Finansiering generelt

Et springende punkt for at komme igang med klimatilpasning eller energirenovering er altid: Hvordan skal det finanseres?

Nogle boligejere har opsparing, andre må have fat i et pengeinstitut. Hvis dit lånebeløb er mindre end 100.000 kr. kan det typisk bedst betale sig for dig at tage et banklån. Hvis det er over 100.000 kr., vil et realkreditlån ofte være det bedste valg. Dette er dog kun en tommelfingerregel. Spørg altid din bankrådgiver, inden du beslutter dig.

I dialogen med din bankrådgiver kan det være en god ide at medbringe årsopgørelse/skattemappen, lønsedler, privat budget og et budget for, hvad dit projekt vil koste, henholdsvis hvad du forventer at kunne spare på energiregningen eller kunne få tilbagebetalt i tilslutningsbidrag fra dit spildevandsselskab.

På disse beregnere kan du selv prøve dig frem og finde forslag til finansiering. Beregnerne giver dig et hurtigt overblik over økonomien, så du kan komme i hus med besparelserne/forbedringerne.

Beregn, hvordan du kan få dit projekt finansieret:

1. Låneberegner, udviklet af Middelfart Sparekasse og CLEAN Grøn Erhvervsvækst
2. Låneberegner, udvikler af Sparenergi.dk (Energistyrelsen)

Tilskud generelt

Hvad kan jeg få tilskud til? Hvordan søger man tilskud? og hvor kan der søges?

BoligJobOrdning 

Vær opmærksom på BoligJobOrdningen, måske falder dine renoveringsplaner/regnvandsprojekt, eller dele heraf ind under, så du har mulighed for tilskud.
VÆR OPMÆRKSOM PÅ at du skal betale din regning digitalt, og at der er frist for hvornår du senest skal have betalt regningen henholdsvist ansøgt om fradraget. 

Du kan læse mere på SKAT's hjemmeside eller tjek evt. Bolius, der har oprettet en beregner, hvor du kan beregne, hvor stort et håndværkerfradrag du kan opnå. Find beregneren her

 

Tilskud - Energi

Tilskud fra forsyningsselskaberne

Energiforsyningsselskaberne giver tilskud til energirenovering. Du ansøger enten selv online om at få tilskud til dit projekt, din energihåndværker kan hjælpe dig med at ansøge eller din energihåndværker har mulighed for at stå for hele ansøgningsprocessen for dig. På de enkelte forsyningsselskabers sider, kan du også se, hvad de støtter, og med hvor meget. I princippet kan du søge tilskud til alt, der medfører en energibesparelse for dig. Du er frit stillet til at vælge et hvilket som helst energiforsyningsselskab, det behøver ikke ligge i dit område eller være det selskab du i forvejen får energi fra.

HUSK: Du skal søge om tilskud INDEN du starter arbejdet, indkøber materialer og inden håndværkeren påbegynder arbejdet.

Tjek f.eks. www.fjernvarmefyn.dk og www.EWII.com for dit tilskudsbeløb.

Kan det betale sig at energirenovere i et fjernvarmeområde?

Det er en myte, at det ikke kan svare sig at gøre noget ved huse, der er forsynet af fjernvarme. Både selve fjernvarmeanlægget skal være indstillet korrekt, termostater skal være indstillet ens i alle rum, rørene skal være isoleret og der kan være penge at hente ved at skifte en cirkulationspumpe ud med en ny sparepumpe eventuelt med tidsstyring. Du får mest ud af den gode indsats ved at følge trop med efterisolering og sikre, at vinduer og døre er tætte og af god energimæssig kvalitet. Vær opmærksom på, at der kan være flere penge at spare, hvis dit fjernvarmevand ikke er afkølet nok, så du har straftariffer på din regning (det vil i så fald fremgå af din regning).

Bliv klogere på selve processen omkring søgning af tilskud til dit renoveringsprojekt på energihjem.

Tilskud - Klima

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag (Håndtering af regnvand på egen grund)

Når du håndterer regnvand på egen grund, kan du søge om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget hos dit kloakforsyningsselskab. En forudsætning for tilbagebetaling er, at du fra din kommune har fået en tilladelse til bortskaffelse af regnvand på din egen grund, fx en nedsivningstilladelse. Kommunen skal også give tilladelse til delvis udtræden af forsyningsselskabet. Kontakt derfor din kommune og hør om mulighederne. Vær opmærksom på, at der også er mulighed for håndværkerfradrag. Tilbagebetaling af tilslutningsbidraget kan være op til ca. 25.000 kr., som er et éngangsbeløb.