Herunder finder du en række eksterne links målrettet private, der søger mere information om energibesparelser eller klimatilpasning. 

ENERGI:

Giver uvildig vejledning om energibesparelser. Her kan du stille spørgsmål om energi.
http://sparenergi.dk/forbruger/boligen/raadgivning 

Få Inspiration fra andre

Se hvad andre har gjort ved deres boliger. Du kan søge på hustyper, løsninger, fordele og kommuner. 
http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/casebank

Overblik over løsninger

Her får du en god oversigt over dine muligheder, hvis du gerne vil have et grønnere hus med bedre økonomi, komfort og  indeklima
http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/energiloesninger

Forstå varmepumper

Hvad er en varmepumpe? Hvordan virker den? Hvad er fordele og ulemper? Og økonomien? Få en hurtig grafisk gennemgang af varmepumper her.

Hvorfor skal jeg energirenovere?

Hvad kan lade sig gøre med energirenovering? Hvordan er økonomien? Hvad betyder det for energimærket? Hvilke tilskud findes der? Få en hurtig grafisk gennemgang af energirenovering her 

Låneberegner for boligejere

Få overblik over, hvad det koster at hjemtage og afdrage på lån til boligforbedringer. Som boligejer kan du selv bruge onlineværktøjet for at beregne din investering i energirenovering. 

Låneberegner udviklet af Middelfart Sparekasse og CLEAN Grøn Erhvervsvækst

Låneberegner udviklet af sparenergi.dk (Energistyrelsen

Find din nye grønne varmekilde

Se hvilken grøn varmekilde du med fordel kan skifte til:
Sparenergi.dk
Greenmatch.dk

Inspiration til byggeri og bolig

Boligejer.dk er en tværoffentlig, uvildig portal, hvor du finder forskellige guides inden for byggeri og bolig samt hvordan du er stillet ved køb og salg.
www.boligejer.dk

Bolius

Er ejet af Realdania. De rådgiver boligejere bl.a. inden for energirelaterede spørgsmål.
www.bolius.dk

KLIMA:

Inspiration

Der findes en række forskellige hjemmesider, hvor du kan finde inspiration til dit klimatilpasningsprojekt. 

www.bolius.dk

www.klikovand.dk

www.klimatilpasning.dk

www.laridanmark.dk

www.samvejr.dk

www.skybrudssikringafbygninger.dk

www.e-pages.dk/almennet/70/

Skybrudssikring

Det kan være en god ide, om vand fra overfladen eller kloakvand kan trænge ind i dit hus/bygning. Nedenstående link kan være en hjælp til sikre, at du når hele vejen rundt. 

www.skybrudssikringafbygninger.dk

www.teknologisk.dk/skybrudssikring-af-bygninger/32536

Guide til nedsivningstest

Der kan være stor forskelt på nedsivningsevnen i din jord, bare inden for få meters afstand. Hvis du selv har mod på at give dig i kast med at lave stikprøver på din grund, kan du læse mere HER - klik på anvisning nr. 016

Dimensionering af LAR-anlæg

Afhængigt af jordens nedsivningsevne, kommunens retningslinjer ifht. overløb og mængden af regnvand, du ønsker at nedsive, kan nedenstående link være en hjælp til dimensionering af dit anlæg. (Det her er et område, hvor vi anbefaler at du søger vejledning hos en Klimaentreprenør)  

www.laridanmark.dk/dimensionering-af-lar-anlaeg/31582

Grundvandsstand

Hvis dit grundvand står højt, kan det være problematisk eller en dårlig ide at nedsive dit regnvand. Tjek grundvandsstanden via nedenstående link. Vær opmærksom på, at grundvandetsspejlet flytter sig henover året. 

www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand/grundvandskort.aspx

Kort/terræn

Hvis din grund ligger lavt placeret i forhold til nabolaget, kan overfladevandet risikere enten at løbe over din grund eller samle sig på din grund under et skybrud. Det er derfor væsentligt at forholde sig til, hvordan højdekurverne ser ud i dit område og hvor stor risikoen er for oversvømmelse. På nedenstående link kan du finde oplysninger om din grund, fx. lavningskort, grundvandsstand, risiko for oversvømmelse mm.

www.dingeo.dk