GlædeligJul2017 2


Med ønsket om en glædelig jul og et grønt nytår, vil vi glæde os over, at 2017 blev et år med masser af aktiviteter og projektudvikling, og hvor retningen for et nyt fokus på både ENERGI og KLIMA i bygninger blev konkretiseret. Dette har betydet nye typer events og kurser, en ny hjemmeside og en forstærket indsats på facebook, samt en nytænkning af styre- og partnermøder. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke vores dedikerede partnere. Uden dem kunne vi ikke løfte så mange opgaver inden for klimatilpasning og energieffektivitet i bygninger. Også tak til energihåndværkerne og klimaentreprenørerne, som gør en stor indsats for at blive ved med at tilegne sig viden – for boligejernes bedste. Og tak til de boligejere, som gør en indsats for energi og klima – husk at følge os på Facebook. I 2018 er der flere spændende tiltag på vej på både ENERGI og KLIMA området.

Hvad byder 2018 på?

På klimaområdet er der fuld fart på projekt ”Sammen om klimatilpasning”, hvor målet er at lette processen for klimasikring af bygninger for grundejere og entreprenører. Projektet skal fremme grøn vækst og mindske de betydelige samfundsomkostninger, der er ved håndtering af store regnmængder.

I 2018 kommer de nyuddannede klimaentreprenører og et nyt formidlingsmateriale til grundejere i spil. Vi laver flere klimaevents og messer, hvor klimaentreprenørerne vil give boligejere kvalificeret vejledning og måske få ordrer på skybrudssikring af deres ejendom eller håndtering af regnvand på egen grund. Året vil også byde på netværksmøder med mulighed for fortsat opkvalificering og samarbejde mellem de uddannede entreprenører. For grundejere vil vi etablere interessefællesskaber rundt om i partnerkommunerne. Målgruppen er at hjælpe de grundejere som er udfordret med oversvømmelser og tilbageløb af spildevand ind på ejendommen ved ekstrem regn. Et nyudviklet formidlingsmateriale til grundejere skal give grundejere mere viden, så vi i fremtiden ser flere herlighedsskabende og ressourcevenlige og æstetiske løsninger som f.eks. regnbede og regnvandstanke til håndtering af regnvand på egen grund.


På energiområdet er målet stadig at fremme lokal synliggørelse og samarbejde energihåndværkerne imellem. De skal til stadighed efteruddannes for at kunne tilbyde kvalificeret rådgivning. Vi opkvalificerer byggefolket på ”Effektiv ENERGI og DRIFT”, så boligejere kan få den bedste vejledning - her er tilmeldingsfrist d. 8. januar 2018.

Vi arbejder på at flere bygningsejere til at implementere fossilfri varmeforsyning og udføre mere gennemgribende (dyb) energirenovering, der virkelig batter i energiregnskabet. Konkret kobler vi tre gode tiltag: digital individuel energivejledning til boligejere fra Realdania´s Boligplan projekt tænker vi sammen med inspirationen fra pakkeløsninger fra REFURB projektet samt de gode energiråd fra Spar Energi. Samtidigt forbinder vi efterspørgslen fra boligejere til de udførende energihåndværkere gennem events og samarbejde. Endelig er der planer om et nyt projekt indenfor ”Bygningsautomatisering, drift og indeklima” med særlig fokus på læringsmiljøer i skoler og kontorbyggeri. For energisporet kan vi også se tilbage på et år med god effekt af oliefyrsarrangementer og invitation direkte fra kommunerne via e-boks. Omkring 40-50 % af deltagerne til oliefyrsarrangementer, skifter indenfor det næste år oliefyret ud med en grønnere alternativ, som varmepumpe eller et pillefyr. Nordfyn kommune har haft overtegning på tema-aftener ”Bliv din egen energikonsulent” i samarbejde med ”SparEnergi” og Grøn erhvervsvækst. Nye arrangementer er derfor planlagt i 2018.

Glædelig jul og et lykkebringende GRØNT nytår!

Team CLEAN Grøn Erhvervsvækst - Lotte, Rikke, Charlotte og Søren