Regnvand som ressource - regnvandsløsninger med merværdi i boligforeninger

I samarbejde med Vandcenter Syd har vi udarbejdet et hæfte, hvor du finder du information og inspiration målrettet private boligudlejere og boligorganisationer om lokal afledning af regnvand - også kaldet LAR.

Priser og retningslinjer tager udgangspunkt i de muligheder, der er hos VandCenter Syd og er målrettet større boligbebyggelser i Odense og Nordfyns kommuner.

Hvis I har til huse i en anden kommune, så tag kontakt til jeres lokale spildevandsselskab for at høre hvilke muligheder, de understøtter. Bagerst i folderen kan du finde links til uddybende materiale, inspiration, retningslinier og vejledninger.

Når merværdi og LAR går hånd i hånd

Etablering af LAR i bebyggelsens grønne arealer giver mulighed for at danne rammen om et mere inspirerende og attraktivt udemiljø med øget biodiversitet til glæde for områdets dyreliv og boligebebyggelsens beboere. Det kan også styrke foreningens grønne profil. Det er langt hen ad vejen kun fantasien, der sætter grænserne - om det er sandunderlaget på en legeplads, der anvendes til nedsivning, en fordybet bålplads, hvor vandet kan samles og nedsive, regnbede, vanding af drivhus, faskiner under overfladen - eller en kombinationsløsning.

Driften behøver ikke at være mere omfattende end den eksisterende løsning, måske endda billigere afhængigt af udgangspunkt og valgte løsninger.

Se hæftet "Regn den ud! - når det regner på etageboligbyggeri" HER

Case hos FAB i Odense

I ovenstående hæfte finder du to eksempler på cases med beskrivelser af de nødvendige forundersøgelser forud for beslutning af etablering af et LAR-anlæg i etageejendomme. Derudover har vi lavet denne folder med enkelt case hos FAB i Odense

Se folderen HER

 

Læs også om FAB's erfaringer med LAR-anlæg i Korsløkkeparken HER