Billund Kommune er fra januar 2015 med i klyngen CLEAN og bliver dermed en del af en national clean tech klynge med mere end 170 medlemmer.

Samtidig går kommunen med i projektet CLEAN Grøn Erhvervsvækst, der arbejder for at fremme efterspørgslen på energieffektivt byggeri ved blandt andet ved at efteruddanne lokale håndværksmestre og afholde energievents målrettet private boligejere.

I projektet samarbejder 20 kommuner, forsyningsselskaber og private virksomheder i et meget tæt partnerskab for at få sat skub i udviklingen og skabe flere, lokale grønne job inden for energirenovering i bygninger.

Når Billund Kommune indtræder i partnerskabet er det med en lynopstart på efteruddannelse af lokale håndværksmestre i fællesskab med Kolding og Vejen kommuner. Torsdag den 8. januar inviterer kommunen de lokale håndværksmestre til et infomøde for at høre nærmere om efteruddannelsen og den videre proces.

Billund er i forvejen en kommune med fokus på erhvervslivet, grønne tiltag og vækst, og derfor passer partnerskabet godt ind i kommunens strategi.

- Med vores indmeldelse i CLEAN Grøn Erhvervsvækst får vi et stærkt netværk og vi får mulighed for at tilbyde nogle gode udviklingsmuligheder til virksomhederne i Billund Kommune, siger Per Nyhus, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Billund Kommune.

I Grindsted og Billund er der store parcelhuskvarterer, som rummer potentiale for energibesparelser og energirenovering af husene. Derfor vil kommunen i løbet af 2015 sætte fokus på energien med flere events for boligejere.

- Vi har i forvejen stor fokus på energioptimeringer i kommunale bygninger og institutioner, og det er område, der nationalt er på dagsordenen, siger borgmester Ib Kristensen fra Billund Kommune.

Lotte Lindgaard Andersen, projektchef hos CLEAN siger:

- Erfaringer fra projektets partnerkommuner viser, at det har en positiv effekt på efterspørgsel og erhvervsudvikling, når det offentlige og private arbejder hen mod samme mål. Gennem kampagner og udviklingsprojekter, der er lokalt forankret, bliver der skabt efterspørgsel på energirigtige løsninger hos private boligejere. Det giver sig udslag i flere energirenoveringsopgaver hos de lokale energihåndværkere, og sundere huse med bedre komfort og værdisikring til følge hos boligejerne. Samme effekt forventer vi at se i Billund.

Om projekt CLEAN Grøn Erhvervsvækst

CLEAN Grøn Erhvervsvækst er et projekt, der synliggør og fremmer efterspørgsel på energieffektivt byggeri. Det sker blandt andet ved at efteruddanne håndværksmestre til energihåndværkere. Projektet har 21 partnere, og hører under CLEAN, Danmarks stærkeste klynge inden for clean tech. Siden 2010 er der i regi af projekt CLEAN Grøn Erhvervsvækst skabt 165 nye, grønne job, efteruddannet 180 energihåndværkere, afholdt lokale energimesser og aftenskoler for private.

Om CLEAN

CLEAN er Danmarks førende grønne klyngeorganisation med mere end 170 medlemmer fra hele cleantech sektoren. Vi er en politisk og teknologisk neutral platform, hvor både danske og udenlandske virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige aktører udveksler viden og indgår nye samarbejder. Det sker på tværs af brancheskel og på tværs af den offentlige og private sektor.