O. Adsbøll & Sønner A/S
9 år siden
Håndværker/entreprenør
Albuen 76, 6000 Kolding
Martin Kingstoft
75504422
...
Energihåndværker, Entreprenør
O. Adsbøll & Sønner A/S

- din regionale samarbejdspartner indenfor alle typer og størrelser af byggerier.

O. Adsbøll & Sønner A/S er et regionalt entreprenørfirma med egenproduktion indenfor murer- og kloakarbejde. Vi udfører og udvikler bygge-, renoverings- og serviceopgaver. Vi servicerer både investorer, private og offentlige udbydere.

Produktmæssigt udfører vi erhvervsbyggeri, boligbyggeri, institutioner, renoverings- og serviceopgaver, energirenovering, kloakering og minirenseanlæg.

Vore veluddannede medarbejdere sikrer en høj kvalitet af de gennemførte byggeopgaver, hvor et gedigent forarbejde og en professionel byggestyring er nogle af nøgleordene. O. Adsbøll & Sønner A/S deltager som partner i Grøn Erhvervsvækst og er indtil videre med i styregruppen samt uddannelseskonceptet ”Energirenovering for håndværksvirksomheder”.

O. Adsbøll & Sønner A/S deltager i Grøn Erhvervsvækst med det hovedformål at fremme markedet for energirenovering i Danmark. Herudover håber vi at kunne være sparringspartnere med de øvrige deltagere med det formål at udvikle/forbedre alles viden om, hvordan energirenoveringerne bedst muligt kan lade sig gøre og eventuelt finde på nye måder, hvorpå vi kan opnå endnu større besparelsespotentialer, end vi kan i dag.

O. Adsbøll & Sønner A/S er initiativtager til energirenoveringsprojektet ProjektLavenergi.

www.adsboell.dk og www.projektlavenergi.dk