- Vi er rigtig glade for at bo her i træhuset, men det er koldt, når det trækker ind. Derfor vil vi gerne have en energigennemgang for at få overblik over, hvor vi skal sætte ind og energirenovere, siger Gitte Steen.

- Jeg plejer at sige, at huset er isoleret med papir og tanker, det er nok ikke helt forkert, fortæller Gitte Steen om huset, som blev bygget lige efter 2. verdenskrig til finske flygtninge og derfor opført i finsk træhusstil, så de landflygtige kunne føle sig mere hjemme. Men dengang var der ikke så stor fokus på energirigtighed, og huset trænger efterhånden til et eftersyn.

Termografi viser kolde og varme steder

Med et termografikamera kan man kigge "ind i" huset ved at rette det varme og kuldefølsomme kamera mod huset. Her ses forskellen på et almindeligt foto taget af et hjørne af vinduet, hvor der typisk vil strømme kulde ind. Termografibilledet viser at der strømmer kold luft ind. De kolde områder vises med blå og lilla farve, de varmere områder med gul og rød.web_energignmgang_vindueweb_energignmgang_termo_vindue

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vi har opvarmning med oliefyr, men her er aldrig særlig varmt inden for, siger Gitte. Det kan Benny Ziegler, energivejleder, godt forstå, når han får rettet termografikameraet mod de klassiske kolde områder i huset.

- Varmen strømmer lige igennem dine vindueskarme. Vinduerne er for så vidt okay, men listerne bør tætnes, forklarer han.

For Gitte Steen og kæresten Casper Nielsen ligger der mere bag dét at få en energigennemgang af huset.
- Vi har lejet huset af min far, som har boet i det siden 1981. Han har kun lavet det allermest nødvendige, og har altid set arbejde på huset som en ren udgift. Jeg ser det mere som en investering, en fremtidssikring af værdien af huset.

Ifølge Gitte er det kun ca 3 år siden at huset sidst fik en facaderenovering, som var et gør-det-selv job. I følge Benny Ziegler ville huset have godt af at få set på facaden igen.
- Du har maximalt 60-70 mm isolering i væggene, og det er højst sandsynligt en blanding af strå, halm og papir. Da huset ikke er så stort, ville det være oplagt at renovere udefra fremfor indefra, gerne 250 mm isolering ialt. Det kan også godt betale sig for dig at efterisolere på loftet. Her er 150 mm isolering nu, men 450 mm er anbefalet. Jeres loft er ikke så stort, så det arbejde burde være klaret med ca. 4 ruller isolering, fortæller han.

 typiske kolde steder

- Det er typisk døre og vinduer, sokler og kviste jeg kigger på, men jeg tager fotos af hele huset, for selv på murflader kan der inde bag muren være sammenfald i isoleringen, så der nu er en usynlig kuldebro. Jeg laver også altid en gennemgang inden for, siger Benny Ziegler. Også loftslem, etageadskillelser, kældre og skunke er typiske steder, hvor kulde kan snige sig ind, og dermed kan varmen også slippe ud.

web_energignmgang_facadeweb_energignmgang_termo_facadeweb_energignmgang_termo_sokkel

 

 

 

 

 

 

 

 

Det almindelige foto af et vindue i træhuset fortæller sin egen historie, når det bliver taget med termografikameraet. De gule og røde farver sladrer om at selve facaden og vinduesrammer er for varme. Her slipper varmen ud af huset, i stedet for at blive inde i stuen.

Også termografifotoet af husets facade og sokkel med kældervindue viser gule og næsten hvide farver - her slipper rigtig meget varme ud.

Energikonsulenten kan udarbejde en rapport, hvor det beregnes, hvor stor en investering man kan forvente af en energirenovering og hvor stor en besparelse man kan få ved at udføre arbejdet.