CLEAN vand 20170823 52

Grønne tage kan være en løsning for fremtidens tage for at afhjælpe regnvandsproblemer. Det stiller krav til den håndværksmæssige udførelse, en opgave som en fynsk tømrer er frisk på.

Det er ikke hver dag, at en kunde bestiller et grønt tag. Den første opgave for Michael Christensen fra Sandholt-Lyndelse Tømrerforretning lød da også på et cykelskur. Men det skulle vise sig at blive en håndværksmæssig udfordring og give blod på tanden efter mere.

- Thurensensgade i Odense var en sjov opgave, fortæller Michael Christensen, med henvisning til den boligkarré i Odense, der fik et gevaldigt grønt løft til den 2000 m2 store fælles baggård.

Håndværk på gammeldags manér
Arkitekten bag det store projekt havde klare krav til den håndværksmæssige udførelse, hvor den lokale håndværksvirksomhed fik hele tømrerentreprisen.

- Især på cykelskuret skulle det være på gammeldags manér med tapper og nagler, og helt uden brug af søm. Det er ellers ikke en type opgave man får fingre i, andet ved nænsom renovering af gamle bindingsværkshuse, fortæller han, og fremhæver at den grønne udsigt er blevet positivt modtaget af beboerne.
For at et grønt tag fungerer optimalt skal både konstruktion, hældning og form gå op i en højere enhed. Det er stadig et særsyn med grønne tage i byerne, men løsningen er et bud på at håndtere fremtidens mere vilde vejr.

Fladt er godt
Cykelskurets grønne tag består af en type stenurt, som er særlig egnet til at optage vand. Et grønt tag optager i gennemsnit 50 % af nedbøren, som falder på taget, og bidrager dermed til at aflaste kloakken. Planterne, og drænlaget som de vokser i, holder på vandet og afgiver det langsomt til kloakken, så der er mindre risiko for at kloakken løber over og oversvømmer hus og kælder.
Grønne tage kan etableres på mange forskellige typer tagunderlag, f.eks. beton eller tagpap. 

 

Passer det til dit tag?
Om det kan lade sig gøre at få grønt tag afhænger af tagets form, hældning, konstruktion og hvad lokalplanen tillader.  Mange parcelhuse fra 1960'erne og 1970'erne og mange nye huse fra 1990'erne og frem har flade tage eller saddeltage med flad taghældning og kan byggeteknisk og arkitektonisk godt bære et grønt tag med lav vegetation.  Også på træhuse, sommerhuse, skure, carporte og lignende kan man overveje at blive grøn i toppen.
  

Fyens Stiftidende har også omtalt historien. Læs den her del 1 , del 2
Kilde: Hanne Frette

Vidste du at…

  • Et grønt tag kræver stort set ingen energi at producere, og er dermed CO2-neutralt
  • Vegetationsmåtter isolerer godt for kulde og støj
  • Et grønt tag kræver ikke megen vedligehold, men skal dog renses for større mængder nedfaldne blade, så planterne får lys
  • Stenurt er en sukkulent, dvs. har tykke blade, som kan rumme meget vand. Derfor har et grønt tag høj brandmodstand. 
  • Eksempler med grønne tage i Tyskland, viser foreløbig en levetid på over 30 år – hvis det vel at mærke er lavet rigtigt.

Kilde på fakta om grønne tage: Bolius.dk