jonna og kurt 1

 

Hos Jonna og Kurt Andersen på Egevej i Middelfart, har de faktisk aldrig haft problemer med deres regnvand.
Alligevel valgte ægteparret at takke ja til at blive en del af Middelfart Kommunes projekt ”Klimabyen” hvor man kort fortalt etablerer grønne klimaløsninger, der skal afhjælpe de problemer, der har været i byen med oversvømmede kældre, vand på terræn og overløb til Lillebælt.

 CLEAN vand 20170823 52

Grønne tage kan være en løsning for fremtidens tage for at afhjælpe regnvandsproblemer. Det stiller krav til den håndværksmæssige udførelse, en opgave som en fynsk tømrer er frisk på.