Nyheder

Få nyhederne direkte i din indbakke - tilmeld dig CLEAN Grøn Erhvervsvækst nyhedsbrev øverst på siden. 

CLEAN har netop udgivet et magasin om energieffektivitet i bygninger. Magasinet præesnterer de projekter i CLEAN som handler om netop energieffektivitet i bygninger på forskellig vis, bl.a. Grøn Erhvervsvækst. Desuden er der et afsnit om visionen for fremtiden, og hvordan man bliver medlem i CLEAN og partner i Grøn Erhvervsvækst. Du finder linket her - God læselyst 

Både en Energihåndværker og en BedreBolig rådgiver har begge fokus på energibesparelsesmuligheder i privat boliger.

Energihåndværker:

En energihåndværker kan hjælpe dig med at få udført kvalitetsmæssigt gode energibesparende løsninger din bolig typisk på baggrund af et energitjek af din bolig. En energihåndværker har fokus på besparelsesmuligheder i hele bygningen og inddrager tværfaglige fagkompetencer fra sit netværk efter dine ønsker. En energihåndværker er mester eller formand i et håndværkerfirma og kan være uddannet elektriker, tømrer, vvs med en efteruddannelse i energi, salg og forretningsudvikling i Grøn Erhvervsvækst regi. Nogle energihåndværkere er også uddannede BedreBolig rådgivere.

Du finder uddannede Energihåndværkere på håndværkerlisten 

BedreBolig rådgiver:

En BedreBolig rådgiver kan lave en samlet og helhedsorienteret BedreBolig plan for dit hus, hvor besparelsesmuligheder gennemgås efter dine ønsker og behov. En BedreBolig plan indeholder en gennemgang af husets energidata, energibesparelsesmuligheder, andre ønsker til ombygning, budget og gode råd til spare på energien. En Bedre Bolig plan er for dig, som ønsker et gennemregnet beslutningsgrundlag og en faglig kvalitet i rådgivning, løsning og dokumentation samt et budget at have med i pengeinstitut til belåning. En Bedre Bolig rådgiver kan også fungere som bygherrerådgiver i forbindelse med gennemførelse af dit renoveringsprojekt. En Bedre Bolig rådgiver har foruden at have bestået Energistyrelsens BedreBolig uddannelse også typisk en uddannelse som arkitekt, ingeniør, energikonsulent eller energihåndværker/energivejleder. Du finde alle BedreBolig rådgivere på www.bedrebolig.dk du kan også finde BedreBolig rådgivere blandt energihåndværkerne på Håndværkerlisten

Nu udbyder CLEAN Grøn Erhvervsvækst og IBC Kurser et "Byg-Videre" kursus for uddannede energihåndværkere, BedreBolig rådgivere, energivejledere, energikonsulenter og andre byggefaglige, der gerne vil vide mere om salg, opfølgning og synlighed, viden om sidste nye inden for byggelovgivning samt beregning af energibesparelser og udarbejdelse af energirapporter.

Uddannelsen består af en række moduler som kan tages enkeltvis eller samlet. Det største udbytte og bedste pris fås ved at tage alle modulerne. 

Tirsdag d. 23.2 kl. 14-18:
Modul 1: Salgsindsatsen - digitale medier. 
Tirsdag d. 1.3 kl. 14-18:
Modul 2: Salgsindsatsen - kommunikation og opfølgning. 
Tirsdag d. 8.3 kl. 12-18:
Modul 3: Energiberegninger og salg af energibesparelser. 
Tirsdag d. 15.3 kl. 14-18:
Modul 4: Fakta og BR15 - Hvad er nyt? 

pdfSe hele programmet og en nærmere beskrivelse af hvert modul og dit mulige udbytte her. 
Kurset afholdes i Ringe
Der er planer om kurser i Kolding/Vejen og Odense i løbet af 2016. Skriv dig gerne på venteliste hos Vibeke Outzen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 7224 1741

Om dig:
Du er allerede uddannet energihåndværker i regi af CLEAN Grøn Erhvervsvækst
eller har anden byggefaglig baggrund. Du har din grundviden på plads, men har
brug for at få den nyeste viden og et ekstra skub til at få synliggjort din virksomhed
og komme i gang med markedet for energirenovering. Desuden vil du gerne
have styrket dit faglige netværk.

Om uddannelsen:
Modulerne kan tages enkeltvis eller samlet alt efter dit behov.
Kurset foregår på tirsdage kl. 14-18 eller kl. 12-18 i Ringe.

Tilmelding og yderligere information:
Kontakt Vibeke Outzen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 7224 1741.

Tilmeldingsfrist: 12. februar 2016

Varmens dag afholdes for første gang i Nordfyns kommune

Søndag d. 1. februar kl. 11-14 er der for første gang Varmens Dag i Nordfyns kommune. Bogense Forsyningsselskab, Nordfyns kommune og CLEAN Grøn Erhvervsvækst inviterer borgerne til åbent hus hos forysningsselskabet på Fynsvej 5. Temaet for dagen handler om energiens vej til og rundt i din bolig. Borgerne kan møde lokale energihåndværkere, der er særligt efteruddannede til at guide boligejere om, hvordan de bedst energirenoverer boligen. Du kan også møde en boligrådgiver, hvis du har et større husprojekt, du skal i gang med. Det kan betale sig både for miljøet, husets sundhed og indeklima, og din pengepung, hvis du er opmærksom på, hvordan du bruger din energi smartest. Hvis du som boligejer går med planer om at lave forbedringer i huset, så har du mulighed for at få et tilskud på 50 øre pr. sparet kWh. Vel og mærke, hvis du husker at få en snak med forsyningsselskabet INDEN du går i gang med isolering, nye vinduer eller anden renovering, som formindsker energiforbruget i huset.

Kend varmens vej til dit hus
I Nordfyns Kommune er du faktisk selv med til at lave fjernvarme, f.eks. bliver dit haveaffald, som du afleverer på genbrugspladsen omsat på Bogense fjernvarmeværkets flisanlæg, og genanvendt til den energi du har brug for, når du skruer op for varmen i denne kolde tid. På Varmens Dag kan du få syn for sagen og blive klogere på materialernes vej fra affald til energi. Der vil være rundvisning på værket i løbet af dagen.

-Bogense Forsyningsselskabs Co2-neutrale anlæg anvender flere forskellige type biomasser, vådt som tørt. Biomassen omsættes i en forgasningsproces i værkets nyudviklede ovn. Brug af disse brændsler giver forbrugerne en miljøvenlig billig fjernvarme, siger Peter Lind, Forsyningschef Bogense Forsyningsselskab.

På dagen kan man få udleveret et smileymærkat, der sættes på radiatoren, og som måler om du får udnyttet din varme godt nok. Hvis returvandet er for varmt, ændres smileyen fra glad til sur.

Alle borgere i kommunen er velkomne, store som små. Der serveres varm kakao, kaffe og boller.

-I Nordfyns Kommune arbejder vi målrettet på at nedbringe CO2 udledningen, gennem energibesparende tiltag i de kommunale bygninger, men potentialet er størst i boligmassen og derfor vil vi gerne ud at møde borgerne i øjenhøjde. Vi vil gerne formidle vores erfaringer videre og det giver et arrangementer som dette rigtig god mulighed for, siger Anette Tolderlund, Energikonsulent i Nordfyns Kommune.

Fakta om fjernvarme:
63% af alle danske boliger opvarmes med fjernvarme. I Nordfyns kommune er det ca. 15 % der har fjernvarme. I Danmark har vi god erfaring med fjernvarme, og fjernvarmeteknologi er en stor eksportvare. Fjernvarme udleder langt mindre CO2 end f.eks. olie og naturgas.

 

Er du træt af at fyre for gråspurvene?

Så tag på aftenskole i Faaborg-Midtfyn kommune og bliv klogere på din egen bolig.

Kurset giver dig kendskab til:

  • din boligs konstruktion
  • dit energiforbrug
  • hvordan du gør din bolig energibesparende
  • hvad der bedst betaler sig

Kursusdatoer: 18.2, 25.2, 4.3, 11.3, 18.3, 25.3.

pdfSe brochuren her

Tilmelding på www.lof.dk

Arrangører: Faaborg-Midtfyn Kommune, CLEAN Grøn Erhvervsvækst, LOF, AOF, Stark.

Se videoer med håndværkere fra henholdsvis Odense, Faaborg-Midtfyn og Vejen, hvor de fortæller om deres udbytte af uddannelsen til energihåndværker

Klik her

Billund Kommune er fra januar 2015 med i klyngen CLEAN og bliver dermed en del af en national clean tech klynge med mere end 170 medlemmer.

Samtidig går kommunen med i projektet CLEAN Grøn Erhvervsvækst, der arbejder for at fremme efterspørgslen på energieffektivt byggeri ved blandt andet ved at efteruddanne lokale håndværksmestre og afholde energievents målrettet private boligejere.

I projektet samarbejder 20 kommuner, forsyningsselskaber og private virksomheder i et meget tæt partnerskab for at få sat skub i udviklingen og skabe flere, lokale grønne job inden for energirenovering i bygninger.

Når Billund Kommune indtræder i partnerskabet er det med en lynopstart på efteruddannelse af lokale håndværksmestre i fællesskab med Kolding og Vejen kommuner. Torsdag den 8. januar inviterer kommunen de lokale håndværksmestre til et infomøde for at høre nærmere om efteruddannelsen og den videre proces.

Billund er i forvejen en kommune med fokus på erhvervslivet, grønne tiltag og vækst, og derfor passer partnerskabet godt ind i kommunens strategi.

- Med vores indmeldelse i CLEAN Grøn Erhvervsvækst får vi et stærkt netværk og vi får mulighed for at tilbyde nogle gode udviklingsmuligheder til virksomhederne i Billund Kommune, siger Per Nyhus, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Billund Kommune.

I Grindsted og Billund er der store parcelhuskvarterer, som rummer potentiale for energibesparelser og energirenovering af husene. Derfor vil kommunen i løbet af 2015 sætte fokus på energien med flere events for boligejere.

- Vi har i forvejen stor fokus på energioptimeringer i kommunale bygninger og institutioner, og det er område, der nationalt er på dagsordenen, siger borgmester Ib Kristensen fra Billund Kommune.

Lotte Lindgaard Andersen, projektchef hos CLEAN siger:

- Erfaringer fra projektets partnerkommuner viser, at det har en positiv effekt på efterspørgsel og erhvervsudvikling, når det offentlige og private arbejder hen mod samme mål. Gennem kampagner og udviklingsprojekter, der er lokalt forankret, bliver der skabt efterspørgsel på energirigtige løsninger hos private boligejere. Det giver sig udslag i flere energirenoveringsopgaver hos de lokale energihåndværkere, og sundere huse med bedre komfort og værdisikring til følge hos boligejerne. Samme effekt forventer vi at se i Billund.

Om projekt CLEAN Grøn Erhvervsvækst

CLEAN Grøn Erhvervsvækst er et projekt, der synliggør og fremmer efterspørgsel på energieffektivt byggeri. Det sker blandt andet ved at efteruddanne håndværksmestre til energihåndværkere. Projektet har 21 partnere, og hører under CLEAN, Danmarks stærkeste klynge inden for clean tech. Siden 2010 er der i regi af projekt CLEAN Grøn Erhvervsvækst skabt 165 nye, grønne job, efteruddannet 180 energihåndværkere, afholdt lokale energimesser og aftenskoler for private.

Om CLEAN

CLEAN er Danmarks førende grønne klyngeorganisation med mere end 170 medlemmer fra hele cleantech sektoren. Vi er en politisk og teknologisk neutral platform, hvor både danske og udenlandske virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige aktører udveksler viden og indgår nye samarbejder. Det sker på tværs af brancheskel og på tværs af den offentlige og private sektor.

Vækst, udvikling og et større netværk er blot nogle af de fordele håndværksmestre kan nyde godt af, når de har en efteruddannelse som energihåndværker med i værktøjskassen. Vi kalder uddannelsen for "Mester i Energi", og du kan kalde dig energihåndværker, når du er færdig med uddannelsen.

Uddannelsen starter d. 22. januar 2015 (9 eftermiddage).
De 9 eftermiddage foregår i skiftevis Kolding, Vejen og Billund

Infomøde i Kolding:
Torsdag d. 8. januar 2015 kl. 16.30-18 hos IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding
Tilmelding til infomøde i Kolding: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Infomøde i Billund:
Torsdag d. 8. januar 2015 kl. 14-15.30 hos Erhvervsgymnasiet Grindsted, Tinghusgade 22, 7200 Grindsted.
Tilmelding til infomøde i Billund: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Læs hvad andre siger om uddannelsen og hent brochure her

CLEANs projekt Grøn Erhvervsvækst blev i 2013 nomineret blandt top 5 i Regio Stars Award, hvilket skabte en positiv opmærksomhed i Bruxelles.

På den baggrund har ECAP, som er Europa Kommissionens "Environmental Compliance Assistance Programme for SMEs" henvendt sig med et ønske om at fremhæve netop Grøn Erhvervsvækst projektet som et af de mest interessante "Best Practice" eksempler i Europa på deres webportal – og på 6 forskellige sprog. Som de beskriver det samler de " cases of support organisations delivering outstanding services to SMEs to sustain their environmental performance and compliance".

Se den europæiske omtale her

 

Byg videre på din viden om energiberegninger, salg, fakta og BR15 med dette kursus for energihåndværkere, BedreBolig Rådgivere, energivejledere, energikonsulenter og andre byggefaglige. Kurset er bygget op af 4 moduler, som du kan vælge til eller fra alt efter dit behov. Du kan tage modulerne i Odense eller Kolding, eller mixe det, som datoerne passer dig. 

pdfHent hele programmet. 

Modul 1: Energiberegninger
Regn på energibesparelser, lær at prioritere, lægge budget og lave en enkel energirapport. 

Modul 2a: Salgsindsatsen på digitale medier
Lær at gøre din virksomhed synlig på sociale medier på baggrund af de gode argumenter for energirenovering. 

Modul 2b: Salgsindsatsen - kommunikation og opfølgning
Bliv guidet igennem hvordan du sætter fokus på kunden, og få værktøjer til systematisk opfølgning, så du sikrer dig tilfredse kunder. 

Modul 3: Fakta og BR15
Brug nye lettilgængelige faktaark i din hverdag ved kundemøderne. Lær det nye bygningsreglements betydning for dit daglige arbejde at kende. 

Kursusdage Odense: 27.1, 17.2, 3.3, 17.3
Kursusdage Kolding: 3.2, 24.2, 10.3, 24.3

Tilmelding: Vibeke Outzen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på 72241741

Kurserne er arrangeret af IBC Kurser og CLEAN Grøn Erhvervsvækst

CLEAN Grøn erhvervsvækst lancerer et nyt møde- og kundeprogram for penge- og realkreditinstitutter som skal sætte fokus på fordelene ved BedreBolig.

Tænk energien med – når du forbedrer din bolig.
Vi kan bidrage med dels et kort mødeprogram for jeres bankrådgivere dels medvirke til gå-hjem arrangementer for kunder med emnet energirenovering og BedreBolig.

Programmet består af et to-timers formiddagsmøde for bankrådgiverne som klæder dem på i forhold til BedreBolig samt et aftens arrangement for pengeinstituttets kunder hvor der er fokus på alle fordelene ved BedreBolig planen og energirenovering. 

pdfDu finder en dybdegående beskrivelse af programmet her.

 

En af de nye megatrends er at være mere obs på energibesparelser. Det er vi glade for hos projekt CLEAN Grøn Erhvervsvækst. Se omtalen hos DR P4 Fyn under overskriften "Vi vælger energibesparende renoveringer i stedet for nye køkkener", hvor energihåndværker Lenni Brødsgaard Andersen udtaler sig:
- Vi har vækstet mellem 25-30 procent, og det er ikke kun opgaver, der skal se godt ud, det er primært energimæssige opgaver, siger Lenni Brødsgaard Andersen.

Klik på linket her for at se omtalen