Nyheder

Få nyhederne direkte i din indbakke - tilmeld dig CLEAN Grøn Erhvervsvækst nyhedsbrev øverst på siden. 

Efterladte og værdiløse landdistriktshuse er et voksende problem for mange danske kommuner. Ofte kan disse huse end ikke afsættes på tvangsauktion, hvorfor de får lov at stå og forfalde. Men de tilsyneladende værdiløse huse rummer store økonomiske potentialer for lokalsamfundene, hvis man nedriver og genanvender materialerne. Det kan betyde vækst for virksomheder, der formår at bruge byggeaffaldet fra husene – enten som genbrugsmaterialer eller genanvendelse, eksempelvis i forbindelse med nyt byggeri. Dette bliver imidlertid ikke gjort i tilstrækkelig grad, hvilket skyldes flere forhold, bl.a. at nedrivere og entreprenører ikke har tradition for samarbejde. CLEAN har igangsat en innovativ udbudsproces, som skal skubbe på udviklingen. Projektet har bl.a. fået 4 mio. kr. fra Grøn Omstillingsfond. Flere kommunale demoprojekter er fortsat velkomne. Interesserede kommuner og virksomheder opfordres til at kontakte Områdechef i CLEAN Glenda Napier, for at høre nærmere om mulighederne.

link til pressemeddelelse fra CLEAN Cluster

link til projektet

Kontaktinfo: Glenda Napier, Områdechef, CLEAN
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Mobil: +45 5353 6004 

 

Der er muligt at få energitilskud, hvis du fortager energibesparelser i sin bolig.

Energiselskaberne i Danmark har fået til opgave at sørge for at vi alle sammen sparer på energien og dermed nedbringer CO2 – udslippet. Ved at købe dine energibesparelser kan energiselskaberne dokumentere at have bidraget positivt til CO2 – udledningen. Dette gælder også for Kolding, hvor der ifølge lokale energihåndværkere er masser af potentiale for forbedringer i boliger.

Tilskuddet gavner både din bolig, din pengepung og vores fælles miljø.

www.Energisparesiden.dk får du hjælp til at komme i gang med energibesparelser i boligen eller i virksomheden. Der er et hav af mulige energiselskaber, som du kan kontakte samt deres samarbejdspartnere, så du kan komme i gang med besparelserne.

Der er hjælp at hente til bl.a. isolering af boligen, installering af ny gas-/oliekedel eller varmepumpe, optimering af produktionsprocessen eller få en energirådgiver til at se boligen/virksomheden igennem for besparelser.

Uudnyttet potentiale
Der er energihåndværkere og BedreBolig rådgivere i Kolding som er særligt uddannet til at have overblik og få udnyttet det fulde potentiale ved en energirenovering af boligen til fordel for ejeren. Boligejere kan søge blandt lokale energihåndværkere på Håndværkerlisten på www.grønerhvervsvækst.dk

For energihåndværker Bjarne Nielsen fra Krenk VVS i Kolding er der dog langt igen før det fulde besparelsespotentiale i Kolding kommunes boliger er realiseret:
-Der findes mange 10-15 år gamle varmeanlæg rundt omkring som burde erstattes med nye grønne løsninger. For eksempel giver en varmepumpe i dag så godt med tilskud og kort tilbagebetalingstid, at det er en rigtig god investering. Det ligger lige til højrebenet for folk. For få år tilbage var der mange der investerede i solceller, og mange af de boligejere ville få utrolig meget ud af at kombinere anlægget med en varmepumpe. Der er stadig plads til mange forbedringer, siger han.

Her ligger der en opgave for håndværkerne i at gå forrest ifølge tømrer Niels Lauridsen fra Arch&Teco2 i Kolding:

-Det er en jungle for boligejerne at finde rundt i de mange gode, grønne løsninger, der findes i dag, og jeg forstår godt hvis de giver op på forhånd. Vi håndværkere har forskellig tilgang til det, men jeg mener, at vi som fagpersoner bør gå forrest ved at lytte og vejlede boligejerne i rigtig retning, for at få mest muligt ud af tilskuddet, siger han.

Da flere energiselskaber samarbejder med andre virksomheder om at lave energibesparelser bl.a. rådgivere, håndværkere og installatører, kan du komme i direkte kontakt med dem via Energisparesiden.dk, når en eventuel opgave skal udføres. Her er en oversigt over de forskellige energispareområder.

Tilskuddet kan variere fra 500 kr. helt op til 10000 kr., alt efter hvilken slags energiforbedring der er tale om. Tilskuddet er størst ved de tekniske installationer, f.eks. når det gamle oliefyr skal udskiftes, da energitilskuddet beregnes ud fra det antal kilowatt timer, der spares det første år.

Hvem kan søge energitilskud?

Du kan søge tilskud som privat boligejer, men også som privat udlejer, boligforening og virksomhed. Tilskuddet kan også søges, hvis du vil installere en luft-luft varmepumpe i dit el-opvarmede sommerhus.

Hvordan skal jeg søge?

Du kan søge hos ethvert energiselskab, men tilskuddet kan kun søges ét sted og du behøver ikke at være kunde hos det pågældende selskab. Du kan søge om tilskud hver gang du foretager en energibesparelse, dog kan du kun søge én gang pr. projekt.

Det er vigtigt at huske at du skal søge, inden du bestiller håndværker eller køber materialer.

Hvis du vil vide mere

Hvis du bor i Kolding kan du kontakte Kolding Kommunes afdeling for Klima- og Bæredygtighed, Henrik Jensen Kiel på tlf. nr. 79 79 74 40.

Bjarne Nielsen, Krenk VVS, Kolding: 75503344
Niels Lauridsen, Arch&Teco2, Kolding: 40561162

Find din lokale energihåndværker eller BedreBolig rådgiver på Håndværkerlisten

 

To ud af tre boligejere har i en undersøgelse i Byggeriets Energianalyse 2015 svaret, at økonomi var en motivation for at energirenovere boligen. 47 procent svarede bedre komfort og indeklima, mens 32 procent svarede, at en grund til at energiforbedre deres bolig var at fremtidssikre boligen. Først herefter kommer miljømæssige årsager med 29 procent.

Læs hele nyheden hos Dansk Byggeri

CSR Fonden indkalder i øjeblikket potentielle prisvindere til at indstille sig eller en anden til dette års CSR priser. Der er forskellige typer priser at søge. Alle virksomheder i Danmark, offentlige som private, kan ansøge om eller indstilles til dette års CSR Environment Prize, som Green Network og Vejle Kommune står bag. 

Det giver værdi, ikke mindst på bundlinjen, at arbejde målrettet med CSR. Desuden følger der en markant synlighed med CSR priserne. CLEAN Grøn Erhvervsvækst projektet vandt CSR Partnership prisen i 2012, og har efterfølgende fået stor bevågenhed både nationalt og europæisk pga. hæderen.

Formålet med CSR Environment Prisen er at fremhæve virksomheder, der arbejder hen imod eller har integreret bæredygtighed som en forretningsdisciplin på lige fod med andre funktioner i virksomheden i målet om skabe bæredygtig vækst.

Det kan være en miljøteknologisk løsning, optimerede produktionsprocesser, et miljøvenligt produkt eller en grøn forretningsmodel. Den effektfulde og nyskabende miljøløsning er gerne kendetegnet ved flere af de nævnte områder. Endelig skal den være på markedet og gerne have udbredelsespotentiale.

En miljøteknologisk løsning:
Her kan være tale om en nyskabende miljøteknologi i form af et produkt eller en produktionsmetode, der medvirker til at løse en miljøudfordring. Det kan fx være en løsning inden for genbrug af ressourcer, vandrensning, klimatilpasning, effektiv affaldshåndtering, bekæmpelse eller reduktion af luftforurening og støj, færre kemikalier.

Optimerede produktionsprocesser:
Her kan blandt andet være tale om ressourceeffektivisering, energioptimering, reduktion af vandforbrug, reduktion af spildevand, reduktion af affald, etc. i produktionsprocesser.

Et miljøvenligt produkt:
Her kan blandt andet være tale om produkter, som er økologisk produceret, eller som ved anvendelse har en mindre påvirkning på mennesker og/eller miljøet end konkurrerende produkter.

En grøn forretningsmodel:
Her kan blandt andet tale om forretningsmodeller, hvor fokus på miljøet er et bærende element. Forretningsmodellen kan fx være baseret på cirkulær økonomi, industrielle symbioser og/eller livscyklusbetragtninger.

Hvad er løsningens miljøpåvirkning? Er løsningen nyskabende? Hvad er løsningens værdiskabelse? Hvad er omfanget løsningens anvendelighed og potentiale for skalering, f.eks. eksportmuligheder og andre udbredelsesmuligheder? 

Læs mere om CSR-priserne her. CSR Environment Prize ansøgningsfrist er d. 7. august 2015. For enkelte af priserne er ansøgningsfristerne d. 26.6 og d. 15.7. 

 

 

Fremtidens bæredygtige energiforsyning på Fyn - forslag til rammeplan og fremtidige
samarbejder

Mandag d. 22. juni 2015 kl. 14:00 - 18:30
Tøystrup Gods, Blaakærvej 13, 5750 Ringe

Efter to års arbejde med Energiplan Fyn projektet, fremlægges nu et forslag til rammeplan for udviklingen af fremtidens energisystem på Fyn.

Læs hele programmet og tilmeld dig her

CLEAN Grøn erhvervsvækst afleverede d. 3. juni en ansøgning til EU Horizon2020 hvor CLEAN bliver lead og får mange arbejdsopgaver i projektet bl.a. inden for projektledelse, markedsføring samt hele den koordinerende rolle på tværs af projektet.
Projektet er et samarbejde med 10 partnere fra Danmark, Estland, Finland, Spanien, Slovenien og Bulgarien. De partnere er TREFOR og Alexandra instituttet. 

Formålet med Bright@home er at

a) Få boligejere til at investere i energi-reducerende teknologier og produkter fra små-skala markeder bæredygtig energi

b) få slutbrugerne til at ændre daglige rutiner i hjemmet og dermed reducere energiforbruget.

Bright@home vil udvikle, afprøve og demonstrere:

• Nye former for kommunikation, der er tilpasset forskellige typer af forbrugere og familier og dermed forsøge at påvirke deres beslutning om at investere i energireducerende tiltag

• En innovativ support og service platform designet til at give oplysninger om de bedste værktøjer til slutbrugerne, at holde deres interesse på god energi adfærd og rentable investeringer i energiløsninger og teknologi.

• En simpel gaming platform, hvor slutbrugerne kan konkurrere på god energi opførsel. Dette vil tiltrække unge, som ellers er svære at påvirke gennem traditionelle kampagner.

• Skræddersyet uddannelse og aktiviteter til forskellige energiforbrugere til at sikre forbrugerne træffe de rette beslutninger og undgå at falde tilbage i gamle vaner når nyhedens interesse har lagt sig.

• Workshops mellem producenter og slutbrugere, som sikrer at kundernes reelle behov opfyldes

Projektet åbner derfor for mange muligheder både for slutbrugere, uddannelsesinstitutioner og leverandører og kan ses som en naturlig viderebygning oven på erfaringerne fra Grøn erhvervsvækst projektet.

 

Tirsdag d. 16. juni kl. 14-17 inviterer CLEAN Grøn Erhvervsvækst, Middelfart Erhvervscenter og Middelfart Kommune til netværksmøde for Energihåndværkere og Bedrebolig-rådgivere. 

På netværksmødet kan du få ny teknisk viden om glas, indeklima og komfort, samt styrke dit netværk og samarbejdsrelationer. 

Tilmelding nødvendig inden d. 10. juni på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

pdfSe programmet

Fredag d. 15. maj er Danmarks nationale Sommerluk dag, hvor private boligejere opfordres til at slukke for fjernvarme sommeren over. Ét drej på ventilen og du kan spare 1.000 kr! Men har du styr på hvordan du gør? Gå til tip

En almindelig parcelhusfamilie kan årligt spare op til 1.000 kroner, eller hvad der svarer til 3-5 procent på årets varmeregning, hvis de husker at sommerlukke for varmen. Hvis alle med fjernvarme i Danmark lukker rigtigt for deres fjernvarmeanlæg, kan vi i Danmark samtidig sparer miljøet for store mængder CO2.

Hele fyringssæsonen igennem kan der være gode penge at spare på varmeregningen, hvis man som fjernvarmekunde indstiller sit fjernvarmeanlæg efter temperaturerne udenfor. Også om sommeren er der store penge at spare. I de lune måneder har vi oftest ikke behov for varme hjemme i stuerne, og så er det med at få lukket helt for varmeanlægget. Det vil både din tegnebog og klimaet sætte pris på.

Den landsdækkende kampagne Sommerluk.dk, som forsyningsselskabet HOFOR og Energitjenesten er initiativtagere til, sætter derfor i maj fokus på, hvor vigtigt det er, at vi ikke kun lukker for vores radiatorer i stuerne, men alle finder frem til sommerventilen på vores fjernvarmeanlæg. Indsatsen sker i samarbejde med en lang række energiselskaber, grønne NGO'er og virksomheder landet over, der alle er med til at støtte op om den vigtige sag.

Sådan sommerlukker du

  • Det er nemt at sommerlukke for dit fjernvarmeanlæg:
  • Luk for anlæggets sommerventil
  • Sluk for cirkulationspumpen
  • Husk også at tænde kort for cirkulationspumpen et par gange om sommeren, så den ikke "sætter sig fast".
  • Husk også at lufte ud i din bolig, især på de lidt kølige sommerdage.

På www.sommerluk.dk kan du finde mere information og hjælp til at finde sommerventilen på dit fjernvarmeanlæg.

Ofte stillede spørgsmål:
Initiativtagerne har samlet en række spørgsmål og svar om sommerlukning og hvordan du gør. Få f.eks. svar på: Hvorfor kan jeg ikke bare lukke for radiatorerne? Hvordan tjekker jeg at jeg har sommerlukket rigtigt? Kan jeg sommerlukke selvom jeg ikke har fjernvarme?
pdfHent spørgsmål og svar

Håndværkere, der fra 1. januar 2016 vil byde på Odense Kommunes vedligeholdsopgaver og renoveringsprojekter skal fremover registrere sig på en helt ny digital leverandørportal. Tiltaget skal sikre større gennemsigtighed ved rammeudbud og vedligeholdelsesopgaver mellem 50.000 og 3 mio. kr., samt sikre lige vilkår for alle håndværkeres mulighed for at byde ind. Portalen, der kan tilgås via www.odense.dk/leverandorportalen, er netop åbnet for registrering.

pdfFaktaark om leverandørportalen

Fra 1. januar 2016 vil Odense Kommune udelukkende indhente tilbud på vedligeholdsopgaver og renoveringsprojekter i beløbsrammen 50.000 til 3 mio. kr. via én digital leverandørsportal. Portalen er i luften, og håndværkere kan allerede nu registrere sig på portalen, så man er klar til den 1. januar.

Leverandørportalen er et resultat af en politisk beslutning om større gennemsigtighed i de kontrakter, som Odense Kommune indgår med håndværkere, samt et ønske om lige vilkår for alle håndværkere, der ønsker at kunne byde på kommende opgaver. Kontorchef i By- og Kulturforvaltningen, Birthe Papsø, forklarer:

- Portalen skal være med til at sikre, at alle håndværkere får lige muligheder for at byde på vores vedligeholdsopgaver og renoveringsprojekter. Som kommune ønsker vi, at både nyetablerede, mindre og mellemstore virksomheder, nuværende samarbejdspartnere samt nye mulige partnere, der ikke tidligere har haft en relation til Odense Kommune, også skal have mulighed for at vinde en kontrakt. Samtidig bibeholder Odense Kommune naturligvis de krav, som vi hele tiden har stillet til vores leverandører, hvilket fx indebærer krav om arbejdsklausuler.

Odense Kommune har i løbet af foråret været i dialog med forskellige brancheorganisationer, og har helt bevidst lanceret portalen på nuværende tidspunkt, så alle har god tid til at registrere sig, inden den nye tilbudsindhentning træder i kraft. Registreringen er i øvrigt noget, der er gjort let og enkelt for håndværkerne, understreger kontorchefen:

- Det er ikke kompliceret at registrere sig via odense.dk/leverandorportalen, og det er også det, vi hører fra dem, der allerede har registreret sig. Man kan sammenligne det med at have en LinkedIn-profil – vi beder om nogle grundlæggende oplysninger om virksomheden, og så kan man løbende opdatere sin profil, hvis man fx ønsker at tilføje referencer eller lignende. Så vores budskab er helt klart, at jo før man registrerer sig, jo bedre. Og det kan man altså allerede nu, afslutter Birthe Papsø.

Vedligeholdelsesopgaver på under 50.000 kr. kommer i EU-udbud som faginddelte rammeaftaler med offentlig høring fra maj 2015. Disse rammeaftaler vil gælde i fire år ad gangen, og de udformes i udbuddet på en måde, så både mindre og mellemstore virksomheder har mulighed for at byde ind og vinde. Høringen foregår også via odense.dk/leverandorportalen.

Mere info:
Skulle man have spørgsmål til registreringen eller den nye tilbudsindhentning, inviterer Odense Kommune til fyraftensmøde onsdag den 3. juni kl. 15.30 på Phønix Uddannelsescenter (Shacksgade 39), hvor alle er velkomne til at møde op med de spørgsmål, de måtte have. Her vil der også være mulighed for at få praktisk hjælp til registreringen. Tilmelding er nødvendig og foregår Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest fredag den 29. maj.

Kontaktinformation

Birthe Papsø
Kontorchef, Ejendom
By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune
T: 65512771 E: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

eller

Rikke Pernille Iversen
Chefkonsulent, Udbud og Kontraktstyring
Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune
E: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

CLEAN og Sønderborgs ProjectZero er med i et nyt EU-projekt, der skal gøre det mere enkelt for boligejere at få energirenoveret deres hus. Målet er at skabe vækst hos virksomhederne i branchen og samtidig nedbringe CO2-udledningen. EU støtter projektet med over 15 mio. kr. I EU-konsortiet deltager 13 partnere fra 6 lande: Belgien, Holland, Tyskland, Estland, Slovenien  og Danmark. 

I dag er det muligt at renovere sit hus, så CO2-udledningen nærmer sig nul, men kun de færreste boligejere, ejer- og boligforeninger får det gjort. Det kan være svært at overskue mulighederne: Hvor omfattende er det? Hvor store er fordelene? Hvordan kan det finansieres? Det kan også være svært at finde den virksomhed, som giver overblikket, leverer hele løsningen og tager ansvar for, at boligen realiserer den ønskede energibesparelse.

Derfor er Sønderborgs ProjectZero og Cleantechklyngen CLEAN gået sammen med Aalborg Universitet og en række udenlandske partnere om at udvikle en pakkeløsning til boligejerne. Et enkelt system, hvor man med relativt få oplysninger om bygningen samt ønskerne til energiforbedringer som resultat får et skræddersyet tilbud på hele energirenoveringen.

Der er fokus på såkaldte "dybe renoveringer", hvor målet er at nedbringe bygningernes CO2-udslip med op til 50-80 procent, fortæller direktør Peter Rathje, ProjectZero:

- Projektet skal skubbe endnu mere gang i energirenoveringen af vores eksisterende bygninger. Virksomhederne har teknologien og løsningerne, så det handler om, at få håndværkerne i sving ude i parcelhusene samt ejer- og boligforeningerne. Kun på den måde får vi nedbragt boligernes CO2-udledning, og samtidig skabt flere grønne arbejdspladser, siger han.

Cleantech klyngen CLEAN er en af de andre partnere i projektet. Og det er CLEAN, fordi der blandt organisationens 170 medlemmer findes virksomheder med teknologiske løsninger inden for energirenovering, fortæller Projektchef Lotte Lindgaard Andersen fra CLEAN:

- Vi vil gerne engagere vores medlemmer i projektet. Det er oplagt, at vi inviterer leverandører af energiløsninger blandt vores medlemmer med i en følgegruppe sammen med ejer-og boligforeninger og sammen finder den bedste pakkeløsning til boligejerne, siger hun.

Målet er, at mindst 6.550 huse i Danmark og 41.560 i hele EU får en dyb energirenovering inden 2020 som en direkte følge af den pakkeløsning, som projektet skal udvikle.

EU giver over 15 mio. kr.
Projektet hedder REFURB 2.0, og parterne støttes med samlet omkring 15,5 mio. kr. fra EU til at gennemføre projektet. Heraf går de 3,2 mio. kr. til de danske partnere. ProjectZero tog initiativ til projektet allerede tilbage i maj 2013. I første omgang blev det et afslag i EU, men med positive bemærkninger. Derfor havde ProjectZeros Peter Rathje mod på at prøve igen i 2014, og denne gang med en meget positiv modtagelse i EU.

- Det er over to år siden, at vi sammen med kolleger i Belgien og Holland første gang formulerede projektideen. Nu har vi fået EU's anerkendelse af, at det vi vil er unikt og holdbart. Foran os ligger nu 36 måneders interessant projektarbejde, fortæller Peter Rathje.

Når EU støtter projektet, så er det fordi EU ser det som en samfundsopgave at fjerne barrierer på markedet for energirenovering, fortæller EU-konsulent Thomas Jensen fra Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles. Han har været en central sparringspartner i hele processen og hjulpet med både den første og den anden ansøgning:

- Det har været en lang og sej proces, men så meget desto mere glædeligt er det, at det lykkedes at komme igennem til EU-Kommissionen med projektet. Jeg ser gode muligheder for at projektet får en stor effekt. Ikke bare i Danmark, men hele EU, fortæller Thomas Jensen.

CLEAN, ProjectZero og Aalborg Universitet og de øvrige europæiske partnere i projektet har netop afholdt et opstartsmøde i Gent, Belgien med konsortiets øvrige partnere.

 

I går blev 15 nye energihåndværkere hædret med diplomer for deres indsats på efteruddannelsen "Mester i Energi". Energihåndværkerne fra Vejen, Billund og Kolding er nu rustet til at gå foråret i møde med en helt ny tilgang til det lokale marked for energirenovering.

Deres nye viden om energi skal fremover komme de private boligejere til gode og sætte skub i den lokale erhvervsvækst.

Der er tale om en ren win-win situation for både kommuner, erhvervsliv og private boligejere, når energihåndværkerne tager fat. Boligejerne får en håndværker, der rækker ud over egne faggrænser og kan se boligens muligheder som en helhed. De energirenoveringsopgaver som boligejerne i Kolding, Vejen og Billund forventes at sætte i gang i år vil være med til at løfte de lokale byggefag, og ved at boligtilstanden bedres og energiforbruget sænkes bidrager det positivt til kommunernes energi-, klima- og miljømål.

Lokale vækstmuligheder

Håndværkerne øjner nye muligheder for lokal vækst og for at skabe udvikling i egen forretning. "Kurset har åbnet min øjne for et marked indenfor energirenovering. Jeg har allerede fået tilknyttet en mentor og fået øjnene op for betydningen af marketing og synliggørelse. Jeg har fået tilknyttet en pr-medarbejder og vil i gang med at gøre strømline markedsføringen af min virksomhed. Jeg er blevet mere bevidst om, hvad jeg vil med mit firma og har besluttet, at jeg gerne vil lave specialopgaver og energirenovering samt starte produktion af energivenlige huse", siger Dennis Bruun, tømrer i DB Træbyg fra Vejen.

"Jeg har fået masser af inspiration og viden på kurset omkring energioptimering, nye samarbejdsmuligheder samt salg. Jeg er blevet klar over, at jeg vil arbejde med grøn energi området,- jeg har således allerede valgt at ansætte en ekstra konsulent med fokus på energiløsninger. Mit firma har en grøn butik, som nu vil satse på energiløsninger", siger Henrik Terp Kristensen fra el-firmaet Knud Jørgensen El i Billund

Netværk er vejen frem

Ud over de nye kompetencer, har håndværkerne med uddannelsen også fået opbygget nye netværk på tværs af fag, og det betyder en lettere indgang til at løse en tværfaglig opgaveløsning, som i sidste ende kommer boligejerne til gode. Energihåndværkerne henviser mere aktivt til hinanden for at hjælpe kunden mest muligt og for at kunne tilbyde samlede energiløsninger. Kurset har i høj grad fået håndværkerne til at tænke anderledes når det kommer til deres egen forretning.

Mikael Stark Henriksen, Energi-Byg i Christiansfeld har arbejdet med Grøn drift igennem mange år. Mikael har planer om at videreuddanne sig til BedreBolig-rådgiver så snart muligheden kommer. Energirenovering skal være en god forretning, men samtidig ser han arbejdet for miljøet som en personlig mærkesag.

"Uddannelsen har givet et mig et indblik i, hvordan boligen kan energiforbedres og jeg har fået værktøjer til at kunne hjælpe kunden med at se på boligøkonomien på en anden måde", fortæller Mikael Stark Henriksen om uddannelsen som energihåndværker.

Leif Jørgensen, Projektleder ved Kommunale Ejendomme i Billund Kommune, ser også store muligheder i de nye energihåndværkere og deres udvidede kompetenceområde.

"Med kursusbeviset i hånden kan de nu markedsføre sig som energihåndværkere. På kurset har håndværkerne fået sat emnet energirenovering i et større perspektiv. Og i mødet med kunden har de lært at give de opgaver videre, der ikke kun er relevante for den enkelte selv. På den måde kan håndværkerne hjælpe hinanden, for selv om de på en måde er konkurrenter, er det nødvendigt at samarbejde ", fortæller Leif Jørgensen.

Uddannelsen er arrangeret i et fælles samarbejde mellem Kolding og Billund kommuner, Udvikling Vejen, IBC Kurser og CLEAN Grøn Erhvervsvækst. Håndværkerne vil nu indgå på 'Håndværkerlisten' på www.grønerhvervsvækst.dk så det er nemt for boligejerne at få kontakt, og få sat handling bag planerne om energirenovering.

I samarbejde med Odense Kommune og Hans Jørgensen & Søn inviterer vi til netværksmøde for Energihåndværkere og BedreBolig-rådgivere. 

Her kan du få lejlighed til at styrke dit samarbejde med andre energihåndværkere og BedreBolig-rådgivere, og få ny inspiration til, hvordan du får markedsandel i renoveringsopgaver både inden for det offentlige og private byggeri

Onsdag d. 29. april 2015 kl. 14-17 hos HANS JØRGENSEN & SØN Entreprenører A/S
Sivmosevænget 4, 5260 Odense S. 

Tilmelding på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest d. 24. april. Der er plads til max 50 deltagere

pdfSe hele programmet her