Nyheder

Få nyhederne direkte i din indbakke - tilmeld dig CLEAN Grøn Erhvervsvækst nyhedsbrev øverst på siden. 

Et springende punkt for at komme igang med energirenovering er altid: Hvordan skal det finanseres?

Nogle boligejere har opsparing, andre må have fat i et pengeinstitut. Hvis dit lånebeløb er mindre end 200.000 kr. kan det typisk bedst betale sig for dig at tage et banklån. Hvis det er over 200.000 kr., vil et realkreditlån ofte være det bedste valg. Dette er dog kun en tommelfingerregel. Spørg altid din bankrådgiver, inden du beslutter dig.

På de her beregnere kan du selv prøve dig frem og finde forslag til finansiering. Beregnerne giver dig et hurtigt overblik over økonomien, så du kan komme i hus med besparelserne. 

Beregn, hvordan du kan få din energirenovering finansieret:

1. Låneberegner, udviklet af Middelfart Sparekasse og CLEAN Grøn Erhvervsvækst
2. Låneberegner, udvikler af Sparenergi.dk (Energistyrelsen)

 

Fra d. 1. februar kan man se udstillingen "Skru ned for energiforbruget og op for boligkomforten" på Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding. Få tips og tricks til dine energivaner og få meget mere komfort og godt indeklima derhjemme. Det kræver mindre end man skulle tro, men det kræver også at man er bevidst om sin egen energiadfærd. 

Tag faktaark med hjem og kontaktliste på de lokale energihåndværkere og BedreBolig-rådgivere, der kan hjælpe dig på vej, hvis du ønsker at bedre komforten i dit hjem. 

I forlængelse af udstillingen kan du fredag d. 12. februar kl. 16-17.30 komme til Gå-Grønnere-Hjem foredrag ved Energiantropolog Line Marie Bille Jepsen. Hun går bagom dét at være husejer, og ser på vores energiadfærd og vaner. Der er meget du selv kan gøre for at bo bedre og billigere, hvis du ved, hvad din adfærd betyder for din komfort. 

 

Nuværende og potentielle partnere/medlemmer inviteres til en fornøjelig og inspirerende eftermiddag
med indspark om energiantropologi, resultater og fremsyn, udbud, kommunernes og leverandørernes
roller, borgernes motivation og meget mere - samt netværk, champagne og kagebord.

pdfSe Inviationen

Carsten Gaarn-Larsen tiltræder som direktør for CLEAN pr. 1. januar 2016. Han er klar til at gribe stafetten fra nuværende direktør Preben Birr-Pedersen, som har guidet CLEAN igennem en stærk udvikling over de sidste tre år.
”CLEAN ændrer ikke strategi eller kurs, men Carstens job vil nu være at komme endnu længere ud med CLEAN’s budskaber om grøn vækst og innovation og sikre CLEAN’s videre udvikling,” siger Kim Christensen, bestyrelsesformand i CLEAN. 
Læs hele pressemeddelelsen på CLEANs hjemmeside

Den 29. oktober 2015 fik CLEAN officielt indviet vores nye Middelfart kontor i HUSET, Byggecentrum ved en velbesøgt reception med spændende indlægsholdere.

Ved CLEANs placering i HUSET opnår vi en tæt kontakt til aktører, håndværkere og bygningsejere, som efterspørger energieffektive og grønne løsninger. Der kommer årligt mere end 120.000 besøgende og kursister, så det er et sted med liv i huset. Vi glæder os til, i samarbejde med CLEAN´s 170 medlemmer og HUSET, at samle clean tech aktører fra hele landet i de fantastiske faciliteter i HUSET.

Se en video fra dagen. Interview med Dir. Rasmus Jakobsen fra Transition og Merete Valbak, Afd. Leder fra Klima og Bæredygtighed, Kolding Kommune. 

Stedet er oplagt både til små og store møder og til konferencer, og så er der samtidigt muligt at se Byggeudstilling med grønne løsninger.

Der var god stemning og opbakning blandt de 50 deltagere og som altid en lækker servering fra Huset. Vi havde organiseret receptionen med først 4 små pep-talk om CLEAN, HUSET, fremtidens energisystemer og Middelfart kommunes klimaindsats

Dernæst var der netværk blandt de fremmødte og snak omkring udvalgte projekter. Det fungerede godt med de små boder om projekterne, REFURB, nOe, Grøn erhvervsvækst, Furgy Clean innovation, INNO-SE, IEP samt bod omkring CLEAN medlemsskab generelt.

Der var livlig diskussion ved alle boderne og mulighed for at afkrydse, hvilke projekter man gerne ville orienteres yderligere om eller indgå i følgegruppe.

Projektets mål var, at se om ESCO kan indarbejdes i energirenoveringsopgaver i den almene sektor. I forbindelse med projektet er der udarbejdet et pdfvirkemiddelkatalog, der gennemgår de opgaver en boligorganisation skal igennem for at komme i gang med gennemgribende energirenovering.

Igennem processen er vurderet hvor ESCO kan passes ind, hvor langt der kan gåes med ESCO efter garantikonceptet i dag, og hvor der er mulighed for udvikling af ESCO-konceptet til at passe ind til den almen boligsektor, eller hvor den almene sektor kan tilpasse sig ESCO. Udarbejdelsen af denne rapport er støttet af Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter.pdf Læs hele rapporten

Dansk Industri har netop offentliggjort listen over hvilke kommuner, der har det bedste lokale erhvervsklima. Listen måler bl.a. på kommunens rammevilkår, arbejdskraft og kommunens image.

På listens top 10 findes der hele 3 CLEAN Grøn erhvervsvækst kommuner. Tillykke til Vejen, Billund og Middelfart med de flotte placeringer.

Du kan læse hele rapporten og se alle placeringerne her

 

CLEAN Grøn Erhvervsvækst deltog i Bæredygtighedsdag i Middelfart i slutningen af august, hvor Christine Feldthaus indtog foyeren hos CLEAN medlem Middelfart Sparekasse, og kom med idéer til, hvordan man kan nedbringe sit personlige CO2-forbrug. Vi bakkede op om eventen ved at invitere en lokal BedreBolig-rådgiver og have en stand med energitips. Det var en stor succes med så mange deltagere, at foyertrappen måtte inddrages til siddepladser.

Vi lavede en lille stemningsvideo fra dagen - se den her (youtube)

Her fra Middelfartkontoret blev vi så inspireret af Feldhaus brandtale, at vi har tænkt os at tage egen medicin og forsøge at kortlægge vores eget CO2-forbrug. Kan organisationen CLEANs helbredstilstand tåle CO2-testen?

Kan du? hvordan ser dit CO2-forbrug ud? Er der styr på energien på din kontorplads? Bruger du offentlig transport? Hvad med energiforbruget derhjemme? Og forbruget i det hele taget - slapper du af med rødvin eller postevand? Bøffer eller kylling? Udlandsrejser?

Og hvordan tjekker man så sit C02-forbrug?

Du kan teste dig selv her: http://www.energitjenesten.dk/test-dit-co2-forbrug.html 

Du kan teste din virksomhed her: www.klimakompasset.dk 

CLEAN Grøn Erhvervsvækst drager god nytte af den viden, der kommer af at være en del af klyngen CLEAN. Klyngens andre projekter er både nationale og Europæiske, og de projekter, der handler om energieffektivt byggeri er for mestendels varetaget af medarbejderne på CLEANs kontor i Middelfart - de samme som sidder med CLEAN Grøn Erhvervsvækst projektet.

Derfor er der en masse viden, som springer fra projekt til projekt til gavn for alle. For eksempel er projektet REFURB netop startet op i april, og skal løbe indtil 2018. Projektet handler om dybdegående energirenovering af private hjem, og skal udvikle one-stop løsninger til gavn for private boligejere. Løsningen skal munde ud i et skræddersyet tilbud, som gør det nemt at få gang i den helt store energirenovering af sit hjem. 
Selvom projektet er internationalt og forløber i 6 Europæiske lande, bliver løsningerne formuleret på dansk og leveret af danske virksomheder. Projektets hjemmeside og brochure er dog på engelsk. 

Den viden som projektet giver, kommer derfor naturligt de associerede til projekt CLEAN Grøn Erhvervsvækst til gode. 

Ejbyhallen in Middelfart er en af 3 danske sportshaller, som deltager I EU-projektet N0E (Nearly Zero-Energy Sports Facilities). Projektet viser vejen til mere energirigtige haller i 7 lande ved at dele viden om resultater, energiadfærd og gennemtestede løsninger. I EU er der en stor udfordring med de eksisterende haller, der samlet set står for 4 % af energiforbruget i EU's erhvervsbyggeri, men også 6% af det samlede energiforbrug. Der er plads til forbedringer i de 21 deltagende Europæiske haller, og Ejbyhallen er ingen undtagelse. Haltypen er repræsentativ for en stor del af de danske sportshaller. Den er af ældre årgang, og selvom der har været forbedringer, så er tiltagene ikke nødvendigvis udført med fokus på energiforbruget. Mange installationer er stadig oprindelige og fra tidspunktet for opførelse. Allan Sørensen, daglig leder af Ejbyhallen, har to udfordringer. Hallens økonomi er begrænset, hvilket bringer en energirenovering ned på prioriteringslisten, og desuden er brugerne ikke bevidste om, hvordan de kan spare på energien eller hvad en besparelse betyder for haløkonomien og for deres egen komfort. De trænger til et venligt puf i energirigtig retning.

-"Jeg tror ikke at brugerne er bevidste om deres energiforbrug her i hallen. Jeg tænker på at anskaffe klistermærker og brochurer, der for eksempel fortæller – hvis du tager et kortere brusebad, så har vi råd til nye fodbolde", siger han.

Han bruger sig netværk med andre halbestyrer i nærheden for at lærer mere om deres resultater med energiforbedringer, men han ser også frem til de muligheder projektet byder ham, og den viden han kan få fra de andre Europæiske haller, der deltager i projektet, og som er på meget forskellige niveauer i deres energitiltag.

-"Jeg er med i nogle netværk, og det hele handler om energi. Jeg lærer de andres resultater at kende, hvad de har gjort og hvad der har virket godt. Det er det bedste – at jeg kan vende tilbage til bestyrelsen og informere dem om konkrete resultater," siger han.

Han viser rundt på gangene i hallen og peger de steder ud, som har rigtig ondt i energien. Selvom hallen var igennem en renovering i 2009, så var der ikke fokus på energisiden, hvilket betyder at nogen af de relativt nye løsninger allerede er forældet rent energimæssigt. For eksempel rummer vandvarmere 1000 liter varmt vand, som bliver cirkuleret i rørene døgnet rundt, uanset om der er brugere til bruserne og i rummene eller ej. Desuden udpeger han belysningen – der er mange steder i Ejbyhallen, der kunne trænge til en energirenovering:

-"Lys, LED, varme og styring af energien. Jeg mangler virkelig overblikket og mulighed for styring. I dag går jeg selv rundt i rummene og mærker om der er for koldt eller varmt, og justerer derefter. Det ville være meget mere effektivt med energistyring", siger han.

Bestyrelsen er klar over problemet, men de ved ikke, hvordan de skal finde midlerne. Hans håb er at projektet kan give ham både viden, men også de gode argumenter for nulenergi løsninger, som han har brug for. CLEAN er tovholder på den danske del af projektet.

www.n0esport.eu 

Se videoen om casen fra Ejbyhallen, og de energimæssige udfordringer.

English version: http://youtu.be/qcPToUrzHPs 

Dansk version: https://youtu.be/XJ1tWly2ctM 

Mange villaejere spilder hvert år penge på at varme deres brugsvand op til en overflødig høj temperatur. Om sommeren, hvor du alligevel har lukket for dit fjernvarmeanlæg, kan du let tjekke, om din varmtvandsbeholder er indstillet forkert og koster ekstra på din varmeregning.

Måske snyder din varmtvandsbeholder dig hver dag for penge. Hvis vandet i din vandhane bliver så varmt, at du næsten skolder dig på det, og dine rør til det varme vand reelt er med til at opvarme din bolig, så har du sandsynligvis god mulighed for at spare en del på din varmeregning – måske helt op mod 2.000 kroner om året. Samtidig kan du glæde dig over, at du også sparer klimaet for unødig CO2.

Og det er netop nu, hvor du alligevel har sommerlukket for dit fjernvarmeanlæg, at du let kan se, hvor megen energi du bruger på at få varmt vand i hanen.

Når du har sommerlukket for fjernvarmen, er det eneste energiforbrug, som registreres på din varmemåler, det som bruges til at give dig varmt vand i hanen. Du kan typisk regne med, at opvarmningen af dit brugsvand udgør omkring 25 til 30 procent af dit årlige energiforbrug, og jo bedre dit hus er isoleret, desto større andel af energiforbruget går til det varme vand. Derfor er rådet, at du holder øje med måleren nogle gange hen over sommeren og ser, om du snyder dig selv og familien for hundredvis af kroner.

Fra 60 til 55 grader giver op mod 1.000 kroners besparelse
Mange villaejere kører med en højere temperatur i deres varmtvandsbeholdere, end hvad der er nødvendigt. Ved at sænke temperaturen i beholderen fra eksempelvis 60 til 55 grader celsius kan en familie eksempelvis spare op mod 900 kroner på deres varmeregning alt efter prisen.

Også uisolerede rør koster dyrt
Manglende eller dårlig isolering af de rør, som fordeler det varme vand i huset, er en anden typisk kilde til varmespild hos villaejere. Har du for eksempel otte meter uisolerede rør med cirkulation, så spilder du let op mod 1.000 kroner årligt – også selv om du har den rigtige temperatur i din varmtvandsbeholder.

CLEAN Grøn Erhvervsvækst bakker op om Sommerluk.dk-kampagnen igangsat af forsyningsselskabet HOFOR og EnergiTjenesten. 

www.sommerluk.dk kan du læse mere og få flere gode råd både til det varmebrugsvand, samt få hjælp til at sommerlukke korrekt for dit varmeanlæg hvis du ikke allerede har fået det gjort.

 

Cluster Excellence Denmark er den nationale supportfunktion for innovative netværk og klynger i Danmark. På vegne af Klyngeforum har Cluster Excellence Denmark udarbejdet et performanceregnskab for klynger og netværk i Klyngekataloget

Resultatet viser, at ca. 13.000 virksomheder deltog i de danske klynger og netværks aktiviteter i 2014. Heraf udviklede 3.216 virksomheder nye ideer, som senere kan føre til innovation. 3.189 virksomheder fik tilført nye kompetencer og værktøjer, som markant forbedrer innovationsevnen. 1.482 virksomheder udviklede nye produkter, ydelser eller processer som følge af deres deltagelse i en klynge eller netværk.

CLEAN Grøn Erhvervsvækst er med sine 20 offentlige og private partnere en del af den grønne clean tech klynge CLEAN med ca. 170 medlemmer. Virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder har mulighed for at blive partner i CLEAN Grøn Erhvervsvækst og/eller medlem i CLEAN.

Der er ca. 50 klynger i Danmark, der opererer inden for forskellige felter.