Nyheder

Få nyhederne direkte i din indbakke - tilmeld dig CLEAN Grøn Erhvervsvækst nyhedsbrev øverst på siden. 

Få svar på dine spørgsmål om sommerlukning af din opvarmning her.  

Hvorfor skal jeg sommerlukke for mit fjernvarmeanlæg?

Husker du at lukke for dit fjernvarmeanlæg, når fyringssæsonen er slut, så sparer du både penge på din varmeregning og skåner klimaet for CO2. Samtidig er du også med til at sikre en bedre udnyttelse af fjernvarmen generelt, hvilket igen er til gavn for både økonomien og miljøet.

Hvilke fordele er der for mig som forbruger?

En sommerlukning af fjernvarmen i en almindelig ejendom eller et parcelhus giver i gennemsnit en besparelse på mellem 3 og 5 % på din varmeregning. Derudover modtager mange en årlig bonus eller merafgift afhængigt af, hvor gode eller dårlige de er til at sende fjernvarmevandet afkølet tilbage til fjernvarmenettet: Jo varmere vand du sender tilbage, desto højere ekstrabetaling. Sommerlukning af dit fjernvarmeanlæg er med til at forbedre din afkøling, fordi du udnytter energien bliver bedre. Der er altså både penge at spare på varmeforbruget og muligvis også på afkølingssiden – afhængig af hvilket fjernvarmeselskab du har.

Hvorfor kan jeg ikke bare lukke for radiatorerne?

Når du lukker for sommerventilen, lukker du både af for radiatorerne og for varmen i rørene mellem dit fjernvarmeanlæg og radiatorerne. I alle ejendomme er der et varmetab i selve installationen, som om sommeren kan udgøre den største del af ens varmeforbrug. Når du bruger sommerventilen, lukker du det rigtige sted, og der er ingen grund til at skrue på termostaterne på radiatorerne.

Hvornår skal jeg sommerlukke?

Når vejret bliver varmere, og du ikke mener, at du har brug for varmen fra dine radiatorer, bør du sommerlukke for fjernvarmen. For mange er den 15. maj det rette tidspunkt, mens andre finder det mere hensigtsmæssigt at vente til begyndelsen af juni, mens der selvfølgelig også er nogle som sommerlukker tidligere end den 15. maj. Hos kampagnen Sommerluk.dk har vi udnævnt 15. maj til den officielle lukkedag i Danmark.

Hvordan sommerlukker jeg?

For at sommerlukke for dit fjernvarmeanlæg skal du lukke for dit anlægs sommerventil og slukke for cirkulationspumpen til radiatoranlægget. Du skal dog være opmærksom på, at der er forskel på de forskellige fjernvarmeanlægs opbygning og hvilke komponenter, som anlægget er udstyret med. Er du i tvivl, bør du kontakte dit lokale VVS-firma eller fjernvarmeselskab.

Hvordan finder jeg sommerventilen?

Alle fjernvarmeanlæg har en sommerventil, men den kan være udformet forskelligt: Den kan være udstyret med et blåt eller rødt håndtag. Sommerventilen lukker for det rør, der forsyner radiatorerne med varme, uden at lukke for det rør, der opvarmer brugsvandet. Ved at følge rørene fra dér, hvor din installation starter, kan du finde ventilen. Ventilen sidder efter en forgrening af rørene, hvor én streng går til brugsvand og en anden går til radiatorer.

Hvordan tjekker jeg, at jeg har sommerlukket rigtig?

Hvis du er usikker på, om du har sommerlukket rigtigt, kan du gå boligen/ejendommen igennem ca. 30 minutter efter, at du har drejet på sommerventilen og slukket for cirkulationspumpen. Læg din hånd på det rør, der går ind i toppen af din radiator lige før det sted, hvor termostaten sidder: Er røret koldt, er der sommerlukket. Er det stadig varmt, er der ikke.

Jeg bor i etageejendom og aner intet om ejendommens fjernvarmeanlæg. Hvem skal jeg tale med?

Hvis du bor i en etageejendom, er det som regel viceværten, der står for drift af ejendommens fjernvarmeanlæg. Det er derfor ham, du bør gøre opmærksom på fordelene ved at sommerlukke, og hvor let det i grunden er.

Kan mit forsyningsselskab mærke at jeg sommerlukker?

Alle fjernvarmekunder sommerlukker ikke på samme tid, så det er sjældent, at forsyningsselskabet kan se lige nu og her, at dets kunder lukker for deres fjernvarmeanlæg. Hos den enkelte forbruger kan man dog som regel aflæse et mindre forbrug samt en bedre afkøling med det samme.

Er det ikke rigtigt, at den varme jeg sparer, bare bliver til overskudsvarme, der ledes ud i havet?

Nej, det er ikke rigtigt. Der er ikke længere overproduktion af varme, som der var tidligere. For vedligeholdelse af fjernvarmenettet er det vigtigt, at forbrugerne sommerlukker for deres anlæg, da varmen ellers løber rundt i rørsystemet uden at blive brugt. Det giver en større belastning af rørene og et større varmetab. Når forbrugerne sommerlukker, spildes der ikke energi på at varme rørsystemet op, og der er mindre vedligeholdelse. Sommerluk er altså win-win for forbrugere, selskaber og miljøet.

Kan jeg sommerlukke, når jeg ikke har fjernvarme?

Ja, det kan du. Alle bygninger med olie-, gas- eller pillefyr kan sommerlukke, ligesom man kan med fjernvarme. Mange fyr sommerlukker dog af sig selv som en del af den automatiske styring. Er dit fyr ikke af den type, skal du blot lukke for sommerventilen og cirkulationspumpen manuelt. Rådfør dig med vejledningen til fyret, eller kontakt forhandleren eller et VVS-firma, hvis du er i tvivl.

Byggecentrum, Erhvervsakademi Lillebælt og CLEAN Grøn Erhvervsvækst indbyder nu interesserede entreprenører, producenter og leverandører til fyraftens-seminarer om bæredygtigt byggeri under temaet:

Bæredygtigt Byggeri – et forretningsområde med potentiale?

Vi sætter fokus på emner som lovkrav, forretningsmodeller, planlægning, byggesystemer og installationer, udførelse og dokumentation, og vigtigheden af at kunne prioritere tiltag i dialog med kunden. Undervejs vil deltagerne blive præsenteret for eksempler på bæredygtige byggesystemer og materialer med en høj grad af industrialisering.

Seminarrækken er målrettet entreprenørvirksomheder, producenter, leverandører

Der afvikles 5 seminarer henover foråret og sommeren 2016.

01.06.2016: Seminar 1:
"Giver bæredygtighed smør på brødet? - kundekrav og forretningsmodeller i byggeriet"

29.06.2016: Seminar 2:
"Dansk byggeri i en ny tidsalder"

18.08.2016: Seminar 3:
"Konstruktioner, installationer og byggesystemer"

12.09.2016: Seminar 4:
"Teknikker og materialer til bæredygtig byggeri"

03.10.2016: Seminar 5:
"Nationale og internationale tendenser for det bæredygtige byggeri" 

 

Seminarerne fokuserer gennem indlæg, best-practice eksempler og debat, på konkrete løsninger for de udfordringer du møder, når der skal bygges bæredygtigt. Samtidig afdækkes de forretningsmæssige muligheder, som ligger i at arbejde med bæredygtigt byggeri.

Seminarerne er målrettet entreprenørvirksomheder, producenter, leverandører og andre der arbejder i, eller samarbejder med den udførende del af byggebranchen, og som ser bæredygtigt og energieffektivt byggeri som et fremtidigt marked og forretningsmæssigt udviklingsområde.

 

CLEAN har netop modtaget 500.000 kr fra Trefors værdipulje til 2 projekter, som giver stor lokal værdi i trekantområdet samt Syddanmark. Den samlede pulje var på 5 mio. kr. og 23 projekter fik tilsagn om finansiering ud af 235 ansøgninger.

Det første projekt er ”Prisværdig Energiadfærd på efterskoler”, som handler om at engagere lærere og serviceteknikere i energiforbrug og god energiledelse, men også at præge eleverne til at være bevidste omkring energiadfærd. På tre særligt engagerede efterskoler gennemføres et pilotprojekt med opsætning af info-skærme, hvor det er muligt at følge energiforbruget fra dag til dag. Samtidigt vil der indgå undervisning og konkurrence mellem efterskolerne i prisværdig energiadfærd. Projektet udføres sammen med det private rådgivningsfirma Transition og tager udgangspunkt i 21 efterskoler i Trefors forsyningsområde i Vejen, Middelfart, Kolding og Vejle. 

Det andet projekt ”Energivejledning i øjenhøjde”, handler om at udstyre vores nye energitrailer med mere teknisk udstyr, således at den kan komme ud og møde boligejere med energivejledning. Boligejeren skal gøres opmærksom på mulighederne med en BedreBolig plan og energirenovering generelt, forhåbentligt leder dette til konkrete energirenoveringsopgaver og dermed lokal vækst. Energitraileren giver de private boligejere muligheden for at se, røre og opleve fremtidens energiløsninger i dag. Projektet er i forvejen støtte af Energistyrelsen, og nu også af Tre-Fors værdipulje. 

IMG 3770 værdipulje

Til venstre: Lotte Lindgaard Andersen, Projektchef i CLEAN. I midten: Rasmus Jakobsen, Direktør og Partner i Transition. Til højre: Casper Mikkelsen, Projektleder i CLEAN. 

Et springende punkt for at komme igang med energirenovering er altid: Hvordan skal det finanseres?

Nogle boligejere har opsparing, andre må have fat i et pengeinstitut. Hvis dit lånebeløb er mindre end 200.000 kr. kan det typisk bedst betale sig for dig at tage et banklån. Hvis det er over 200.000 kr., vil et realkreditlån ofte være det bedste valg. Dette er dog kun en tommelfingerregel. Spørg altid din bankrådgiver, inden du beslutter dig.

På de her beregnere kan du selv prøve dig frem og finde forslag til finansiering. Beregnerne giver dig et hurtigt overblik over økonomien, så du kan komme i hus med besparelserne. 

Beregn, hvordan du kan få din energirenovering finansieret:

1. Låneberegner, udviklet af Middelfart Sparekasse og CLEAN Grøn Erhvervsvækst
2. Låneberegner, udvikler af Sparenergi.dk (Energistyrelsen)

 

Fra d. 1. februar kan man se udstillingen "Skru ned for energiforbruget og op for boligkomforten" på Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding. Få tips og tricks til dine energivaner og få meget mere komfort og godt indeklima derhjemme. Det kræver mindre end man skulle tro, men det kræver også at man er bevidst om sin egen energiadfærd. 

Tag faktaark med hjem og kontaktliste på de lokale energihåndværkere og BedreBolig-rådgivere, der kan hjælpe dig på vej, hvis du ønsker at bedre komforten i dit hjem. 

I forlængelse af udstillingen kan du fredag d. 12. februar kl. 16-17.30 komme til Gå-Grønnere-Hjem foredrag ved Energiantropolog Line Marie Bille Jepsen. Hun går bagom dét at være husejer, og ser på vores energiadfærd og vaner. Der er meget du selv kan gøre for at bo bedre og billigere, hvis du ved, hvad din adfærd betyder for din komfort. 

 

Nuværende og potentielle partnere/medlemmer inviteres til en fornøjelig og inspirerende eftermiddag
med indspark om energiantropologi, resultater og fremsyn, udbud, kommunernes og leverandørernes
roller, borgernes motivation og meget mere - samt netværk, champagne og kagebord.

pdfSe Inviationen

Carsten Gaarn-Larsen tiltræder som direktør for CLEAN pr. 1. januar 2016. Han er klar til at gribe stafetten fra nuværende direktør Preben Birr-Pedersen, som har guidet CLEAN igennem en stærk udvikling over de sidste tre år.
”CLEAN ændrer ikke strategi eller kurs, men Carstens job vil nu være at komme endnu længere ud med CLEAN’s budskaber om grøn vækst og innovation og sikre CLEAN’s videre udvikling,” siger Kim Christensen, bestyrelsesformand i CLEAN. 
Læs hele pressemeddelelsen på CLEANs hjemmeside

Den 29. oktober 2015 fik CLEAN officielt indviet vores nye Middelfart kontor i HUSET, Byggecentrum ved en velbesøgt reception med spændende indlægsholdere.

Ved CLEANs placering i HUSET opnår vi en tæt kontakt til aktører, håndværkere og bygningsejere, som efterspørger energieffektive og grønne løsninger. Der kommer årligt mere end 120.000 besøgende og kursister, så det er et sted med liv i huset. Vi glæder os til, i samarbejde med CLEAN´s 170 medlemmer og HUSET, at samle clean tech aktører fra hele landet i de fantastiske faciliteter i HUSET.

Se en video fra dagen. Interview med Dir. Rasmus Jakobsen fra Transition og Merete Valbak, Afd. Leder fra Klima og Bæredygtighed, Kolding Kommune. 

Stedet er oplagt både til små og store møder og til konferencer, og så er der samtidigt muligt at se Byggeudstilling med grønne løsninger.

Der var god stemning og opbakning blandt de 50 deltagere og som altid en lækker servering fra Huset. Vi havde organiseret receptionen med først 4 små pep-talk om CLEAN, HUSET, fremtidens energisystemer og Middelfart kommunes klimaindsats

Dernæst var der netværk blandt de fremmødte og snak omkring udvalgte projekter. Det fungerede godt med de små boder om projekterne, REFURB, nOe, Grøn erhvervsvækst, Furgy Clean innovation, INNO-SE, IEP samt bod omkring CLEAN medlemsskab generelt.

Der var livlig diskussion ved alle boderne og mulighed for at afkrydse, hvilke projekter man gerne ville orienteres yderligere om eller indgå i følgegruppe.

Projektets mål var, at se om ESCO kan indarbejdes i energirenoveringsopgaver i den almene sektor. I forbindelse med projektet er der udarbejdet et pdfvirkemiddelkatalog, der gennemgår de opgaver en boligorganisation skal igennem for at komme i gang med gennemgribende energirenovering.

Igennem processen er vurderet hvor ESCO kan passes ind, hvor langt der kan gåes med ESCO efter garantikonceptet i dag, og hvor der er mulighed for udvikling af ESCO-konceptet til at passe ind til den almen boligsektor, eller hvor den almene sektor kan tilpasse sig ESCO. Udarbejdelsen af denne rapport er støttet af Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter.pdf Læs hele rapporten

Dansk Industri har netop offentliggjort listen over hvilke kommuner, der har det bedste lokale erhvervsklima. Listen måler bl.a. på kommunens rammevilkår, arbejdskraft og kommunens image.

På listens top 10 findes der hele 3 CLEAN Grøn erhvervsvækst kommuner. Tillykke til Vejen, Billund og Middelfart med de flotte placeringer.

Du kan læse hele rapporten og se alle placeringerne her

 

CLEAN Grøn Erhvervsvækst deltog i Bæredygtighedsdag i Middelfart i slutningen af august, hvor Christine Feldthaus indtog foyeren hos CLEAN medlem Middelfart Sparekasse, og kom med idéer til, hvordan man kan nedbringe sit personlige CO2-forbrug. Vi bakkede op om eventen ved at invitere en lokal BedreBolig-rådgiver og have en stand med energitips. Det var en stor succes med så mange deltagere, at foyertrappen måtte inddrages til siddepladser.

Vi lavede en lille stemningsvideo fra dagen - se den her (youtube)

Her fra Middelfartkontoret blev vi så inspireret af Feldhaus brandtale, at vi har tænkt os at tage egen medicin og forsøge at kortlægge vores eget CO2-forbrug. Kan organisationen CLEANs helbredstilstand tåle CO2-testen?

Kan du? hvordan ser dit CO2-forbrug ud? Er der styr på energien på din kontorplads? Bruger du offentlig transport? Hvad med energiforbruget derhjemme? Og forbruget i det hele taget - slapper du af med rødvin eller postevand? Bøffer eller kylling? Udlandsrejser?

Og hvordan tjekker man så sit C02-forbrug?

Du kan teste dig selv her: http://www.energitjenesten.dk/test-dit-co2-forbrug.html 

Du kan teste din virksomhed her: www.klimakompasset.dk 

CLEAN Grøn Erhvervsvækst drager god nytte af den viden, der kommer af at være en del af klyngen CLEAN. Klyngens andre projekter er både nationale og Europæiske, og de projekter, der handler om energieffektivt byggeri er for mestendels varetaget af medarbejderne på CLEANs kontor i Middelfart - de samme som sidder med CLEAN Grøn Erhvervsvækst projektet.

Derfor er der en masse viden, som springer fra projekt til projekt til gavn for alle. For eksempel er projektet REFURB netop startet op i april, og skal løbe indtil 2018. Projektet handler om dybdegående energirenovering af private hjem, og skal udvikle one-stop løsninger til gavn for private boligejere. Løsningen skal munde ud i et skræddersyet tilbud, som gør det nemt at få gang i den helt store energirenovering af sit hjem. 
Selvom projektet er internationalt og forløber i 6 Europæiske lande, bliver løsningerne formuleret på dansk og leveret af danske virksomheder. Projektets hjemmeside og brochure er dog på engelsk. 

Den viden som projektet giver, kommer derfor naturligt de associerede til projekt CLEAN Grøn Erhvervsvækst til gode.