Nyheder

Få nyhederne direkte i din indbakke - tilmeld dig CLEAN Grøn Erhvervsvækst nyhedsbrev øverst på siden. 

CLEAN Green Plan projektet tilbyder en grøn forretningsplan efter virksomhedens ønske - udarbejdet af de bedste rådgivere - med 50% i støtte.

Med professionel og konkret rådgivning har du nu mulighed for at få realiseret din virksomheds potentiale inden for energi- og/eller ressourceeffektivisering. Projektet tilbyder virksomheder at få dækket 50% af udgiften til ekstern rådgivning. Rådgiveren vælger virksomheden selv, ligesom virksomheden selv vælger, hvilket indsatsområde, der skal udarbejdes en grøn forretningsplan for.

Igennem hele forløbet vil CLEANs konsulenter stå til rådighed for spørgsmål og vejledning, så planen ikke ender i skuffen, men bliver til øget konkurrenceevne og forbedret miljø.

Hent brochuren om CLEAN Green Plan

Få mere information om CLEAN Green PLan på cleancluster.dk

Dem med falkeblik har måske opdaget et logo for CO2-neutralt website nederst på  www.grønerhvervsvækst.dk. At vi CO2-neutraliserer vores hjemmeside betyder, at klimaprojektet bag "IngenCO2" opkøber og destruerer det antal CO2-kvoter, som driften af denne hjemmeside er beregnet til bruge. 

Dette er et skridt på vejen, indtil Danmarks strømforbrug er 100% dækket af vedvarende energi. Du kan se en film om, hvordan det virker her

Det gør vi som en socialt ansvarlig beslutning. Vi skal drive vores hjemmeside alligevel, og ved at gøre det på denne vis, er vi med til at støtte forskellige klimarelaterede projekter i Danmark og i udviklingslande.

For eksempel er IngenCO2 involveret i flere vindmølleprojekter i Danmark og de er med til at bygge vandboringer i Afrika, der erstatter behovet for kogning af vand, hvliket igen reducerer CO2-udledningen da kogning af vand fører til fældning af træer til brænde. 

 

På den netop overståede nytårskur for partnere i CLEAN Grøn Erhvervsvækstprojektet kunne vi præsentere et nyt fokus og nye partnere i projektet. 

Klima og energi er vejen frem

Fra 2017 vil CLEAN Grøn Erhvervsvækst arbejde med fremtidssikring af bygninger i to spor: energi og klima. De to indsatser samtænkes mest muligt for at fremme grøn byudvikling og vækst.

Energiindsatsen sker ved at fremme energibesparelser og grøn energiforsyning i udvalgte områder, hvor renoveringsparatheden er stor. Konkret arbejdes der på at opbygge interessefællesskaber på sociale medier og afholde diverse arrangementer i udvalgte områder i Odense, Faaborg-Midtfyn, Kolding og Nordfyns kommune. Desuden er der planlagt energimesser i Billund samt Byg om og forny messe på Huset i Middelfart i løbet af 2017.

På tværs af kommunerne vil der i september 2017 blive tilbudt efteruddannelsesmoduler til energihåndværkere/rådgivere indenfor marketing på Sociale Medier og kundeopfølgning samt teknik/praktik i forhold til vedvarende energi, BR15, intelligent energistyring og LED.

Klimaindsatsen sker som led i grøn byudvikling og målet er at lette processen for klimasikring af bygninger både for grundejere og de udførende. Klimatilpasning kræver engagement fra alle led i værdikæden for at lykkes, derfor kalder vi dette indsats ”Sammen om klimatilpasning". For at klimaindsatsen har en reel indflydelse på minimering af samfundsomkostningerne, er det nødvendigt at 70-80 % af grundejerne indgår i løsningen. I løbet af 2017 vil vi oprette en efteruddannelse til klimaentreprenør, som kan rådgive i klimasikring og som samtidig får viden om markedsføring på social medier. For grundejere vil vi udarbejde formidlingsmateriale og afholde arrangementer, der giver større viden om løsninger.

Nye partnere

Vi byder velkommen til Blue Kolding og Middelfart Spildevand, som fra 2017 indgår som projektpartnere i CLEAN Grøn Erhvervsvækst klimasatsning ”Sammen om klimatilpasning”, hvor de bidrager med viden om skybrudssikring og lokal anvendelse af regnvand i uddannelse af klimaentreprenører, klimaevents samt formidling til grundejere.

Hvad betyder CLEANs indsats lokalt?

For at måle på, hvad CLEANs indsats betyder rent lokalt, har vi kortlagt, hvem vi har kontakt til i de 6 CLEAN Grøn Erhvervsvækst kommuner: Odense, Kolding, Norddfyn, Billund, Faaborg-Midtfyn og Middelfart.

I alt deltager 75 virksomheder aktivt i CLEAN projekter, f.eks. i 1:1 virksomhedsforløb i forbindelse med grønne forretningsplaner i Clean Green Plan projektet eller i form af vækstplaner under ”We Know How You Grow” projektet samt aktiv medvirken i aktiviteter.

Alle aktiviteter skal være med til at fremme forbrugernes efterspørgsel af energirenovering og klimasikring. I de 6 Grøn Erhvervsvækst kommuner er der desuden samarbejde med i alt 113 uddannede energihåndværker og 7 BedreBolig rådgivere om at formidle energivejledning til boligejere i øjenhøjde bl.a. via energievents. 

Har du oliefyr og står overfor reparation eller måske efterisolering af dit hus, så dit opvarmningsbehov er ændret? Kravene blev i forbindelse med energiaftalen i 2012 skærpet, så det ikke længere er tilladt at installere nye oliefyr. I samme åndedrag blev kravene til gasfyr ligeledes skærpet.

Vi er netop nu i gang med at planlægge et oliefyrsarrangement i Nordfyns kommune, hvor du kan høre om alternativer til olie- og gasfyr, samt hvilken indvirkning efterisolering kan have både for din komfort og for dit opvarmningsbehov.

Arrangementet vil forventeligt løbe af stablen midt i marts. Følg os her på siden eller på facebook

Foto: Energi- og Olieforum opgjorde i 2014, hvor at der blev leveret olie til 87.000 oliefyr. I følge Danmarks Statistik er der mindst 231.000 oliefyrede boliger i landet. Figuren skal læses oms jo mere blåt, jo flere oliefyr findes der i kommunen. 

Juristeri kan være en besværlig stopklods for små og mellemstore virksomheder, der står lige over et eksporteventyr, men som har svært ved at få fodfæste internationalt. Derfor har CLEAN projektet CLEAN Solutions lanceret en hjemmeside, hvor virksomheder bl.a. kan finde en masse relevante værktøjer og guides, når de skal indgå partnerskaber og få success med systemeksport. Desuden er der samlet en række juridiske dokumenter (bl.a. NDA, MoU, Cooperation Agreement, osv.).

CLEAN har nu færdigudviklet den platform, hvor vi modner og udvikler projekterne. De første henvendelser er begyndt at komme ind, og hvor vi er klar til at modtage endnu flere. Så har du fx:

  • En virksomhed som har en grøn teknologi, de gerne vil eksportere
  • En kontakt til en udenlandsk kunde, som er interesseret i danske energiløsninger

Eller har du kontakt til andre relevante personer/virksomheder, som kunne have interesse i Clean Solutions, så tjek hjemmesiden www.cleansolutions.dk

 

Hvad gør en boligejer i Faaborg-Midtfyn, hvis man gerne vil have bedre komfort derhjemme? Man går da på biblioteket!

Fra d. 5.-26. oktober er der mulighed for at se udstillingen ”Skru ned for energiforbruget og op for boligkomforten” på Broby, Faaborg og Ringe Bibliotek. Få tips og inspiration omkring dit energiforbrug og en liste over de lokale energihåndværkere, som kan løfte opgaven.

Der er meget du selv kan gøre, for at bo bedre og billigere, hvis du ved, hvor du skal starte. Det er ofte det første skridt på vejen mod bedre komfort i hjemmet gennem en energirenovering, som er det sværeste. Der melder sig en masse spørgsmål på banen: hvad er det bedste for mig og mit hus? Hvordan skal jeg finansiere det? Hvad må jeg selv, og hvad skal jeg have en fagperson til?

Brug de lokale energihåndværkere
Udstillingen kommer omkring disse spørgsmål, og viser dig i hvilken retning du kan tage det første skridt, så du føler dig ordentligt informeret. Du kan tage en brochure med hjem, som går de mest almindelige emner inden for energirenovering igennem. Samtidig får du en liste over de håndværkere i Faaborg-Midtfyn, som er særligt efteruddannet til at se helheden i dit hus, og de muligheder det rummer for en mere energi- og miljøvenlig vej – og hvordan de tiltag kan højne din komfort inden døre. Hvis huset er indrettet på en energieffektiv måde, bliver hele huset sundere. Det giver bedre indeklima, som igen kan påvirke dit helbred i positiv retning.

Mit hus er da fint nok!
Det er der sikkert mange, der synes, men tallene viser et andet billede. Hele 42% af de danske huse er i en dårlig energimæssig tilstand. Men kun 10% af boligejerne mener, at det er deres hus, den er gal med.* Folk accepterer rask væk, at det trækker i nogle rum, at sofaen ikke kan stå under et koldt vindue, at den 30 år gamle isolering i hulmuren for længst er faldet sammen og ikke rigtig isolerer mere. Udstillingen er et lille skridt på vejen mod at inspirere folk til at forbedre deres boliger og forbedre deres egen komfort i hjemmet.

Udstillingen er arrangeret af Faaborg-Midtfyn Kommune, CLEAN Grøn Erhvervsvækst og bibliotekerne i Faaborg-Midtfyn.

*Kilde: Dansk Byggeri: Byggeriets Energianalyse 2015

Den 11., 12. og 13. oktober er alle boligejere, der står registreret i BBR som ejere af en bolig opvarmet med flydende brændsel (olie, gas), inviteret til infomøde. Invitationen gælder boligejere i Kolding Kommune, og på mødet bliver alternative opvarmningsløsninger, fordele og ulemper gennemgået.

11. oktober kl. 18.30-19.30: Det gamle Rådhus, Kobbelvænget 2, indgang B, Lunderskov
12. oktober kl. 17.30-18.30: Cuben, Østprøven 1, Christiansfeld
13. oktober kl. 17.30-18.30: Nytorv 11, By- og Udviklingsforvaltningen, Kolding*

* På denne dato informeres der om muligheder for fjernvarme (v. TREFOR Varme)

Du tilmelder dig til Johnny Nørremand Andersen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

På infomødet vil vi fortælle om reglerne for udskiftning af oliefyr, og hvad du skal være opmærksom på ved de forskellige alternative opvarmningsmuligheder. Du kan bl.a. høre om omkostninger, fordele og ulemper, økonomi, tilskudsmuligheder, hvad en udskiftning betyder for din komfort - og alt det praktiske.

Efter programmet vil der være mulighed for at snakke med forskellige fagfolk, håndværkere og energirådgivere.

• Velkomst (v. Kolding Kommune)
• Regler for min olietank (v. Kolding Kommune)
• Husets varmeforsyning og evne til at holde varmen (v. CLEAN Grøn Erhvervsvækst)
• Hvilken varmeforsyning passer bedst til mit hus? (v. Energistyrelsen)
- varmepumper
- træpillefyr/stokerfyr
- fjernvarme

Blandt de deltagende på mødet vil der være lodtrækning om 2x2 fodboldbilletter til kamp d. 23. oktober (OB-FCK) og 2x2 håndboldbilletter til kamp d. 12. november (KIF-GOG). Desuden giver vi en kop te eller kaffe.

invitatinen gælder alle boligejere, hvor der i BBR er oplyst, at bygningen er opvarmet med flydende brændsel. Har du spørgsmål vedr. olietanke, bedes du kontakte Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rettelser til BBR vedr. olietanke og opvarmningsform skal ske på www.bygogmiljø.dk

Infomøde finder sted i samarbejde med Kolding Kommune, EWii, Tre-For Varme, CLEAN Grøn Erhvervsvækst og Energistyrelsen.

Kære EnergihåndværkerPLUS. Vi vil fremover fremhæve ’Ugens Energihåndværker’ på vores facebookside.

Hvor vi vil fortælle lidt om virksomheden, linke til hjemmeside, uploade cases osv. Så derfor må i meget gerne være behjælpelige med at sende tekst, billeder, videoer, oplæg til cases osv. som kan bruges på Facebook. Vi vil også løbende ligge cases op på hjemmesiden, så hvis i har en god fortælling, eller nogle referencer som i er stolte af.

Så giv endelig en hint til Rikke Schak Toustrup-Jensen på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

For at optimere kvaliteten på Facebook må i meget gerne give siden et like og dele den. Dette vil sikre at endnu flere føler os, og dermed ser de ting vi ligger op.

Pt. har vi ca. 600 følgere, så der gode muligheder for at blive set, da opslagene ofte når ud til mange flere, f.eks. har et opslag om Skovhavens VVS nået ud til 530 modtagere. https://www.facebook.com/GroenErhvervsvaekst 

Fredag den 13. maj kl. 10.30-15.30 kører en energitrailer ind på Axeltorv i Kolding med grønne løsninger til din bolig.

Energirådgiver Johnny Nørremand Andersen fra CLEAN Grøn Erhvervsvækst står klar med gode råd til boligejerne sammen med to lokale energihåndværkere, VVS-installatør Lars Bækmand og tømrermester Finn Vesterholm.

Med sig har de en energitrailer, der samler viden om efterisolering, varmepumper, solceller, finansiering, tilskudsregler mv. på ét sted. Du vil også kunne se og røre energirigtige materialer og intelligente løsninger, f.eks. nye typer isolering. Og der er god grund til at se på, hvordan du bedst investerer i energiforbedringer, og får vendt udgifter til opsparing.

’De penge du betaler for husets energiforbrug kommer aldrig tilbage, men en investering i energiforbedringer gør og samtidig sikrer du den fremtidige værdi på huset’, fortæller Johnny Nørremand.

Investering i boligen betaler sig
Dansk Byggeri vurderer, at gennemsnitlig 40% af alle danske boliger før 1980 er i dårlig energimæssig stand. Men hvert hus og dem, der bor i det, er forskellige, og derfor er potentialet for energiforbedringer også forskelligt.

Derfor er første skridt på vejen, at skabe sig et overblik over sin bolig, og dernæst finde ud af, hvad der bedst kan svare sig. Uanset tilgangen viser undersøgelser fra Energistyrelsen, at boliger med høj energistandard medfører højere salgspris, også når beliggenhed og andre salgs- og boligparametre er taget i betragtning. Rundt regnet er der 40-55.000 kr. værdiforøgelse at hente for hvert trin op af energimærkeskalaen en bolig rykker sig.

For netop at tilbyde borgere i Kolding kommune inspiration og viden om muligheder for grønne løsninger, arrangerer Kolding Kommune, der i samarbejde med CLEAN Grøn Erhvervsvækst en række events med energitraileren. Du kan også møde energitraileren til Kulturnatten i Grøn Søndergade den 26. august og i Trekantområdets Festuge.

Find din lokale energihåndværker fra Kolding på Håndværkerlisten

Kontakt:

Johnny Nørremand Andersen, Energirådgiver, CLEAN Grøn Erhvervsvækst, 2292 0676 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Få svar på dine spørgsmål om sommerlukning af din opvarmning her.  

Hvorfor skal jeg sommerlukke for mit fjernvarmeanlæg?

Husker du at lukke for dit fjernvarmeanlæg, når fyringssæsonen er slut, så sparer du både penge på din varmeregning og skåner klimaet for CO2. Samtidig er du også med til at sikre en bedre udnyttelse af fjernvarmen generelt, hvilket igen er til gavn for både økonomien og miljøet.

Hvilke fordele er der for mig som forbruger?

En sommerlukning af fjernvarmen i en almindelig ejendom eller et parcelhus giver i gennemsnit en besparelse på mellem 3 og 5 % på din varmeregning. Derudover modtager mange en årlig bonus eller merafgift afhængigt af, hvor gode eller dårlige de er til at sende fjernvarmevandet afkølet tilbage til fjernvarmenettet: Jo varmere vand du sender tilbage, desto højere ekstrabetaling. Sommerlukning af dit fjernvarmeanlæg er med til at forbedre din afkøling, fordi du udnytter energien bliver bedre. Der er altså både penge at spare på varmeforbruget og muligvis også på afkølingssiden – afhængig af hvilket fjernvarmeselskab du har.

Hvorfor kan jeg ikke bare lukke for radiatorerne?

Når du lukker for sommerventilen, lukker du både af for radiatorerne og for varmen i rørene mellem dit fjernvarmeanlæg og radiatorerne. I alle ejendomme er der et varmetab i selve installationen, som om sommeren kan udgøre den største del af ens varmeforbrug. Når du bruger sommerventilen, lukker du det rigtige sted, og der er ingen grund til at skrue på termostaterne på radiatorerne.

Hvornår skal jeg sommerlukke?

Når vejret bliver varmere, og du ikke mener, at du har brug for varmen fra dine radiatorer, bør du sommerlukke for fjernvarmen. For mange er den 15. maj det rette tidspunkt, mens andre finder det mere hensigtsmæssigt at vente til begyndelsen af juni, mens der selvfølgelig også er nogle som sommerlukker tidligere end den 15. maj. Hos kampagnen Sommerluk.dk har vi udnævnt 15. maj til den officielle lukkedag i Danmark.

Hvordan sommerlukker jeg?

For at sommerlukke for dit fjernvarmeanlæg skal du lukke for dit anlægs sommerventil og slukke for cirkulationspumpen til radiatoranlægget. Du skal dog være opmærksom på, at der er forskel på de forskellige fjernvarmeanlægs opbygning og hvilke komponenter, som anlægget er udstyret med. Er du i tvivl, bør du kontakte dit lokale VVS-firma eller fjernvarmeselskab.

Hvordan finder jeg sommerventilen?

Alle fjernvarmeanlæg har en sommerventil, men den kan være udformet forskelligt: Den kan være udstyret med et blåt eller rødt håndtag. Sommerventilen lukker for det rør, der forsyner radiatorerne med varme, uden at lukke for det rør, der opvarmer brugsvandet. Ved at følge rørene fra dér, hvor din installation starter, kan du finde ventilen. Ventilen sidder efter en forgrening af rørene, hvor én streng går til brugsvand og en anden går til radiatorer.

Hvordan tjekker jeg, at jeg har sommerlukket rigtig?

Hvis du er usikker på, om du har sommerlukket rigtigt, kan du gå boligen/ejendommen igennem ca. 30 minutter efter, at du har drejet på sommerventilen og slukket for cirkulationspumpen. Læg din hånd på det rør, der går ind i toppen af din radiator lige før det sted, hvor termostaten sidder: Er røret koldt, er der sommerlukket. Er det stadig varmt, er der ikke.

Jeg bor i etageejendom og aner intet om ejendommens fjernvarmeanlæg. Hvem skal jeg tale med?

Hvis du bor i en etageejendom, er det som regel viceværten, der står for drift af ejendommens fjernvarmeanlæg. Det er derfor ham, du bør gøre opmærksom på fordelene ved at sommerlukke, og hvor let det i grunden er.

Kan mit forsyningsselskab mærke at jeg sommerlukker?

Alle fjernvarmekunder sommerlukker ikke på samme tid, så det er sjældent, at forsyningsselskabet kan se lige nu og her, at dets kunder lukker for deres fjernvarmeanlæg. Hos den enkelte forbruger kan man dog som regel aflæse et mindre forbrug samt en bedre afkøling med det samme.

Er det ikke rigtigt, at den varme jeg sparer, bare bliver til overskudsvarme, der ledes ud i havet?

Nej, det er ikke rigtigt. Der er ikke længere overproduktion af varme, som der var tidligere. For vedligeholdelse af fjernvarmenettet er det vigtigt, at forbrugerne sommerlukker for deres anlæg, da varmen ellers løber rundt i rørsystemet uden at blive brugt. Det giver en større belastning af rørene og et større varmetab. Når forbrugerne sommerlukker, spildes der ikke energi på at varme rørsystemet op, og der er mindre vedligeholdelse. Sommerluk er altså win-win for forbrugere, selskaber og miljøet.

Kan jeg sommerlukke, når jeg ikke har fjernvarme?

Ja, det kan du. Alle bygninger med olie-, gas- eller pillefyr kan sommerlukke, ligesom man kan med fjernvarme. Mange fyr sommerlukker dog af sig selv som en del af den automatiske styring. Er dit fyr ikke af den type, skal du blot lukke for sommerventilen og cirkulationspumpen manuelt. Rådfør dig med vejledningen til fyret, eller kontakt forhandleren eller et VVS-firma, hvis du er i tvivl.

Byggecentrum, Erhvervsakademi Lillebælt og CLEAN Grøn Erhvervsvækst indbyder nu interesserede entreprenører, producenter og leverandører til fyraftens-seminarer om bæredygtigt byggeri under temaet:

Bæredygtigt Byggeri – et forretningsområde med potentiale?

Vi sætter fokus på emner som lovkrav, forretningsmodeller, planlægning, byggesystemer og installationer, udførelse og dokumentation, og vigtigheden af at kunne prioritere tiltag i dialog med kunden. Undervejs vil deltagerne blive præsenteret for eksempler på bæredygtige byggesystemer og materialer med en høj grad af industrialisering.

Seminarrækken er målrettet entreprenørvirksomheder, producenter, leverandører

Der afvikles 5 seminarer henover foråret og sommeren 2016.

01.06.2016: Seminar 1:
"Giver bæredygtighed smør på brødet? - kundekrav og forretningsmodeller i byggeriet"

29.06.2016: Seminar 2:
"Dansk byggeri i en ny tidsalder"

18.08.2016: Seminar 3:
"Konstruktioner, installationer og byggesystemer"

12.09.2016: Seminar 4:
"Teknikker og materialer til bæredygtig byggeri"

03.10.2016: Seminar 5:
"Nationale og internationale tendenser for det bæredygtige byggeri" 

 

Seminarerne fokuserer gennem indlæg, best-practice eksempler og debat, på konkrete løsninger for de udfordringer du møder, når der skal bygges bæredygtigt. Samtidig afdækkes de forretningsmæssige muligheder, som ligger i at arbejde med bæredygtigt byggeri.

Seminarerne er målrettet entreprenørvirksomheder, producenter, leverandører og andre der arbejder i, eller samarbejder med den udførende del af byggebranchen, og som ser bæredygtigt og energieffektivt byggeri som et fremtidigt marked og forretningsmæssigt udviklingsområde.

 

CLEAN har netop modtaget 500.000 kr fra Trefors værdipulje til 2 projekter, som giver stor lokal værdi i trekantområdet samt Syddanmark. Den samlede pulje var på 5 mio. kr. og 23 projekter fik tilsagn om finansiering ud af 235 ansøgninger.

Det første projekt er ”Prisværdig Energiadfærd på efterskoler”, som handler om at engagere lærere og serviceteknikere i energiforbrug og god energiledelse, men også at præge eleverne til at være bevidste omkring energiadfærd. På tre særligt engagerede efterskoler gennemføres et pilotprojekt med opsætning af info-skærme, hvor det er muligt at følge energiforbruget fra dag til dag. Samtidigt vil der indgå undervisning og konkurrence mellem efterskolerne i prisværdig energiadfærd. Projektet udføres sammen med det private rådgivningsfirma Transition og tager udgangspunkt i 21 efterskoler i Trefors forsyningsområde i Vejen, Middelfart, Kolding og Vejle. 

Det andet projekt ”Energivejledning i øjenhøjde”, handler om at udstyre vores nye energitrailer med mere teknisk udstyr, således at den kan komme ud og møde boligejere med energivejledning. Boligejeren skal gøres opmærksom på mulighederne med en BedreBolig plan og energirenovering generelt, forhåbentligt leder dette til konkrete energirenoveringsopgaver og dermed lokal vækst. Energitraileren giver de private boligejere muligheden for at se, røre og opleve fremtidens energiløsninger i dag. Projektet er i forvejen støtte af Energistyrelsen, og nu også af Tre-Fors værdipulje. 

IMG 3770 værdipulje

Til venstre: Lotte Lindgaard Andersen, Projektchef i CLEAN. I midten: Rasmus Jakobsen, Direktør og Partner i Transition. Til højre: Casper Mikkelsen, Projektleder i CLEAN.