Nyheder

Få nyhederne direkte i din indbakke - tilmeld dig CLEAN Grøn Erhvervsvækst nyhedsbrev øverst på siden. 

De nyuddannede klimaentreprenører har allerede været på opgave i felten, da de for 40 boligejere i Lunderskov vejledte i håndtering af regnvand på egen grund.

 

I forbindelse med den kommende kloakseparering af Bakken og Kirkevejen i Lunderskov, afholdte Kolding Kommune, BlueKolding og CLEAN et klimaevent for borgerne i området. Her mødte boligejere og klimaentreprenører hinanden i øjenhøjde, hvor de sammen fik en snak omkring, hvordan boligejerne kan udnytte regnvandet som en ressource frem for at se det som et problem. Der er for boligejernes især en økonomisk fordel at hente, da de ved håndtering af regnvandet på egen grund, kan "udtræde for regnvand” fra BlueKoldings kloaksystem, og dermed få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget for regnvand, hvilket i år udgør 24.393,- kr. pr. ejendom.

 

Lunderskov klimaevent

(t.h. Jens Chr. Latter fra Jens Chr. Multiservice, i midten Lea Hjelholt fra Green Solutions, t.v. boligejer i Lunderskov)

 

Boligejerne udnyttede straks muligheden for ”kvit og frit” at låne en klimaentreprenør med hjem til deres eget hjem for at høre om mulighederne for nedsivning af regnvand og håndtere det på tagareal, terrasse og indkørsel på egen grund i stedet for at aflede det til BlueKoldings regnvandskloak. Samtidig kunne de fremmødte boligejere se demoeksempler på et regnbed, en faskine, et grønt tag, vandgennemtrængelige belægninger samt en opsamlingstønde til regnvand. 

Klimaentreprenøruddannelsen har skabt en platform for et stærkt samarbejde mellem kloakmestre og anlægsgartnere med læring på tværs af deres kompetenceområder. Arrangementet i Lunderskov var netop et godt eksempel på, hvordan dette samarbejde går op i en højere enhed til stor gavn for begge parter – og ikke mindst for boligejerne.

 

Find en klimaentreprenør i dit område på Håndværkerlisten.

Læs også brochuren om kreative løsninger på håndtering af regnvand på egen grund, Har du regnet den ud?

 

   Klimaevent i Lunderskov

(Tove Andersen fra Kjeld Larsen og Søn A/S (t.v.) rådgiver om håndtering af regnvand på egen grund)

 

 

Vandet kommer! Men de nyuddannede klimaentreprenører er klar til at håndtere vandmasserne og vejlede boligejere i retning af nye kreative løsninger, der gør vandet til en ressource frem for et problem.

Klimaentreprenører

Boligejere i både Middelfart, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Kolding og Odense kommuner har været ramt af oversvømmelser de senere år. Alene i Kolding har der været oversvømmelser på grund af skydbrud 2-3 gange årligt og stormflod 4 gange inden for de seneste 10 år og senest 2 gange inden for de seneste 12 måneder. Det er ikke et enkeltstående billede, men er en realitet for de fleste danske kommuner. FN’s klimapanel forudsiger en vandstandsstigning på op til to meter inden år 2100. Kommunerne har ikke ressourcer til selv at håndtere risici og konsekvenser på tværs af ekstremregn, havvandsstigninger, stormflodshændelser, stigende grundvandsspejl, skybrud og overløb af spildevand, som er det billede, der truer, når vandet kommer. Andre må træde til med deres ekspertise. Det er svært at få overblik over de smarte og mest rentable løsninger, og markedet er udfordret af høje priser, få muligheder for valg af kreative løsninger og en uigennemsigtig proces for både grundejere og entreprenører. Klimatilpasning kræver engagement fra alle led i værdikæden, for at det kan lykkes at håndtere vandmængderne.

Derfor er der netop efteruddannet 30 klimaentreprenører med faglig baggrund som anlægsgartnere og kloakmestre. De er bindeleddet til de mange private bygningsejere, der skal håndtere regnvand på egen grund enten som påbud eller ad frivillig vej som et skridt på vejen mod en fremtidssikret bolig.

Marck Johansen Schmidt, anlægsgartner fra PL Anlæg har lige fået diplomet i hånden: ”Som anlægsgartner er der så mange spændende løsninger vi kan lave hos folk; regnbede, spejlbassiner, natursten der løber ned i haven osv. Men jeg tror ikke rigtig folk ved, hvor meget vand, der egentlig kommer, og hvad det i virkeligheden betyder for fremtiden og for deres bolig. Her på kurset har jeg fået nogle gode redskaber til at give min viden videre til boligejerne, så jeg glæder mig til at komme ud til kunderne.

Nye idéer på tværs af brancheskel
Udover nye løsninger til boligejere har kurset skabt nye samarbejder på tværs af brancher, og det kan forhåbentlig også være med til at skabe vækst hos erhvervslivet.
Kåre Noer er anlægsgartner hos Forstas, ”Jeg har fået bygget oven mere kloakteknisk viden oven på den anlægstekniske viden jeg havde i forvejen. Jeg har fundet nye samarbejdspartnere inden for kloakmestrene her på kurset. De har en anden tilgang og viden end vi har om klimatilpasningsområdet, og det er værdifuldt at gå sammen om opgaverne.

Det er vigtigt for os, at de stigende vandmængder kan ses som en ressource, der kan skabe nye muligheder, både i form af kreative løsninger på såvel kommunens arealer som hos private grundejere og erhvervslivet, ” sagde Knud Erik Langhoff, byrådsmedlem i Kolding og bestyrelsesformand hos BlueKolding i sin tale inden han overrakte diplomer til de nyuddannede fagfolk.

Per Holm, Direktør hos BlueKolding udtaler ”Borgerne spiller en utrolig stor rolle i bekæmpelse af vandmasserne fra klimaforandringerne. Hvis vi kan få vores borgere medinddraget sammen med vores dygtige klimaentreprenører, så kan vi virkelig gøre en forskel. ”

De nyuddannede klimaentreprenører har allerede været på deres første opgave i felten, da de for 40 boligejere i Lunderskov vejledte dem i håndtering af regnvand på egen grund i forbindelse med en kommende kloakseparering. Boligejerne udnyttede straks muligheden for ”kvit og frit” at låne en klimaentreprenør med hjem til deres eget hjem for at høre om mulighederne for nedsivning af regnvand og håndtere det på tagareal, terrasse og indkørsel på egen grund i stedet for at aflede det til BlueKoldings regnvandskloak.

Klimaentreprenøruddannelsen har skabt en platform for et stærkt samarbejde mellem kloakmestre og anlægsgartnere med læring på tværs af deres kompetenceområder. Arrangementet i Lunderskov var netop et godt eksempel på, hvordan dette samarbejde går op i en højere enhed til stor gavn for begge parter - og ikke mindst for boligejerne.

Om Sammen om Klimatilpasning
Det er projektet ’Sammen om Klimatilpasning’, der står bag kurset. Konsortiet består af Kolding, Middelfart, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns og Odense kommuner, CLEAN Grøn Erhvervsvækst, BlueKolding, Middelfart Spildevand, Vandcenter Syd, HUSET Middelfart og IBC Innovationsfabrikken.

Klimaentreprenørerne er samlet på Håndværkerlisten, hvor boligejere kan søge efter de rette fagfolk.

Konsortiet bag har udgivet en brochure til boligejere om kreative løsninger på håndtering af regnvand på egen grund, Har du regnet den ud?

Vandet kommer! Men de nyuddannede klimaentreprenører er klar til at håndtere vandmasserne og vejlede boligejere i retning af nye kreative løsninger, der gør vandet til en ressource frem for et problem.

Boligejere i både Middelfart, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Kolding og Odense kommuner har været ramt af oversvømmelser de senere år. Alene i Kolding har der været oversvømmelser på grund af skydbrud 2-3 gange årligt og stormflod 4 gange inden for de seneste 10 år og senest 2 gange inden for de seneste 12 måneder. Det er ikke et enkeltstående billede, men er en realitet for de fleste danske kommuner. FN’s klimapanel forudsiger en vandstandsstigning på op til to meter inden år 2100. Kommunerne har ikke ressourcer til selv at håndtere risici og konsekvenser på tværs af ekstremregn, havvandsstigninger, stormflodshændelser, stigende grundvandsspejl, skybrud og overløb af spildevand, som er det billede, der truer, når vandet kommer. Andre må træde til med deres ekspertise. Det er svært at få overblik over de smarte og mest rentable løsninger, og markedet er udfordret af høje priser, få muligheder for valg af kreative løsninger og en uigennemsigtig proces for både grundejere og entreprenører. Klimatilpasning kræver engagement fra alle led i værdikæden, for at det kan lykkes at håndtere vandmængderne.

Derfor er der netop efteruddannet 30 klimaentreprenører med faglig baggrund som anlægsgartnere og kloakmestre. De er bindeleddet til de mange private bygningsejere, der skal håndtere regnvand på egen grund enten som påbud eller ad frivillig vej som et skridt på vejen mod en fremtidssikret bolig.

Marck Johansen Schmidt, anlægsgartner fra PL Anlæg har lige fået diplomet i hånden: ”Som anlægsgartner er der så mange spændende løsninger vi kan lave hos folk; regnbede, spejlbassiner, natursten der løber ned i haven osv. Men jeg tror ikke rigtig folk ved, hvor meget vand, der egentlig kommer, og hvad det i virkeligheden betyder for fremtiden og for deres bolig. Her på kurset har jeg fået nogle gode redskaber til at give min viden videre til boligejerne, så jeg glæder mig til at komme ud til kunderne.

Nye idéer på tværs af brancheskel
Udover nye løsninger til boligejere har kurset skabt nye samarbejder på tværs af brancher, og det kan forhåbentlig også være med til at skabe vækst hos erhvervslivet.
Kåre Noer er anlægsgartner hos Forstas, ”Jeg har fået bygget oven mere kloakteknisk viden oven på den anlægstekniske viden jeg havde i forvejen. Jeg har fundet nye samarbejdspartnere inden for kloakmestrene her på kurset. De har en anden tilgang og viden end vi har om klimatilpasningsområdet, og det er værdifuldt at gå sammen om opgaverne.

Det er vigtigt for os, at de stigende vandmængder kan ses som en ressource, der kan skabe nye muligheder, både i form af kreative løsninger på såvel kommunens arealer som hos private grundejere og erhvervslivet, ” sagde Knud Erik Langhoff, byrådsmedlem i Kolding og bestyrelsesformand hos BlueKolding i sin tale inden han overrakte diplomer til de nyuddannede fagfolk.

Per Holm, Direktør hos BlueKolding udtaler ”Borgerne spiller en utrolig stor rolle i bekæmpelse af vandmasserne fra klimaforandringerne. Hvis vi kan få vores borgere medinddraget sammen med vores dygtige klimaentreprenører, så kan vi virkelig gøre en forskel.

Om Sammen om Klimatilpasning
Det er projektet ’Sammen om Klimatilpasning’, der står bag kurset. Konsortiet består af Kolding, Middelfart, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns og Odense kommuner, CLEAN Grøn Erhvervsvækst, BlueKolding, Middelfart Spildevand, Vandcenter Syd, HUSET Middelfart og IBC Innovationsfabrikken.

Klimaentreprenørerne er samlet på Håndværkerlisten, hvor boligejere kan søge efter de rette fagfolk.

Konsortiet bag har udgivet en brochure til boligejere om kreative løsninger på håndtering af regnvand på egen grund, Har du regnet den ud?

partnership

CLEAN projektet REFURB har netop afholdt konference i Bruxelles, hvor hovedspørgsmålet til deltagerne var, hvordan man kunne speede processen med dybdegående energi renovering op ved at fokusere på nye typer innovative pakketilbud til private boligejere.

Projektets resultater viser at kunderejsen er afgørende for forståelsen af, hvordan boligejere agerer i en renoveringsproces og træffer beslutning om at udføre en renovering af huset eller ej. Projektets analyser viser at der stadig eksisterer en kløft mellem boligejere som aftagere på den ene side og virksomheder som leverandører på den anden. Et større fokus på kunderejsen fra leverandørsiden vil slå bro over kløften. Der er mange faktorer til spil, når boligejere beslutter sig for renovering.

Typisk er leverandører meget ensidet fokuseret på tekniske aspekter ved renoveringer, mens der for kundesegmentet er andre værdier på spil: komfort, nemhed, værdisikring af huset etc. Leverandørledet kan derfor have brug for yderligere værktøjer til at understøtte efterspørgselssiden under hele renoveringsprocessen, såsom one-stop-shop-modeller, der bruger ikke-teknisk sprog, og giver vejledning. På www.go-refurb.eu kan du se de 6 deltagende EU nationers bud på et tilbud, man som boligejer ikke kan sige nej til.

Om det danske udspil udviklet af de danske partnere (Project Zero, CLEAN, AAU), siger projektleder Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN : “Vi har udviklet 5 versionerede bud på pakkeløsninger, der er nemme at forstå, men udfordringen er at finde et konsortium af leverandører og regionale interessenter, der kan se en god business case i tilgangen og som vil investere tid og kræfter i, at prøve det af. Efterspørgslen efter renovering af energi kan øges, hvis vi tildeler boligen en god energistandard og kommunikerer den økonomiske værdi af en bedre energistandard i huset (værdiforsyning)”. Det er en mulig videreudvikling af projektets resultater, hvis der bygges et demonstrationsprojekt ovenpå den viden, der findes nu.

De 6 nationale modeller af en overbevisende pakkeløsning er et forslag til, hvordan man overbeviser husejere til at foretage dybdegående energirenovering, hvor værdiskabelse er afgørende. Analyserne viser at værdiskabelsen for “empty nesters” (ældre par, hvor børnene har forladt hjemmet) og unge familier er forskellige. For seniorer er værdien at tilværelsen skal være nem og komfortabel, og hvor tilbuddet skal give tryghed. For de unge familier er det en anden historie, fordi de unge familier er udfordret af begrænset tid og penge. De ønsker et sundt hjem, som ramme om familiens aktiviteter. Andre modeller fokuserer på boligforeninger som målgruppe.

 

Læs mere om projektet på REFURB.

 

Visual summary 130dpi

Indkaldelse af forslag til nominerede til Energi- og miljøprisen 2018

 

Hvert år uddeler Energiforum Danmark Energi- og miljøprisen til en person, organisation eller virksomhed, der har ydet en motiverende indsats for ansvarlig energianvendelse.

Vi inviterer hermed medlemmer og andre interesserede til at komme med forslag til nominerede til prisen i 2018.

Udvælgelsen af de nominerede til 2018-prisen vil have fokus på indsatser, hvor man på inspirerende vis har demonstreret, hvordan bygninger i fremtiden kan fungere som centrum for den grønne omstilling.

Der vil blive lagt vægt på synergy med omverden, fleksibel forsyning og intelligent styring af bygninger, men også på viljen til udvikling og demonstration af nye løsninger.

Forslag til nominerede kan sendes til Energiforum Danmarks sekretariat Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. frem til 1. december 2017.

Prisen overrækkes i forbindelse med Energiforum 2018, d. 6. mart på Hotel Nyborg Strand.

 

Tidligere modtagere af "Energi- og Miljøprisen":

1984 Aalborg Stiftstidende

1985 Odense Kommune/Århus kommunale skolevæsen

1986 Byggestyrelsen

1987 Rockwool A/S

1988 Rynkeby Foods A/S

1989 Roskilde Amtskommune

1990 Irma

1991 Dronningborg Maskinfabrik

1992 Storstrøms Amtskommune

1993 City Vest Indkøbscenter

1994 Tulip International A/S

1995 Levnedsmiddelkontrollen, København

1996 Carlsberg A/S

1997 Arbejdernes Andelsboligforening, AAB

1998 Albertslund Kommune

1999 Færch Plast A/S

2000 Herning Kommune

2001 TIVOLI A/S

2002 Rosengårdcentret

2003 Aars Kommune

2004 Hedegaard Agro

2005 Vridsløselille Andelsboligforening VA

2006 Fyens Stiftstidende

2007 Skive Kommune

2008 Novo Nordisk

2009 Ernst & Young

2010 Fiberline Composites

2011 Kolding Kommune

2012 Region Sjælland – REEZE-projektet

2013 Jørgen Steen-Nielsen, Information

2014 Connie Hedegaard, Klimakommissær

2015 Coloplast

2016 Espergærde Gymnasium og HF

2017 Københavns Lufthavne A/S

Størstedelen af boligejere i Danmark har længe muntret sig på sociale medier, men først nu sniger over halvdelen af virksomhederne inden for bygge og anlæg sig med ind på de digitale platforme. Det er på høje tid, for i fremtiden er det her, de potentielle kunder skal findes. Det kræver ny viden og efteruddannelse at begå sig digitalt.

Kursus: Bliv skarp på Apps og SoMe


Den tid, hvor små og mellemstore håndværkervirksomheder kunne nøjes med en halvhjertet vedligeholdt hjemmeside som ekstern profilering, er forbi. I dag er en velholdt virksomhedshjemmeside, Facebook og en Google-søgning med til at tegne førstehåndsindtrykket, når kunderne skal vælge, hvilken fagmand, der skal udføre en opgave. Anbefalinger, håndværkerydelser, priser og løsninger søges i stor stil på nettet, når en boligejer overvejer at skifte vinduer eller putte mere isolering i væggene. Ifølge Bolius’ Boligejerundersøgelse, jan. 2017, vælger 35-45 % af de adspurgte boligejere håndværkere, som de har fået anbefalet eller kender i forvejen*. Det er så småt begyndt at gå op for bygge- og anlægsbranchen, hvis tilsvarende tilstedeværelse på sociale medier steg fra 40% i 2015 til 52% i 2016**. Selv om der er sket en stigning, så er der i høj grad brug for, at håndværkerne for alvor kommer ind i kampen på de sociale medier, da 73 % af danskerne i dag er på Facebook og andre sociale medier***.

-”I 2014 viste en af vores undersøgelser, at kun 18 % af håndværkere mente, at kunderne kom via Facebook og andre sociale medier, så det er virkelig noget, der har ændret sig de senere år”, siger Henrik Lilja, energifaglig konsulent i Håndværkerrådet.”Håndværkere kan med fordel være langt mere synlige på Facebook og andre sociale medier, da det er her at kunderne i vid udstrækning er tilstede. Nabosnakken, som i gamle dage foregik over hækken, er flyttet ind på sociale medier og er afløst af f.eks. forespørgsler på Facebook om, hvilken håndværker andre kan anbefale og har tillid til”, siger han.

Apps og SoMe som nyt værktøj

Det er ikke en traditionel metier for en håndværker at begå sig på nettets mange muligheder, og derfor skal de vide, hvad de går ind til. Der er brug for efteruddannelse af branchens de små og mellemstore virksomheder, så de får et vidensløft om sociale medier. Samtidig har byggefolket brug for at effektivisere forretningsdriften. I efteråret udbyder bl.a. CLEAN Grøn Erhvervsvækst og en række kommuner en uddannelse i Kolding og Middelfart, der klæder håndværkere på inden for brug af smarte apps og en SoMe i en gør-det-selv tilgang, som hænger godt sammen med den multifunktion små selvstændige i små virksomheder ofte har. Her lærer fagfolkene, hvordan de bruger Facebook professionelt, og hvordan apps kan lette deres arbejde og give de mest energieffektive løsninger til kunden.

-”Vi fagfolk må vænne os til, at kommende generationer i langt højere grad bruger sociale medier til at søge oplysninger om håndværkere, rådgivere og produkter. Vi har selv brugt sociale medier meget målrettet indenfor snedkerområdet – og dét er der salg i!” Siger Anders Larsen, Energihåndværker og BedreBolig rådgiver fra Ole Larsen og Sønner, som kun kan anbefale branchefolk til at opruste via mere viden på området.

-”Uddannelsen er lige i øjet i forhold til dét, selvstændige indenfor byggeriet har brug for at vide i forhold til synlighed på sociale medier. Det er en verden, der ændrer sig lynhurtigt, og håndværker nødt til at følge med. Der er et stort uudnyttet potentiale for eksponering her. ” siger Henrik Lilja.

Efteruddannelsen er målrettet formænd og selvstændige elektrikere, VVS’ere, tømrere, murere, installatører, energirådgivere og bygningsadministratorer. Teamet bag uddannelsen: CLEAN Grøn Erhvervsvækst, EWII, Fjernvarme Fyn, IBC Innovationsfabrikken, Inno-SE, ISOVER, Billund Kommune, Business Kolding, Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Jørgensen og Søn, Kolding Kommune, Middelfart Erhvervscenter, Middelfart Kommune, Middelfart Sparekasse Molio, Nordfyns Kommune, Odense Kommune. Mere information: www.grønerhvervsvækst.dk.

Kilder:
*Bolius Boligejerundersøgelse, jan. 2017, spørgsmål om valg af håndværker. G4, s. 37.
3058 besvarelser fra boligejere med ejerbolig i alderen 25-79 år. https://www.bolius.dk/fileadmin/user_upload/Boligejeranalyse/Bolius_Boligejeranalyse_2017.pdf

**It-anvendelse i virksomheder 2016, udgivet januar 2017 (Danmarks Statistik) http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20741&sid=itvirk2016

***Danskerne og facebook, 2016 (Digital kommunikation) http://digitalkommunikation.net/danskerne-og-facebook-2016/

Kontakt:
Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN Grøn Erhvervsvækst, tlf. 24 22 92 28, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lars Ole Andersson, EWII, tlf. 79 33 34 70,Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kloakmestre og anlægsgartnere skal nytænke deres tilgang til kunderne og grøn vækst, hvis de vil beholde en sort bundlinje. Sådan lyder budskabet fra 10 partnere bag en ny efteruddannelse til ”Klimaentreprenør”, der vil klæde fagfolket på inden for klimatilpasning og sociale medier. Tiltaget vækker begejstring hos brancheorganisationerne.

Når det danske vejrlig viser sig fra sin vådeste side, kan det mærkes på private grundejeres efterspørgsel på løsninger. Ekstremregn er et stigende problem for boligejere, og det er svært at få overblik over de smarte og mest rentable løsninger. Markedet er udfordret af høje priser, få muligheder for valg af kreative løsninger og en uigennemsigtig proces for både grundejere og entreprenører. Samtidig søger flere og flere boligejere information på nettet om klimasikring, skybrudssikring, renovering, energi og valg af entreprenører og håndværkere. Uanset om den viden, boligejerne finder, er reel eller ej, så har information på nettet en stor indvirkning på ens beslutning. Onlineadfærden stiller højere krav til fagfolket om både at være klædt på med den nyeste viden om tekniske muligheder og om at møde boligejerne online, når de skal vejlede om klimasikring. For mange selvstændige entreprenører er synlighed online ikke en selvfølge og det kan være et svært felt at gå ind i, når fagligheden er en anden. Derfor har der fra branchen været et ønske om at sociale medier og mere viden om grønne og tekniske klimaløsninger, der er til at komme til for penge, skal være en del af uddannelsen. Kursisterne vil således stifte bekendtskab med andre løsninger end faskine og rørløsninger. Dette kan f.eks. være regnbede permeable belægninger, grønne tage og regnbeholdere.

-”Uddannelsen er lige i øjet, fordi klimatilpasning hos pri­vate grundejere bliver mere og mere aktuelt i takt med mere ekstrem regn. Uddannelsen klæder os solidt på til at komme ud og vejlede grundejere om klimasikring og det er godt tænkt, at få markedsføring via sociale medier med, for det er der vi træffer kunderne, ” siger Thomas Rasmussen, Ronæs entreprenør og anlægsgartner og bestyrelsesmedlem i Danske Kloakmestre.

Ulrik Hindsberger, Rørcenteret, Teknologisk Institut er underviser på klimaentreprenør uddannelse udtaler:
-”Skybrudssikring og LAR er begge meget vigtige emner i forbindelse med klimatilpasning af bygninger og infrastruktur. Skybrudssikring handler om at sikre bygninger mod vand fra afløbssystemer og i forhold til vand på andre dele af klimaskærmen som fx kældernedgange, lyskasser, indgangspartier og andre kritiske bygningsdele. LAR handler om af aflede regnvand lokalt på den bedst tænkelige måde fx ved nedsivning, transport, magasinering mv.”

Klaus Ising Hansen fra Byggeriet Kvalitetskontrol, har kontakt til 2300 kloakmestre, er begejstret for samarbejdet på tværs af fagskel og udtaler:
-”Vi vil gerne være med til at understøtte udbredelsen af konceptet til hele landet”

Ekstremregn skal bruges som ressource
Boligejerne navigerer i en verden med en masse information om løsninger og tilskud, love og forskellige regler for f.eks. nedsivning af regnvand fra kommune til kommune. Derfor gælder det om at se sig godt for som husejer, så man ikke pludselig står med et oversvømmet hus, men i stedet har styr på, hvor vandet løber hen.

Regnvandet er en ressource, som kan anvendes til at få skabt frodige grønne haver, Regnvandet optages af planterne og fordamper på overfladen. Kurt og Jonna fra Egevej i Middelfart er en del af KlimaByen og har med god vejledning etableret regnbed i deres have. ”Planterne optager næsten det hele – vi har kun oplevet overløb 1 gang på et år, så der er bygget en stor sikkerhed ind, siger Jonna Andersen

Etablering af grønne klimaløsninger i Klimabyen er en del af Middelfart Kommunens bestræbelser på at få grundejere til at holde regnvand på egen grund, for ikke at skabe problemer med oversvømmelse for grundejere længere nedstrøms i kloaksystemet. Kurt Andersen, Egevej begrunder deres deltagelse således ”Det var helt klart solidariteten med andre grundejere, der gjorde det. Hvis vi kan hjælpe andre, løse en klimaudfordring og vi for en mindre udgift ovenikøbet kan få et fint regnbed, så var der ikke tvivl i vores sind. Vi vendte selv tagrenderne om og endte med kun at betale 4000 kr af egen lomme, oveni de 23.000 kr, som vi fik tilbage i tilslutningsbidrag. Vi har været rigtig glade for den rådgivning, vi har fået i vores proces og kan man uddanne flere entreprenører til at kunne vejlede om klimasikring, så er det en rigtig god ide.”

Uddannelsen henvender sig til selvstændige entreprenører med baggrund som kloakmester, fagansvarlig eller anlægsgartner. Målet med uddannelsen er at de deltagende opnår grøn vækst med sort bundlinje med nyeste viden om klimasikring af bygninger og effektiv brug af sociale medier.

Om Klimaentreprenør initiativet
10 partnere står bag uddannelsen: CLEAN, BlueKolding, Middelfart Spildevand, IBC Innovationsfabrikken, Molio, Faaborg-Midtfyn, Odense, Middelfart, Kolding og Nordfyn kommuner. Desuden bidrager samarbejdspartnerne Teknologisk Institut, Smith Innovation, AMU- Fyn, AMU-Syd, Byggeriet Kvalitetskontrol, Danske Kloakmestre og Learnmark Horsens til udvikling eller udbredelse af konceptet. Projektet og uddannelsen er støttet af Grundejernes Investeringsfond.

Uddannelsen består af 7 moduler, som afvikles i efterår 2017 i trekantsområdet samt i efteråret 2018 i Odense/Midtfynsområdet, som en del af projektet ”Sammen om klimatilpasning” støttet af Grundejernes Investeringsfond.

http://gi.dk/fond-og-udvikling/se-hvad-gi-har-støttet 

 

 

I takt med at sommervejrudsigten byder på regn – og nogle steder periodisk MEGET regn, er vi, støttet af Grundejernes Investeringsfond, i gang med at udarbejde informationsmateriale om hvilke forskellige tiltag man med fordel kan etablere for at minimere risikoen for vandskader i sin bolig.

 

Inspiration til regnbede

Hvis sommeren står i havens tegn, kunne anlæggelse af et eller flere regnbede måske også være interessant. Få inspiration til haven på Bolius’: ’Sådan anlægger du et regnbed i haven’.

regnhave

Opnå grøn vækst med sort bundlinje med nyeste viden om energieffektivisering af bygninger og effektiv brug af sociale medier og apps.

CLEAN Grøn Erhvervsvækst er med sparring fra en fokusgruppe af energihåndværkere i fuld sving med at forberede et kort uddannelsesforløb for energihåndværkere og energirådgivere i efteråret 2017. Forløbet vil bestå af 6 halve dage fordelt ligeligt med undervisning i sociale medier og nyeste viden indenfor energieffektivisering af bygninger. På 3 dage vil der være praktisk tilgang til effektiv brug af Sociale Medier, indeholde tips til hvordan man kommer i gang med professionel brug af facebook, kampagner på facebook samt brug af øvrige sociale medier, jura på nettet samt håndtering af kunder on-line. På energimodulerne vil der være fokus på de økonomiske rammebetingelser for energimarkedet lige nu samt brug af APP's til at effektivisere din forretning, så du/I kan koncentrere jer om jeres kernekompetencer. Desuden er der planer om fokus på indeklima herunder ventilation og energistyring samt bygningernes rolle i den grønne omstilling herunder krav i den nye BR18, nye komponenter til isolering og vinduer samt udskiftning af oliefyr med varmepumper.

 

Et endeligt kursusprogram forventes at kunne offentliggøres august 2017.

 

 

 

Et spændende møde i foråret med fynske kommuner, herunder Faaborg-Midtfyn kommune, LOF, Spar Energi, Miljøforum Fyn og CLEAN Grøn Erhvervsvækst, munder nu ud i, at Energistyrelsens rejsehold – bedre kendt som ’Spar Energi’ kommer på workshopturne rundt på Fyn... De sidste brikker er ved at blive lagt til hvordan du, som boligejer, kan få råd og vejledning i øjenhøjde i en vekselvirkning mellem oplæg og workshop.

Konceptet for arrangementet er at boligejeren er sin egen energirådgiver ved hjælp af sparring og forskellige online værktøjer.

På arrangementet vil en energirådgiver fra Energistyrelsens rådgivningsorgan SparEnergi.dk fortælle, hvordan man kan spare på energien i sin bolig. Man vil blandt andet kunne høre om konkrete tiltag, der vil kunne sænke boligens energiforbrug, samt hvilke fordele og ulemper, der kan være ved forskellige løsninger. Deltagerne vil lære, hvad en varmepumpe er, hvordan den fungerer og om den kan sænke udgifterne til opvarmning i netop deres hus.

Arrangementet vil være en kombination af kortere oplæg med konkret information om et emne kombineret med små opgaver og workshops, hvor deltagerne får hjælp til at relatere det til deres egen bolig. Undervejs i arrangementet får deltagerne således hjælp til blandt andet at lave en kortlægning af deres egen bolig, samt får inspiration og hjælp til at vurdere konkrete forbedringsmuligheder til lige netop deres bolig. Der vil både blive fokuseret på boligens klimaskærm, teknik og varmeform, men også på hvilke gode vaner, der helt gratis kan hjælpe med at reducere energiforbruget.

 

Program

LOF Østfyn: Uge 40

LOF Odense: Onsdag d. 11. Oktober, Lumby Skole

LOF Faaborg-Midtfyn: Uge 43

LOF Assens: Uge 44

LOF Nordfyn: Onsdag d. 15. November, Tingstedet, Søndersø

LOF Sydfyn: Sundhøj Energihus

 

Så hold øje med Grøn Erhvervsvækst Facebook side, din lokalavis, LOF’s efterårsprogram.

 

 

klimahaver

Foto: Regnbed hos Jonna og Kurt Andersen, KlimaByen, Egevej, Middelfart

Når det danske vejrlig viser sig fra sin vådeste side, kan det mærkes på private grundejeres efterspørgsel på løsninger. Ekstremregn er et stigende problem for boligejere, og det er svært at få overblik over de smarte og mest rentable løsninger. Markedet er udfordret af høje priser, få muligheder for valg af kreative løsninger og en uigennemsigtig proces for både grundejere og entreprenører. Samtidig søger flere og flere boligejere information på nettet om klimasikring, skybrudssikring, renovering, energi og valg af entreprenører og håndværkere. Uanset om den viden, boligejerne finder, er reel eller ej, så har information på nettet en stor indvirkning på ens beslutning. Onlineadfærden stiller højere krav til fagfolket om både at være klædt på med den nyeste viden om tekniske muligheder og om at møde boligejerne online, når de skal vejlede om klimasikring. For mange selvstændige entreprenører er synlighed online ikke en selvfølge og det kan være et svært felt at gå ind i, når fagligheden er en anden. Derfor har der fra branchen været et ønske om at sociale medier og mere viden om grønne og tekniske klimaløsninger, der er til at komme til for penge, skal være en del af uddannelsen. Kursisterne vil således stifte bekendtskab med andre løsninger end faskine og rørløsninger. Dette kan f.eks. være regnbede permeable belægninger, grønne tage og regnbeholdere.

-”Uddannelsen er lige i øjet, fordi klimatilpasning hos pri­vate grundejere bliver mere og mere aktuelt i takt med mere ekstrem regn. Uddannelsen klæder os solidt på til at komme ud og vejlede grundejere om klimasikring og det er godt tænkt, at få markedsføring via sociale medier med, for det er der vi træffer kunderne”, siger Thomas Rasmussen, Ronæs entreprenør og anlægsgartner og bestyrelsesmedlem i Danske Kloakmestre.

Ulrik Hindsberger, Rørcenteret, Teknologisk Institut er underviser på klimaentreprenør uddannelse udtaler: ”Skybrudssikring og LAR er begge meget vigtige emner i forbindelse med klimatilpasning af bygninger og infrastruktur. Skybrudssikring handler om at sikre bygninger mod vand fra afløbssystemer og i forhold til vand på andre dele af klimaskærmen som fx kældernedgange, lyskasser, indgangspartier og andre kritiske bygningsdele. LAR handler om af aflede regnvand lokalt på den bedst tænkelige måde fx ved nedsivning, transport, magasinering mv.”

Klaus Issing Hansen fra Byggeriet Kvalitetskontrol har kontakt til 2300 kloakmestre er begejstret for samarbejdet på tværs af fagskel og udtaler ”Vi vil gerne være med til at understøtte udbredelsen af konceptet til hele landet”

 

Ekstremregn skal bruges som ressource

Boligejerne navigerer i en verden med en masse information om løsninger og tilskud, love og forskellige regler for f.eks. nedsivning af regnvand fra kommune til kommune. Derfor gælder det om at se sig godt for som husejer, så man ikke pludselig står med et oversvømmet hus, men i stedet har styr på, hvor vandet løber hen.

Regnvandet er en ressource, som kan anvendes til at få skabt frodige grønne haver, Regnvandet optages af planterne og fordamper på overfladen. Kurt og Jonna fra Egevej i Middelfart er en del af KlimaByen og har med god vejledning etableret regnbed i deres have. ”Planterne optager næsten det hele – vi har kun oplevet overløb 1 gang på et år, så der er bygget en stor sikkerhed ind, siger Jonna Andersen

Etablering af grønne klimaløsninger i Klimabyen er en del af Middelfart Kommunens bestræbelser på at få grundejere til at holde regnvand på egen grund, for ikke at skabe problemer med oversvømmelse for grundejere længere nedstrøms i kloaksystemet. Kurt Andersen, Egevej begrunder deres deltagelse således ”Det var helt klart solidariteten med andre grundejere, der gjorde det. Hvis vi kan hjælpe andre, løse en klimaudfordring og vi for en mindre udgift ovenikøbet kan få et fint regnbed, så var der ikke tvivl i vores sind. Vi vendte selv tagrenderne om og endte med kun at betale 4000 kr af egen lomme, oveni de 23.000 kr, som vi fik tilbage i tilslutningsbidrag. Vi har været rigtig glade for den rådgivning, vi har fået i vores proces og kan man uddanne flere entreprenører til at kunne vejlede om klimasikring, så er det en rigtig god ide.”

Uddannelsen henvender sig til selvstændige entreprenører med baggrund som kloakmester, fagansvarlig eller anlægsgartner. Målet med uddannelsen er at de deltagende opnår grøn vækst med sort bundlinje med nyeste viden om klimasikring af bygninger og effektiv brug af sociale medier.

 

Om Klimaentreprenør initiativet
10 partnere står bag uddannelsen: CLEAN, BlueKolding, Middelfart Spildevand, IBC, Molio, Faaborg-Midtfyn, Odense, Middelfart, Kolding og Nordfyn kommuner, og bakkes op af samarbejdspartnerne Teknologisk Institut, AMU- Fyn, Smith Innovation, Byggeriet Kvalitetskontrol, Danske Kloakmestre og Learnmark Horsens. Uddannelsen består af 7 moduler, som afvikles i efterår 2017 i trekantsområdet samt i efteråret 2018 i Odense/Midtfynsområdet, som en del af projektet ”Sammen om klimatilpasning” støttet af Grundejernes Investeringsfond.

 

www.grønerhvervsvækst.dk

http://gi.dk/fond-og-udvikling/se-hvad-gi-har-støttet

 

Kontakt: Projektchef CLEAN, Lotte Lindgaard Andersen, mobil: 2422 9228
Afdelingschef Kolding Kommune, Merete Valbak, mobil: 30453893
Direktør Middelfart Spildevand, Allan Bruus, mobil: 40284889

 

 

De mest uheldige grundejere har allerede stiftet bekendtskab med det: ekstremregn og grundvandsstigning, hvilket kan betyde store vandskader for huse. Andre er sluppet for skader, men ligger stadig i et udsat område, hvor kloakken ikke har tilstrækkelig kapacitet og fortyndet spildevand derfor strømmer tilbage ind i boligen. Både kommuner og spildevandsselskaber er klar over, at der skal mere til, hvis grundejerne skal kende løsningerne til at skybrudssikre sin ejendom. Men markedet er udfordret af høje priser, få muligheder for valg af kreative løsninger og en uigennemsigtig proces for både grundejere og entreprenører. Derfor er CLEAN med hjælp fra Smith Innovation og 9 partnere i CLEAN Grøn Erhvervsvækst projektet gået sammen om et nyt klimaprojekt "Sammen om Klimatilpasning", der netop har fået 1.5 mio. kr. fra Grundejernes Investeringsfond.

Formålet med klimaprojektet er at løfte kendskabet til alternative klimatilpasningsløsninger hos grundejerne. Der er mange komplekse faktorer, der har indvirkning på, hvilke løsninger, der er bedst i et udsat område. Derfor skal der laves et overskueligt informationsmateriale om klimaløsninger til grundejere, og udvikles kurser om klimasikring af bygninger for lokale kloakmestre og anlægsgartnere, så de kan løfte anlægsopgaver med de nyeste løsninger på området, hvor også kreativ og æstetisk anvendelse af regnvandet tænkes ind.

”-Hver gang at vi oplever ekstremregn er det lig med betydelige samfundsomkostninger og tab af personlige værdier for mange grundejere. Klimatilpasning kræver engagement fra alle led i værdikæden for at lykkes, derfor kalder vi vores projekt ”Sammen om klimatilpasning’(tegnsætning). Udover en offentlig indsats er det nødvendigt at op til 70-80 % af grundejerne i mange af de udsatte områder håndterer regnvand på egen grund. Der er derfor behov for at aktivere den brede masse af bygningsejere, så klimatilpasning når videre fra pionerstadie til reel implementering, ” siger projektchef Lotte Lindgaard Andersen fra CLEAN Grøn Erhvervsvækst.

Projektet starter juni 2017 og de første aktiviteter er udarbejdelse af infomateriale til grundejere, uddannelse af klimaentreprenører og afholdelse af en klimamesse. Aktiviteterne vil finde sted på Fyn/i Trekantsområdet (Kolding, Middelfart, Odense, Nordfyn og Faaborg-Midtfyn).

Se mere i pressemeddelelsen

 oversvømmelse SI fotograf HansRavn web