Nyheder

Få nyhederne direkte i din indbakke - tilmeld dig CLEAN Grøn Erhvervsvækst nyhedsbrev øverst på siden. 

Blue Vamdrup 20180908 21
Klimamesse i Vamdrup d. 8 september 2018 Foto: Palle Skov

Allerede inden klokken blev 11 og Arena Syd åbnede dørene for Klimamesse i Vamdrup, stod der folk i kø og ventede på at komme ind. Og det blev symptomatisk for resten af dagen. Omkring 600-700 mennesker mødte op på en regnvåd lørdag for at blive klogere på klimatilpasning.

Store dele af kloaksystemet i Vamdrup står nemlig overfor at skulle renoveres indenfor de næste år, og målet er at få adskilt regn og spildevand i to forskellige systemer, i modsætning til nu, hvor begge dele løber i et fælles kloakrør. Som grundejer har man selv ansvaret for de rør, der er på ens egen grund, og det betyder, at mange borgere skal tage stilling til, hvilken løsning, der er den bedste for dem. Borgerne kan selv vælge, om de vil tilslutte sig det offentlige kloaksystem eller (såfremt deres grund egner sig til det) vælge at håndtere regnvandet på deres egen grund. Og vælger man selv at håndtere regnvandet, kan man få tilslutningsbidraget for regnvand tilbagebetalt fra BlueKolding, som er knap 25.000 kr.

BlueKolding, Kolding Kommune og CLEAN Grøn Erhvervsvækst havde stande, hvor de fremmødte kunne få råd og vejledning om alt fra tilladelser til håndværkerfradrag og ideer til løsninger, og midt i salen var tre Klimaentreprenører mødt op med udstillinger, der kunne inspirere til kreative løsninger på håndtering af regnvandet.

En fælles indsats for fremtiden

Tony og Heidi Dyreby fra Vamdrup var mødt op med en smule undren over kommunens planer om kloakrenovering, men efter en snak med Kolding kommunes udsendte og en tur rundt på messen, var holdningen positiv: ”Vi har aldrig haft problemer med regnvand på vores grund, men vi ved jo godt, at der kommer øgede vandmængder, så selvfølgelig skal der gøres noget.” sagde Heidi Dyreby, og Tony Dyreby supplerede: ”Vi bor i et gammelt byhus, og har ikke de store muligheder for nedsivning, men nu har vi fået nogle ideer til enten et regnbed eller nogle fliser, hvor vandet kan sive ned, som passer til den stil, vores hus har.”

Ægteparret Annie og Benny Thomsen bor også i Vamdrup, og selvom deres grund ikke hører til det område, der skal kloaksaneres, var de alligevel mødt op, og det var der to grunde til. ”Vi har en skråning, hvor der løber vand, og derfor er vi på jagt efter nogle robuste planter, der både kan tåle meget vand og tørke. Og så går vi meget op i klimaet og vil gerne støtte op om det her gode initiativ. ” sagde Annie Thomsen.
Benny Thomsen sorterer affaldet fra hjemmet så omhyggeligt, at der næsten ikke er noget restaffald, og det ligger dem begge meget på sinde at tale miljøets sag ”Vi synes, Kolding Kommune skal have stor ros for at gøre sådan noget her. Vi skal jo tænke på vores børnebørn. ”

 

Tilfredse arrangører og klimaentreprenører

Hos Klimavand, som er et samarbejde mellem Kolding Kommune og BlueKolding, var køen foran standen lang stort set hele dagen, og klimatilpasningskoordinator Kristina Gamst Povlotsky var godt tilfreds med messens forløb:

”Det er gået rigtig godt, der har været et godt fremmøde, og borgerne har været nysgerrige på deres muligheder. ” sagde hun, og fortalte, at mange af borgernes spørgsmål gik på tidsplanen for projektet og for deres muligheder for nedsivning på deres egen grund. Derfor var klimaentreprenørenes stande også yderst velbesøgt.

Jens Christian Latter, der er kloakmester og uddannet klimaentreprenør, havde dagen igennem næsten ikke tid til en pause, men var glad for det store fremmøde. Han fortalte, at omkring 95 procent af dem, han talte med, spurgte til en faskine. Hans råd til grundejere, der har mulighed for selv at håndtere deres regnvand er klart:

”Har du 5 meter fra bygninger og 2 meter fra skel, så spørg dig selv: Vil du have faskine eller regnvandsbed? For der er mange muligheder, og det er værd at overveje. ”

Thøger Oxholm, som er indehaver af Oxholm Aps Anlægsgartnere, og uddannet klimaentreprenør havde også travlt dagen igennem, og han opfordrer til at bruge regnvandet som en ressource i stedet for en byrde: ”Tænk over at se muligheder fremfor begrænsninger, og få en pæn og frodig have”

Sammen om Klimatilpasning

På CLEANs stand gik de fleste spørgsmål om afstandskrav og hvilke løsninger, der passer netop til deres grund og ikke mindst deres behov. Der blev tegnet på grundplaner og snakket om kreative løsninger med regnvandet, og projektchef Lotte Lindgaard Andersen sagde efter dagens messe:
”Det har været fantastisk at opleve, hvor nysgerrige og positive borgerne har været. Det er vigtigt at vi løfter i flok for at komme i mål med klimatilpasning, og vi er stolte af at have uddannet klimaentreprenører, som kan give kvalificeret vejledning i lokal håndtering af regnvand."

Blue Vamdrup 20180908 27
Mange børn på messen i Vamdrup var godt underholdt af lokumsræs Foto: Palle Skov


Vil du læse mere om at håndtere regnvand på din egen grund så se HER

Læs historien og Jonna og Kurts regnbed HER

Overvejer du eller en du kender at blive Klimaentreprenør? Læs om Jens Chr Latter HER

latter på messe 2

”Som kloakmester har man det med at tænke nedad, nedad, nedad i jorden. ” Sådan beskriver Jens Christian Latter sin tankegang, før han blev uddannet Klimaentreprenør.
Inden kurset var hans første indskydelse, når han skulle hjælpe en kunde med at aflede regnvand, som regel at anlægge en faskine – nede i jorden.
”Nu ser jeg på grunden, og tænker: hvad er muligt her? Hvad kan lade sig gøre, og hvad vil kunden gerne have? Og jeg tænker opad siger han.

Et tilbud til danske boligejere fra 2019 med udgangspunkt i energiråd fra Spar-Energi.

I Middelfart, Fredericia, Høje Taastrup, Roskilde, Fredensborg kommuner vil man i januar- februar 2019 teste en softwaremodel, der gør det muligt for kommunerne nemt og uden store ressourcer at sende individuel energivejledning i e-boks til de enkelte borgere. Modellen udvikles af Vigand & Maagøe, og den gør kommunerne i stand til selv at vælge indsatsområde eller vælge af de fastsatte kampagner, som f.eks:

1. Husejere med oliefyr

2. Forskellige typer bygningsejere jf. bygningsatlas (sbi) f.eks. parcelhusejere.

3. Nye brugere af fjernvarme

4. Lejere i udlejnings ejendomme, som man ønsker at give råd om indeklima og reduktion af varmeforbrug

5. Grundejere som har plads til jordvarme.

Realdania støtter projektet, men Energistyrelsen støtter nu også projektet i erkendelse af, at kommunerne har en vigtig rolle i den direkte kontakt til borgerne om individuel energivejledning, samt at der er respekt og nærvær om en besked i e-boks, som man modtager fra sin egen kommune.

Øvrige GE-kommuner, Kolding, Faaborg-Midtfyn, Nordfyn, Odense forventes at være med i næste fase af kommuner, som tager digital individuel energivejledning til sig, som værktøj til at kommunikere med boligejere.

Undersøgelser viser, at et dårligt indeklima påvirker både sundhed, trivsel og præstationsevne.

De danske elever opholder sig 20 % mere i skolen end elever på verdensplan. Det er derfor paradoksalt, at de danske skoler sakker bagud på indeklima, i forhold til de øvrige nordiske lande, hvor balanceret ventilation og regelmæssige tilsyn med indeklimaet er mere udbredt*.

Indeklimaundersøgelser på de danske skoler fra 2009 og 2014 viser, at indeklimaet ikke er forbedret trods investeringer i renoveringer, og i 91 % af de undersøgte klasselokaler overskred CO2-niveauet grænseværdien på 1000 ppm dagligt.
Andre udfordringer er lyd og lys i fyringssæsonen, høje temperaturer udenfor fyringssæsonen samt en hel række andre parametre i forhold til oplevet dårligt indeklima.

En væsentlig udfordring er, at mange kommuner i de seneste år har haft en snæver renoveringsindsats primært med fokus på energisparetiltag. Samtidig har den nye skolereform lille fokus på indeklima og de samspil mellem bygninger og adfærd, som er helt afgørende for at løsningerne virker i praksis. Hverdagen i skolerne ved manuel naturlig ventilation viser to modstridende udfordringer, hvor behovet for koncentration og ro vinder over behovet for frisk luft og en behagelig temperatur.

Det er svært at fastholde en langsigtet adfærdsændring hos de enkelte lærere og klasser, uden en fælles koordineret og organisatorisk indsats på skolerne. Endelig må det erkendes, at der ikke findes en ”one size fits all”-løsning, - og det ikke er muligt at udpege skoler med det værste indeklima alene på baggrund af bygningsterminologi. Der er dog meget som tyder på markant dårligere luftkvalitet i fyringssæsonen og i klasselokaler med manuel naturlig ventilation.

CLEAN er i en positiv dialog med Realdania om flere delprojekter fra en partnerkreds af 4 kommuner (Middelfart, Nordfyn, Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner), Alexandra Instituttet og MOE samt en hel række producenter, som matcher Realdanias kampagner med fokus på:

  1. Erfaringsopsamling
  2. Strategiske indeklimaplaner i kommunerne
  3. Indeklima- Innovation gennem pilotprojekter samt generel netværk og forankring af viden i praksis

Gennem de forskellige delprojekter er det overordnede formål at lette processen for valg og igangsætning af robuste og helhedsorienterede 360 graders indeklimarenoveringsløsninger af danske skoler, hvor både sundhed, teknik og langtidsholdbare adfærdsændringer er tænkt sammen. Ønsket er, at vi på sigt kommer op på et tilfredsstillende og gerne bedre sundhedsniveau end vores nordiske nabolande.

*(Kilde: Indeklima i skoler, publikation af Realdania 2017: DTU, Alexandra instituttet m.fl. Læs den HER)

Tid: Lørdag d. 29/9 og søndag d. 30/9, begge dage 10-17

Sted: HUSET, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart

Temperaturen stiger, vinden suser, og regnen siler ned over Danmark. Klimaforandringerne er over os – og det er værd at tænke over, hvis du skal bygge om eller bygge nyt.

På messen "Efterår i HUSET - dit hus og klimaet" får du gratis viden om de nyeste muligheder og teknologier inden for nybyggeri, renovering og klimasikring, så dit byggeprojekt matcher dine behov nu og i fremtiden.

På messen vil CLEAN Grøn Erhvervsvækst have en fælles stand bemandet med klimaentreprenører, Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand. Tilbuddet til boligejere er, at de kan komme på standen, evt. med deres tegninger og få vejledning om klimavenlige løsninger til deres grund, samt oplysning om hvordan man får nedsivningstilladelse og tilslutningsbidrag tilbage. På klimamessen vil der samtidig være Speakers Corner med oplæg om klimatilpasningsløsninger, bæredygtigt byggeri, livsstil og meget mere.

Læs mere og se programmet HER

Vi inviterer til Partnermøde i CLEAN Grøn Erhversvækst, hvor fokus vil være på indeklima i skoler, synergi mellem energirenovering og klimatilpasning, samt værktøjer til og erfaring med klimatiltag, målrettet kommuner og forsyning. Det vil glæde os at se både nuværende og eventuel kommende samarbejdspartnere. Alle er velkomne.

Tid: Tirsdag d. 18. september 2018 kl. 09.00 - 16.00

Sted: Ringe Rådhus, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe, mødelokale M10.

Tilmeldingsfrist: Fredag d. 7. september 2018 HER.

Se invitation og program HER

Vi opfordrer alle med interesse for indeklima i skoler om at komme kl. 09.00-11.00 og alle med interesse for klima om at komme kl. 13.30 - 16.00 - I er selvfølgelig mere end velkomne til at deltage i begge sessions.
I tidsrummet 11.00 - 13.30 vil der være en fællessession med fokus på synergi mellem energi og klima, samt frokost og netværk.  

 

Vel mødt!

Netværksarrangementet for Klimaentreprenører bød foruden sparring og netværk på ny viden om kombination af forskellige LAR-løsninger og plantevalg i private haver for de uddannede Klimaentreprenører.

Foruden sparring og netværk blev værktøjkassen udvidet med følgende til stor glæde for de fremmødte klimaentreprenører:
◾Værktøjer til at kunne regne på koblede anlæg
◾Værktøjer til dimensionering af regnvandstank
◾Gode råd til plantevalg, når man har at gøre med forskellige typer af jord.

Tak til Lærke Sangill fra VandCenter Syd, Mona Chor fra Københavns Universitet, Kristoffer Kristensen fra Learnmark og Bjarne Rasmussen fra Middelfart Kommune for spændende oplæg og engagement på dagen.

Se billeder fra Netværksarrangementet herunder:

1Netværksarrangement6Netværksarrangement6Netværksarrangement6Netværksarrangement6Netværksarrangement6Netværksarrangement6

 

Realdania og Sustainia udgiver i dag publikationen Klima100, der samler 100 af de bedste klimaprojekter fra kommuner rundt omkring i landet. I alt 21 syddanske projekter herunder ”Sammen om klimatilpasning”. Publikationen skal øge videndelingen og den grønne omstilling i kommunerne.

Klima100-publikationen, er finansieret af Realdania og udarbejdet af Sustainia, og har til formål at hylde og synliggøre de mange grønne ideer og løsninger, som allerede er realiseret rundt omkring i de danske kommuner – og inspirere til endnu flere.

”Sammen om klimatilpasning” er i publikationen fremhævet som et lokalt kommunesamarbejdsprojekt på tværs af Kolding, Middelfart, Odense, Faaborg Midtfyn og Nordfyns kommuner indenfor Grøn adfærd og oplysning. Projektet er gennemført i tæt samarbejde med BlueKolding, VandcenterSyd, Middelfart Spildevand og Molio. Det er lykkedes at udvikle vigtige redskaber til at skabe et fælles forståelsesgrundlag og engagement, der kan bidrage til et øget kendskab til rekreative regnvandsløsninger i egen have. Ved at uddanne lokale kloakmestre og anlægsgartnere til klimaentreprenører højnes videns- og formidlingsniveauet, så grundejere har adgang til kompetent rådgivning og veludførte løsninger, hvor vandet gøres til en ressource frem for et problem. Gennem bl.a. klimaevents og interessefællesskaber på de sociale medier kan grundejere dele erfaringer til inspiration omkring klimasikring.

klima100

Klimatilpasning og vækst er ikke modsætninger. Tværtimod kan de to ting understøtte hinanden. Klimatilpasning er helt nødvendig for vækst i fremtidens Danmark.” siger Borgmester Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd. Borgmester Jørn Pedersen, Kolding kommune uddyber” Det fine ved projektet er, at det understøtter kommunerne i at løse den vigtige opgave med at klimatilpasse i tæt samarbejde med erhvervslivet og boligejerne."

For Region Syddanmark skal det udover 2 tværkommunale projekter herunder ”Sammen om klimatilpasning” og ”Test en elcykel” fremhæves, at Middelfart Kommune er i spidsen med fem Klima100-projekter herunder et energibesparelsesprojekt med big data, Vejle Kommune har tre projekter inkluderet.”. Sønderborg Kommune har 2 projekter herunder Project Zero, der skal føre kommunen mod CO2 neutralitet i 2029. Også Kolding, Odense markerer sig med et udvalgt projekt udover de tværkommunale projekter.

Se den fulde liste over de danske Klima100-projekter HER.

Det er første gang de danske kommuners klimaindsatser bliver kortlagt på så omfattende vis. I alt 80 kommuner er repræsenteret blandt de 100 klimaprojekter i publikationen.

Realdanias filantropidirektør Anne Skovbro siger om Klima100:
”Aldrig før er der tegnet et så omfangsrigt, grønt samtidsbillede af de danske kommuner. Klima100 er et vidnesbyrd om, at kommunerne hverken mangler ambitioner, opfindsomhed eller handlekraft, når det gælder om at bekæmpe klimaforandringerne lokalt og tilpasse land og by til et foranderligt og uforudsigeligt klima. I en travl kommunal hverdag er det en udfordring at danne sig et overblik over de gode eksempler, man kan blive inspireret af. Med Klima100 ønsker vi at bidrage til videndelingen.”

Direktør i Sustainia, Rasmus Schjødt Pedersen siger: 
”Klima100 viser, hvor meget de enkelte kommuner kan løfte i Danmarks grønne omstilling, og hvor stort potentialet er til at skabe lokal vækst og trivsel gennem klimatiltag. Væbnet med al den inspiration, der ligger i Klima100, ser vi frem til at arbejde med kommunerne for at sætte endnu mere fart i den grønne omstilling.”

KLIMA100 grafik Twitter og Facebook

Kolding Kommune og BlueKolding inviterer grundejere i kommunen til første infomøde om ’Klimavand Vamdrup’, Blå Plan og hvilken betydning det har for dem.

Tid: Onsdag den 13. juni kl. 17.00-19.00.

Sted: ArenaSyd, Idrætsvej 3, 6580 Vamdrup

Tilmelding for Klimaentreprenører: Skriftligt til Charlotte Darre: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

På mødet vil du kunne høre om Blå Plan Kolding, der er Kolding Kommunes nye spildevandsplan. Kolding Kommune vil sammen med BlueKolding fortælle om de overordnede formål med kloakprojektet, som også bliver beskrevet i Blå Plan Kolding. På mødet vil der derudover være repræsen­tanter til stede fra afløbs­branchen, herunder klimaentreprenører, der har kendskab til håndtering af regn­vand på privat grund. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter mødet til både oplægsholdere og klimaentreprenører, om hvad man kan gøre som grundejer, etablering af LAR eller separatkloakering, samt eventuelt overblik over investeringen.

Ansøg om at håndtere regnvand på egen grund
I BlueKoldings kloaksystem løber både regnvand og spildevand i dag i ét rørsystem. Fremover skal dette system renoveres, gøres større og udbygges med nye regnvands­systemer. Det betyder for dig som grundejer, at du også skal renovere dit kloaksystem inde på din grund. En løsning kan blive, at du skal adskille regn­vand og spildevand således, at det fremover håndteres i hvert sit system, ét til regnvand og ét til spilde­vand.
En løsning kan også være, at du nedsiver dit regnvand inde på din egen grund i stedet for at lede det til BlueKoldings regnvandssystem.

Læs mere her: https://klimavand.dk/haandter-dit-regnvand/

 

Mødet vil ligeledes være startskuddet til den kommende Klimamesse i Vamdrup d. 8. september 2018 med fokus på håndtering af regnvand inde i parcelhushaver. Der vil blive udsendt særskilt invitation til denne messe, hvor klimaentreprenørerne også vil være til stede ved mødet.

 

Der er ingen tvivl om, at cirkulær økonomi er på dagsordenen mange steder i kommunerne – både som praksis, drevet frem af ildsjæle med gode projekter men også som bredere strategier. Ligeledes er der heller ingen tvivl om, at mange gerne vil dele denne viden og agenda.

I marts måned afholdte CLEAN workshop omkring netværksdannelse og cirkulær økonomi for de fremmødte ved Wasteland-udstillingen i Kolding, hvor der var spækket med gode eksempler fra erhvervsfremmeaktører om, hvordan cirkulær økonomi i stigende grad er omdrejningspunkt for erhvervsudvikling. Lendager Group, Kolding kommune og Trekantområdet Danmark satte med udstillingen fokus på, hvordan cirkulær økonomi kan bidrage til vækst og udvikling ved at stille det filantropiske spørgsmål: Hvad hvis de materialer vi anser som forbrugte, kunne blive til nye smukke produkter, huse og byer?

IMG 2583


Fra CLEAN bidrog Projektchef Lotte Lindgaard Andersen og Projektleder Mads Lauritsen til diskussionen i eftermiddagsworkshoppen, hvor der blev arbejdet med konkrete forslag til, hvordan kommuner og erhvervsorganisationer kan understøtte virksomheder omkring de forretningsmuligheder den cirkulære økonomi giver dem, samt hvordan man gennem netværk og samarbejder kan accelerere væksten og udviklingen i industrien.

CLEAN Green Plan giver mulighed for etablering af virksomhedsnetværk for kommuner og virksomheder med cirkulær økonomi på dagsordenen, hvor erhvervscentre og kommuner har mulighed for at indgå som partner og udbyde netværkene lokalt. Som deltagende kommune i projektet, får du gratis netværksdannelse og screening, og som virksomhed i projektet får du professionel og konkret rådgivning til, at realisere virksomhedens potentiale. Projektet giver mulighed for at få refunderet 50% af udgiften til ekstern rådgivning. Rådgiveren vælges selv, ligesom der selv vælges, hvilket indsatsområde, der skal udarbejdes en plan for.

Kontakt Projektleder Mads Lauritsen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / +45 2789 0985 for mere information.

 

Klimaentreprenør 2018

Klimaentreprenøruddannelsen 2018 er i gang lige nu og kursisterne er færdiguddannede d. 27 november. Følg med i deres forløb på uddannelsen på vores Facebookside.


Klik på billedet og læs brochuren                                                 

Bliv Klimaentreprenør

Grundejere søger i stigende grad information på nettet om muligheder for sikre sit hus mod de stigende regnvandsmængder gennem skybrudssikring og håndtering af regnvand på egen grund. Grundejere søger også information om håndværkere og entreprenører, som kan vejlede og hjælpe med ansøgninger og den praktiske udførelse. Det giver derfor stor mening for små og mellemstore entreprenørvirksomheder, anlægsgartnere og kloakmestre at være tilstede på Facebook – der hvor kunderne er.


Uddannelsen er bygget op med en vekselvirkning mellem praktisk design af klimatilpasningsløsninger for private (4 dage) og brug af Facebook/sociale medier (2 dage). Uddannelsen er på anbefaling fra klimaentreprenører udvidet med et ekstra klimamodul i forhold til tidligere forløb, samt hele dage med frokost for at give mulighed for netværk og samarbejde mellem forskellige faggrupper. Med viden om praktisk design af både klimatilpasningsløsninger, skybrudssikring og brug af facebook får du mulighed for at skabe opmærksom omkring dit nye forretningsområde og kvalifikationer som klimaentreprenør.
Vi anbefaler, at du som virksomhed deltager i både klima- og SoMe-modulerne, da de lægger op til de efterfølgende klimaevents. Forudsætningen for et kursusbevis som Klimaentreprenør henholdsvis klimaentreprenør med SoMe, er at du deltager i min. 3 ud af 4 dage på klimamodulene eller samlet 5 ud af 6 dage.

(Tryk for fuld størrelse)
Bliv klimaentrep modulplan 2018

Hvad siger tidligere uddannede klimaentreprenører?

"Vi var 3 mand fra firmaet der tog klimaentreprenøruddannelsen – en hel del vidste vi i forvejen, men det var rigtig godt at netværke med andre entreprenører og dygtige undervisere. Sammensætningen på kurserne hvor der både er anlægsgartnere, kloakmestre, bestillere og bygherrer giver en god dynamik og erfaringsudveksling."
- Thøger Oxholm Jensen, Oxholm ApS

 "Uddannelsen har været relevant, og jeg vil anbefale andre også at tage uddannelsen, få bygget oven på det, man ved i forvejen, og så få snakket mellem de to brancher, kloakmestrene og anlægsgartnerne."
- Kåre Noer, FORSTAS

"Vi har fået meget mere at vide om, hvordan man laver anlæggene - noget vidste vi i forvejen, fordi vi er kloakmestre - men på uddannelsen har vi fået mere myndighedskendskab og haft mulighed for at sparre med kollegaer i samme branche, så vi kan hjælpe hinanden."
- Jakob Larsen, Dalby ApS

"Det har været lærerigt. Vi ved alle sammen, at der kommer store mængder regn, og det vi tager med fra uddannelsen er, at vi lærer, hvordan vi kan håndtere det."
- Marck Johansen Schmidt, PL Anlæg

 

Læs, hvordan Jens Christian Latter ændrede sin tankegang efter kurset HER

Se Diplomoverrækkelse fra Klimaentreprenøruddannelsen 2017.


I tilfælde af spørgsmål til Klimaentreprenøruddannelsen er du velkommen til at kontakte:
Projektchef Lotte Lindgaard Andersen, +45 2422 9228 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kom til Nytårskur i Grøn Erhvervsvækst og få inspiration til gode tiltag til klimatilpasning i relation til bygninger og energieffektivisering af bygninger. Det vil glæde os at se både nuværende og eventuel kommende samarbejdspartnere. Alle er velkomne.

Tid: Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 09.00 - 14.30.

Sted: BlueKolding, Kolding Åpark 30, 6000 Kolding.

Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 23. januar 2018 HER.

Se invitation: pdfInvitation_Nytårskur_CLEAN_Grøn_Erhvervsvækst

Vi opfordrer alle med interesse for energi i bygninger om at komme kl. 09.00-12.30 og alle med interesse for klima om at komme kl. 12.30-14.30 - I er selvfølgelig mere end velkomne til at deltage i begge sessions.
Inden for klima er der spændende emner om nyt GIS-værktøj til synliggørelse af klimaudfordringer, indlæg om forsikring for oversvømmelser samt et kig i krystalkuglen. For energi er der spot på handlingsplan og det digitale Boligplan initiativ. Og så vil der være fælles session med fremtidsmusik og synergi mellem projekter samt alternative finansieringsformer.

Vel mødt!