Nyheder

Få nyhederne direkte i din indbakke - tilmeld dig CLEAN Grøn Erhvervsvækst nyhedsbrev øverst på siden. 

Netværksarrangementet for Klimaentreprenører bød foruden sparring og netværk på ny viden om kombination af forskellige LAR-løsninger og plantevalg i private haver for de uddannede Klimaentreprenører.

Foruden sparring og netværk blev værktøjkassen udvidet med følgende til stor glæde for de fremmødte klimaentreprenører:
◾Værktøjer til at kunne regne på koblede anlæg
◾Værktøjer til dimensionering af regnvandstank
◾Gode råd til plantevalg, når man har at gøre med forskellige typer af jord.

Tak til Lærke Sangill fra VandCenter Syd, Mona Chor fra Københavns Universitet, Kristoffer Kristensen fra Learnmark og Bjarne Rasmussen fra Middelfart Kommune for spændende oplæg og engagement på dagen.

Se billeder fra Netværksarrangementet herunder:

1Netværksarrangement6Netværksarrangement6Netværksarrangement6Netværksarrangement6Netværksarrangement6Netværksarrangement6

 

Realdania og Sustainia udgiver i dag publikationen Klima100, der samler 100 af de bedste klimaprojekter fra kommuner rundt omkring i landet. I alt 21 syddanske projekter herunder ”Sammen om klimatilpasning”. Publikationen skal øge videndelingen og den grønne omstilling i kommunerne.

Klima100-publikationen, er finansieret af Realdania og udarbejdet af Sustainia, og har til formål at hylde og synliggøre de mange grønne ideer og løsninger, som allerede er realiseret rundt omkring i de danske kommuner – og inspirere til endnu flere.

”Sammen om klimatilpasning” er i publikationen fremhævet som et lokalt kommunesamarbejdsprojekt på tværs af Kolding, Middelfart, Odense, Faaborg Midtfyn og Nordfyns kommuner indenfor Grøn adfærd og oplysning. Projektet er gennemført i tæt samarbejde med BlueKolding, VandcenterSyd, Middelfart Spildevand og Molio. Det er lykkedes at udvikle vigtige redskaber til at skabe et fælles forståelsesgrundlag og engagement, der kan bidrage til et øget kendskab til rekreative regnvandsløsninger i egen have. Ved at uddanne lokale kloakmestre og anlægsgartnere til klimaentreprenører højnes videns- og formidlingsniveauet, så grundejere har adgang til kompetent rådgivning og veludførte løsninger, hvor vandet gøres til en ressource frem for et problem. Gennem bl.a. klimaevents og interessefællesskaber på de sociale medier kan grundejere dele erfaringer til inspiration omkring klimasikring.

klima100

Klimatilpasning og vækst er ikke modsætninger. Tværtimod kan de to ting understøtte hinanden. Klimatilpasning er helt nødvendig for vækst i fremtidens Danmark.” siger Borgmester Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd. Borgmester Jørn Pedersen, Kolding kommune uddyber” Det fine ved projektet er, at det understøtter kommunerne i at løse den vigtige opgave med at klimatilpasse i tæt samarbejde med erhvervslivet og boligejerne."

For Region Syddanmark skal det udover 2 tværkommunale projekter herunder ”Sammen om klimatilpasning” og ”Test en elcykel” fremhæves, at Middelfart Kommune er i spidsen med fem Klima100-projekter herunder et energibesparelsesprojekt med big data, Vejle Kommune har tre projekter inkluderet.”. Sønderborg Kommune har 2 projekter herunder Project Zero, der skal føre kommunen mod CO2 neutralitet i 2029. Også Kolding, Odense markerer sig med et udvalgt projekt udover de tværkommunale projekter.

Se den fulde liste over de danske Klima100-projekter HER.

Det er første gang de danske kommuners klimaindsatser bliver kortlagt på så omfattende vis. I alt 80 kommuner er repræsenteret blandt de 100 klimaprojekter i publikationen.

Realdanias filantropidirektør Anne Skovbro siger om Klima100:
”Aldrig før er der tegnet et så omfangsrigt, grønt samtidsbillede af de danske kommuner. Klima100 er et vidnesbyrd om, at kommunerne hverken mangler ambitioner, opfindsomhed eller handlekraft, når det gælder om at bekæmpe klimaforandringerne lokalt og tilpasse land og by til et foranderligt og uforudsigeligt klima. I en travl kommunal hverdag er det en udfordring at danne sig et overblik over de gode eksempler, man kan blive inspireret af. Med Klima100 ønsker vi at bidrage til videndelingen.”

Direktør i Sustainia, Rasmus Schjødt Pedersen siger: 
”Klima100 viser, hvor meget de enkelte kommuner kan løfte i Danmarks grønne omstilling, og hvor stort potentialet er til at skabe lokal vækst og trivsel gennem klimatiltag. Væbnet med al den inspiration, der ligger i Klima100, ser vi frem til at arbejde med kommunerne for at sætte endnu mere fart i den grønne omstilling.”

KLIMA100 grafik Twitter og Facebook

Kolding Kommune og BlueKolding inviterer til Klimamesse i Vamdrup med fokus på håndtering af regnvand inde i parcelhushaver.

Tid: Lørdag d. 8. september 2018

Sted: ArenaSyd, Idrætsvej 3, 6580 Vamdrup

Tilmelding:

 

(MERE INFORMATION FØLGER)

Kolding Kommune og BlueKolding inviterer grundejere i kommunen til første infomøde om ’Klimavand Vamdrup’, Blå Plan og hvilken betydning det har for dem.

Tid: Onsdag den 13. juni kl. 17.00-19.00.

Sted: ArenaSyd, Idrætsvej 3, 6580 Vamdrup

Tilmelding for Klimaentreprenører: Skriftligt til Charlotte Darre: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

På mødet vil du kunne høre om Blå Plan Kolding, der er Kolding Kommunes nye spildevandsplan. Kolding Kommune vil sammen med BlueKolding fortælle om de overordnede formål med kloakprojektet, som også bliver beskrevet i Blå Plan Kolding. På mødet vil der derudover være repræsen­tanter til stede fra afløbs­branchen, herunder klimaentreprenører, der har kendskab til håndtering af regn­vand på privat grund. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter mødet til både oplægsholdere og klimaentreprenører, om hvad man kan gøre som grundejer, etablering af LAR eller separatkloakering, samt eventuelt overblik over investeringen.

Ansøg om at håndtere regnvand på egen grund
I BlueKoldings kloaksystem løber både regnvand og spildevand i dag i ét rørsystem. Fremover skal dette system renoveres, gøres større og udbygges med nye regnvands­systemer. Det betyder for dig som grundejer, at du også skal renovere dit kloaksystem inde på din grund. En løsning kan blive, at du skal adskille regn­vand og spildevand således, at det fremover håndteres i hvert sit system, ét til regnvand og ét til spilde­vand.
En løsning kan også være, at du nedsiver dit regnvand inde på din egen grund i stedet for at lede det til BlueKoldings regnvandssystem.

Læs mere her: https://klimavand.dk/haandter-dit-regnvand/

 

Mødet vil ligeledes være startskuddet til den kommende Klimamesse i Vamdrup d. 8. september 2018 med fokus på håndtering af regnvand inde i parcelhushaver. Der vil blive udsendt særskilt invitation til denne messe, hvor klimaentreprenørerne også vil være til stede ved mødet.

 

Der er ingen tvivl om, at cirkulær økonomi er på dagsordenen mange steder i kommunerne – både som praksis, drevet frem af ildsjæle med gode projekter men også som bredere strategier. Ligeledes er der heller ingen tvivl om, at mange gerne vil dele denne viden og agenda.

I marts måned afholdte CLEAN workshop omkring netværksdannelse og cirkulær økonomi for de fremmødte ved Wasteland-udstillingen i Kolding, hvor der var spækket med gode eksempler fra erhvervsfremmeaktører om, hvordan cirkulær økonomi i stigende grad er omdrejningspunkt for erhvervsudvikling. Lendager Group, Kolding kommune og Trekantområdet Danmark satte med udstillingen fokus på, hvordan cirkulær økonomi kan bidrage til vækst og udvikling ved at stille det filantropiske spørgsmål: Hvad hvis de materialer vi anser som forbrugte, kunne blive til nye smukke produkter, huse og byer?

IMG 2583


Fra CLEAN bidrog Projektchef Lotte Lindgaard Andersen og Projektleder Mads Lauritsen til diskussionen i eftermiddagsworkshoppen, hvor der blev arbejdet med konkrete forslag til, hvordan kommuner og erhvervsorganisationer kan understøtte virksomheder omkring de forretningsmuligheder den cirkulære økonomi giver dem, samt hvordan man gennem netværk og samarbejder kan accelerere væksten og udviklingen i industrien.

CLEAN Green Plan giver mulighed for etablering af virksomhedsnetværk for kommuner og virksomheder med cirkulær økonomi på dagsordenen, hvor erhvervscentre og kommuner har mulighed for at indgå som partner og udbyde netværkene lokalt. Som deltagende kommune i projektet, får du gratis netværksdannelse og screening, og som virksomhed i projektet får du professionel og konkret rådgivning til, at realisere virksomhedens potentiale. Projektet giver mulighed for at få refunderet 50% af udgiften til ekstern rådgivning. Rådgiveren vælges selv, ligesom der selv vælges, hvilket indsatsområde, der skal udarbejdes en plan for.

Kontakt Projektleder Mads Lauritsen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / +45 2789 0985 for mere information.

 

Bliv klimaentreprenør 2018


Skal du være den næste Klimaentreprenør på Håndværkerlisten?   
.. eller kender du en, der bør være det?
                                                   
Forside

Grundejere søger i stigende grad information på nettet om muligheder for sikre sit hus mod de stigende regnvandsmængder gennem skybrudssikring og håndtering af regnvand på egen grund. Grundejere søger også information om håndværkere og entreprenører, som kan vejlede og hjælpe med ansøgninger og den praktiske udførelse. Det giver derfor stor mening for små og mellemstore entreprenørvirksomheder, anlægsgartnere og kloakmestre at være tilstede på Facebook – der hvor kunderne er.


Uddannelsen er bygget op med en vekselvirkning mellem praktisk design af klimatilpasningsløsninger for private (4 dage) og brug af Facebook/sociale medier (2 dage). Uddannelsen er på anbefaling fra klimaentreprenører udvidet med et ekstra klimamodul i forhold til tidligere forløb, samt hele dage med frokost for at give mulighed for netværk og samarbejde mellem forskellige faggrupper. Med viden om praktisk design af både klimatilpasningsløsninger, skybrudssikring og brug af facebook får du mulighed for at skabe opmærksom omkring dit nye forretningsområde og kvalifikationer som klimaentreprenør.
Vi anbefaler, at du som virksomhed deltager i både klima- og SoMe-modulerne, da de lægger op til de efterfølgende klimaevents. Forudsætningen for et kursusbevis som Klimaentreprenør henholdsvis klimaentreprenør med SoMe, er at du deltager i min. 3 ud af 4 dage på klimamodulene eller samlet 5 ud af 6 dage.

(Tryk for fuld størrelse)
Bliv klimaentrep modulplan 2018

Hvad siger tidligere uddannede klimaentreprenører?

"Vi var 3 mand fra firmaet der tog klimaentreprenøruddannelsen – en hel del vidste vi i forvejen, men det var rigtig godt at netværke med andre entreprenører og dygtige undervisere. Sammensætningen på kurserne hvor der både er anlægsgartnere, kloakmestre, bestillere og bygherrer giver en god dynamik og erfaringsudveksling."
- Thøger Oxholm Jensen, Oxholm ApS

 "Uddannelsen har været relevant, og jeg vil anbefale andre også at tage uddannelsen, få bygget oven på det, man ved i forvejen, og så få snakket mellem de to brancher, kloakmestrene og anlægsgartnerne."
- Kåre Noer, FORSTAS

"Vi har fået meget mere at vide om, hvordan man laver anlæggene - noget vidste vi i forvejen, fordi vi er kloakmestre - men på uddannelsen har vi fået mere myndighedskendskab og haft mulighed for at sparre med kollegaer i samme branche, så vi kan hjælpe hinanden."
- Jakob Larsen, Dalby ApS

"Det har været lærerigt. Vi ved alle sammen, at der kommer store mængder regn, og det vi tager med fra uddannelsen er, at vi lærer, hvordan vi kan håndtere det."
- Marck Johansen Schmidt, PL Anlæg

 

Se Diplomoverrækkelse fra Klimaentreprenøruddannelsen 2017.


I tilfælde af spørgsmål til Klimaentreprenøruddannelsen, er du velkommen til at kontakte:
Projektleder Charlotte Darre, +45 3086 6686 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kom til Nytårskur i Grøn Erhvervsvækst og få inspiration til gode tiltag til klimatilpasning i relation til bygninger og energieffektivisering af bygninger. Det vil glæde os at se både nuværende og eventuel kommende samarbejdspartnere. Alle er velkomne.

Tid: Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 09.00 - 14.30.

Sted: BlueKolding, Kolding Åpark 30, 6000 Kolding.

Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 23. januar 2018 HER.

Se invitation: pdfInvitation_Nytårskur_CLEAN_Grøn_Erhvervsvækst

Vi opfordrer alle med interesse for energi i bygninger om at komme kl. 09.00-12.30 og alle med interesse for klima om at komme kl. 12.30-14.30 - I er selvfølgelig mere end velkomne til at deltage i begge sessions.
Inden for klima er der spændende emner om nyt GIS-værktøj til synliggørelse af klimaudfordringer, indlæg om forsikring for oversvømmelser samt et kig i krystalkuglen. For energi er der spot på handlingsplan og det digitale Boligplan initiativ. Og så vil der være fælles session med fremtidsmusik og synergi mellem projekter samt alternative finansieringsformer.

Vel mødt!

GlædeligJul2017 2


Med ønsket om en glædelig jul og et grønt nytår, vil vi glæde os over, at 2017 blev et år med masser af aktiviteter og projektudvikling, og hvor retningen for et nyt fokus på både ENERGI og KLIMA i bygninger blev konkretiseret. Dette har betydet nye typer events og kurser, en ny hjemmeside og en forstærket indsats på facebook, samt en nytænkning af styre- og partnermøder. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke vores dedikerede partnere. Uden dem kunne vi ikke løfte så mange opgaver inden for klimatilpasning og energieffektivitet i bygninger. Også tak til energihåndværkerne og klimaentreprenørerne, som gør en stor indsats for at blive ved med at tilegne sig viden – for boligejernes bedste. Og tak til de boligejere, som gør en indsats for energi og klima – husk at følge os på Facebook. I 2018 er der flere spændende tiltag på vej på både ENERGI og KLIMA området.

Hvad byder 2018 på?

På klimaområdet er der fuld fart på projekt ”Sammen om klimatilpasning”, hvor målet er at lette processen for klimasikring af bygninger for grundejere og entreprenører. Projektet skal fremme grøn vækst og mindske de betydelige samfundsomkostninger, der er ved håndtering af store regnmængder.

I 2018 kommer de nyuddannede klimaentreprenører og et nyt formidlingsmateriale til grundejere i spil. Vi laver flere klimaevents og messer, hvor klimaentreprenørerne vil give boligejere kvalificeret vejledning og måske få ordrer på skybrudssikring af deres ejendom eller håndtering af regnvand på egen grund. Året vil også byde på netværksmøder med mulighed for fortsat opkvalificering og samarbejde mellem de uddannede entreprenører. For grundejere vil vi etablere interessefællesskaber rundt om i partnerkommunerne. Målgruppen er at hjælpe de grundejere som er udfordret med oversvømmelser og tilbageløb af spildevand ind på ejendommen ved ekstrem regn. Et nyudviklet formidlingsmateriale til grundejere skal give grundejere mere viden, så vi i fremtiden ser flere herlighedsskabende og ressourcevenlige og æstetiske løsninger som f.eks. regnbede og regnvandstanke til håndtering af regnvand på egen grund.


På energiområdet er målet stadig at fremme lokal synliggørelse og samarbejde energihåndværkerne imellem. De skal til stadighed efteruddannes for at kunne tilbyde kvalificeret rådgivning. Vi opkvalificerer byggefolket på ”Effektiv ENERGI og DRIFT”, så boligejere kan få den bedste vejledning - her er tilmeldingsfrist d. 8. januar 2018.

Vi arbejder på at flere bygningsejere til at implementere fossilfri varmeforsyning og udføre mere gennemgribende (dyb) energirenovering, der virkelig batter i energiregnskabet. Konkret kobler vi tre gode tiltag: digital individuel energivejledning til boligejere fra Realdania´s Boligplan projekt tænker vi sammen med inspirationen fra pakkeløsninger fra REFURB projektet samt de gode energiråd fra Spar Energi. Samtidigt forbinder vi efterspørgslen fra boligejere til de udførende energihåndværkere gennem events og samarbejde. Endelig er der planer om et nyt projekt indenfor ”Bygningsautomatisering, drift og indeklima” med særlig fokus på læringsmiljøer i skoler og kontorbyggeri. For energisporet kan vi også se tilbage på et år med god effekt af oliefyrsarrangementer og invitation direkte fra kommunerne via e-boks. Omkring 40-50 % af deltagerne til oliefyrsarrangementer, skifter indenfor det næste år oliefyret ud med en grønnere alternativ, som varmepumpe eller et pillefyr. Nordfyn kommune har haft overtegning på tema-aftener ”Bliv din egen energikonsulent” i samarbejde med ”SparEnergi” og Grøn erhvervsvækst. Nye arrangementer er derfor planlagt i 2018.

Glædelig jul og et lykkebringende GRØNT nytår!

Team CLEAN Grøn Erhvervsvækst - Lotte, Rikke, Charlotte og Søren

 

af: Lotte Lindgaard Andersen, projektchef CLEAN

 

Det skal være mere enkelt for boligejere at få energirenoveret deres hjem. Derfor har det internationale samarbejde REFURB udviklet en række ”pakketilbud”, som er så fristende, at det bliver svært for boligejerne at takke nej – især hvis projektet bliver hjulpet lidt på vej af lokale konsortier.

Vi bruger lige så meget energi i bygninger som for 25 år siden. For selv om vi bruger mindre energi pr. m2, breder vi os over et større areal. Sammenlagt går det alt for langsomt med at spare på energien, hvis vi i Danmark skal nå i mål med 35 procent reduktion inden 2050.

Der er brug for flere incitamenter for at få langt flere private boligejere i gang med dybdegående energirenovering. Hvis det skal lykkes, skal det samtidig være nemt, trygt og ligetil at gå i gang med. Kort sagt: Boligejerne skal have et tilbud, som de ikke kan sige nej til.

Processen skal speedes op

I dag er det teknisk muligt at renovere sit hus, så CO2-udledningen nærmer sig nul. Men timingen og livsfasen er afgørende. Det er for modne par med overskud i økonomien og unge familier, som alligevel skal låne til det første huskøb, at der kan være motivation til istandsættelse og investering i bedre indeklima og komfort. Men for mange er det alligevel svært at overskue og se fordelene – for ikke at tale om finansieringen af det hele. Samtidig kan det være svært at finde en troværdig virksomhed, som giver overblik og leverer hele løsningen.

Netop disse barrierer på markedet for energirenovering ønsker EU-projektet REFURB at komme til livs. Løsningen hedder en nem kunderejse og pakkeløsninger. I projektet har de danske partnere CLEAN, AAU, ProjectZero samt 10 øvrige europæiske partnere udarbejdet nationale modeller for et overbevisende tilbud til boligejerne.

I oktober 2017 afholdt konsortiet bag REFURB konference i Bruxelles med deltagelse af blandt andre politiske aktører fra forskellige europæiske lande. Hovedspørgsmålet til deltagerne på konferencen var, hvordan man kan speede processen med dybdegående energirenovering op med nye typer af innovative tilbud til boligejere.

refurb kunderejsen

 

Energibesparelser er ikke nok

REFURB projektet viser, at risikoen for at en boligejer dropper fra, er særlig stor i den første fase af kunderejsen mod en energirenovering. Men er kunderne først motiveret, tager de omvendt gerne en ekstra omgang for at energioptimere deres hus.

Der er derfor behov for at italesætte og motivere til energirenovering på en ny måde. Energibesparelsen i sig selv motiverer ikke til energirenovering - det gør derimod behovet for istandsættelse samt komfort, indeklima og værdisikring.

En kunderejse kortlægger kundens adfærd fra start til slut, og netop kunderejsen skal der være større fokus på fra leverandørsiden. Sammen med pakkeløsninger, en kobling af energilån med energivejledning samt en politisk incitamentsordning, som belønner boligejere for en god energistandard, er det nemlig en af de mange faktorer, der vil kunne skabe bro for en realisering af energirenovering.

refurb pakkelosninger

 

Lokale løsninger

Det danske udspil, som er udviklet af de danske partnere i fællesskab, består af fem versioner af pakkeløsninger, der er nemme at forstå.

Den viden, der er opbygget i projektet, ligger klar til brug i et konsortium af leverandører og regionale interessenter, der vil investere tid og kræfter i at prøve det af som et demonstrationsprojekt.

Projektet peger nemlig på, at der er behov for lokale konsortier med kommunikativ support fra kommuner eller lokale offentlig/private partnerskaber, som kan motivere boligejere i den første og vigtige del af kunderejsen.

Læs mere om REFURB og se de seks deltagende EU-nationers bud på pakketilbud på http://go-refurb.eu/

 

Har du spørgsmål eller interesse i at deltage i konsortium, så kontakt Per Heiselberg, AAU, Per Rathje, Project Zero eller Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN på telefon 2422 9228 eller e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

De nyuddannede klimaentreprenører har allerede været på opgave i felten, da de for 40 boligejere i Lunderskov vejledte i håndtering af regnvand på egen grund.

 

I forbindelse med den kommende kloakseparering af Bakken og Kirkevejen i Lunderskov, afholdte Kolding Kommune, BlueKolding og CLEAN et klimaevent for borgerne i området. Her mødte boligejere og klimaentreprenører hinanden i øjenhøjde, hvor de sammen fik en snak omkring, hvordan boligejerne kan udnytte regnvandet som en ressource frem for at se det som et problem. Der er for boligejernes især en økonomisk fordel at hente, da de ved håndtering af regnvandet på egen grund, kan "udtræde for regnvand” fra BlueKoldings kloaksystem, og dermed få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget for regnvand, hvilket i år udgør 24.393,- kr. pr. ejendom.

 

Lunderskov klimaevent

(t.h. Jens Chr. Latter fra Jens Chr. Multiservice, i midten Lea Hjelholt fra Green Solutions, t.v. boligejer i Lunderskov)

 

Boligejerne udnyttede straks muligheden for ”kvit og frit” at låne en klimaentreprenør med hjem til deres eget hjem for at høre om mulighederne for nedsivning af regnvand og håndtere det på tagareal, terrasse og indkørsel på egen grund i stedet for at aflede det til BlueKoldings regnvandskloak. Samtidig kunne de fremmødte boligejere se demoeksempler på et regnbed, en faskine, et grønt tag, vandgennemtrængelige belægninger samt en opsamlingstønde til regnvand. 

Klimaentreprenøruddannelsen har skabt en platform for et stærkt samarbejde mellem kloakmestre og anlægsgartnere med læring på tværs af deres kompetenceområder. Arrangementet i Lunderskov var netop et godt eksempel på, hvordan dette samarbejde går op i en højere enhed til stor gavn for begge parter – og ikke mindst for boligejerne.

 

Find en klimaentreprenør i dit område på Håndværkerlisten.

Læs også brochuren om kreative løsninger på håndtering af regnvand på egen grund, Har du regnet den ud?

 

   Klimaevent i Lunderskov

(Tove Andersen fra Kjeld Larsen og Søn A/S (t.v.) rådgiver om håndtering af regnvand på egen grund)

 

 

Vandet kommer! Men de nyuddannede klimaentreprenører er klar til at håndtere vandmasserne og vejlede boligejere i retning af nye kreative løsninger, der gør vandet til en ressource frem for et problem.

Klimaentreprenører

Boligejere i både Middelfart, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Kolding og Odense kommuner har været ramt af oversvømmelser de senere år. Alene i Kolding har der været oversvømmelser på grund af skydbrud 2-3 gange årligt og stormflod 4 gange inden for de seneste 10 år og senest 2 gange inden for de seneste 12 måneder. Det er ikke et enkeltstående billede, men er en realitet for de fleste danske kommuner. FN’s klimapanel forudsiger en vandstandsstigning på op til to meter inden år 2100. Kommunerne har ikke ressourcer til selv at håndtere risici og konsekvenser på tværs af ekstremregn, havvandsstigninger, stormflodshændelser, stigende grundvandsspejl, skybrud og overløb af spildevand, som er det billede, der truer, når vandet kommer. Andre må træde til med deres ekspertise. Det er svært at få overblik over de smarte og mest rentable løsninger, og markedet er udfordret af høje priser, få muligheder for valg af kreative løsninger og en uigennemsigtig proces for både grundejere og entreprenører. Klimatilpasning kræver engagement fra alle led i værdikæden, for at det kan lykkes at håndtere vandmængderne.

Derfor er der netop efteruddannet 30 klimaentreprenører med faglig baggrund som anlægsgartnere og kloakmestre. De er bindeleddet til de mange private bygningsejere, der skal håndtere regnvand på egen grund enten som påbud eller ad frivillig vej som et skridt på vejen mod en fremtidssikret bolig.

Marck Johansen Schmidt, anlægsgartner fra PL Anlæg har lige fået diplomet i hånden: ”Som anlægsgartner er der så mange spændende løsninger vi kan lave hos folk; regnbede, spejlbassiner, natursten der løber ned i haven osv. Men jeg tror ikke rigtig folk ved, hvor meget vand, der egentlig kommer, og hvad det i virkeligheden betyder for fremtiden og for deres bolig. Her på kurset har jeg fået nogle gode redskaber til at give min viden videre til boligejerne, så jeg glæder mig til at komme ud til kunderne.

Nye idéer på tværs af brancheskel
Udover nye løsninger til boligejere har kurset skabt nye samarbejder på tværs af brancher, og det kan forhåbentlig også være med til at skabe vækst hos erhvervslivet.
Kåre Noer er anlægsgartner hos Forstas, ”Jeg har fået bygget oven mere kloakteknisk viden oven på den anlægstekniske viden jeg havde i forvejen. Jeg har fundet nye samarbejdspartnere inden for kloakmestrene her på kurset. De har en anden tilgang og viden end vi har om klimatilpasningsområdet, og det er værdifuldt at gå sammen om opgaverne.

Det er vigtigt for os, at de stigende vandmængder kan ses som en ressource, der kan skabe nye muligheder, både i form af kreative løsninger på såvel kommunens arealer som hos private grundejere og erhvervslivet, ” sagde Knud Erik Langhoff, byrådsmedlem i Kolding og bestyrelsesformand hos BlueKolding i sin tale inden han overrakte diplomer til de nyuddannede fagfolk.

Per Holm, Direktør hos BlueKolding udtaler ”Borgerne spiller en utrolig stor rolle i bekæmpelse af vandmasserne fra klimaforandringerne. Hvis vi kan få vores borgere medinddraget sammen med vores dygtige klimaentreprenører, så kan vi virkelig gøre en forskel. ”

De nyuddannede klimaentreprenører har allerede været på deres første opgave i felten, da de for 40 boligejere i Lunderskov vejledte dem i håndtering af regnvand på egen grund i forbindelse med en kommende kloakseparering. Boligejerne udnyttede straks muligheden for ”kvit og frit” at låne en klimaentreprenør med hjem til deres eget hjem for at høre om mulighederne for nedsivning af regnvand og håndtere det på tagareal, terrasse og indkørsel på egen grund i stedet for at aflede det til BlueKoldings regnvandskloak.

Klimaentreprenøruddannelsen har skabt en platform for et stærkt samarbejde mellem kloakmestre og anlægsgartnere med læring på tværs af deres kompetenceområder. Arrangementet i Lunderskov var netop et godt eksempel på, hvordan dette samarbejde går op i en højere enhed til stor gavn for begge parter - og ikke mindst for boligejerne.

Om Sammen om Klimatilpasning
Det er projektet ’Sammen om Klimatilpasning’, der står bag kurset. Konsortiet består af Kolding, Middelfart, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns og Odense kommuner, CLEAN Grøn Erhvervsvækst, BlueKolding, Middelfart Spildevand, Vandcenter Syd, HUSET Middelfart og IBC Innovationsfabrikken.

Klimaentreprenørerne er samlet på Håndværkerlisten, hvor boligejere kan søge efter de rette fagfolk.

Konsortiet bag har udgivet en brochure til boligejere om kreative løsninger på håndtering af regnvand på egen grund, Har du regnet den ud?

Vandet kommer! Men de nyuddannede klimaentreprenører er klar til at håndtere vandmasserne og vejlede boligejere i retning af nye kreative løsninger, der gør vandet til en ressource frem for et problem.

Boligejere i både Middelfart, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Kolding og Odense kommuner har været ramt af oversvømmelser de senere år. Alene i Kolding har der været oversvømmelser på grund af skydbrud 2-3 gange årligt og stormflod 4 gange inden for de seneste 10 år og senest 2 gange inden for de seneste 12 måneder. Det er ikke et enkeltstående billede, men er en realitet for de fleste danske kommuner. FN’s klimapanel forudsiger en vandstandsstigning på op til to meter inden år 2100. Kommunerne har ikke ressourcer til selv at håndtere risici og konsekvenser på tværs af ekstremregn, havvandsstigninger, stormflodshændelser, stigende grundvandsspejl, skybrud og overløb af spildevand, som er det billede, der truer, når vandet kommer. Andre må træde til med deres ekspertise. Det er svært at få overblik over de smarte og mest rentable løsninger, og markedet er udfordret af høje priser, få muligheder for valg af kreative løsninger og en uigennemsigtig proces for både grundejere og entreprenører. Klimatilpasning kræver engagement fra alle led i værdikæden, for at det kan lykkes at håndtere vandmængderne.

Derfor er der netop efteruddannet 30 klimaentreprenører med faglig baggrund som anlægsgartnere og kloakmestre. De er bindeleddet til de mange private bygningsejere, der skal håndtere regnvand på egen grund enten som påbud eller ad frivillig vej som et skridt på vejen mod en fremtidssikret bolig.

Marck Johansen Schmidt, anlægsgartner fra PL Anlæg har lige fået diplomet i hånden: ”Som anlægsgartner er der så mange spændende løsninger vi kan lave hos folk; regnbede, spejlbassiner, natursten der løber ned i haven osv. Men jeg tror ikke rigtig folk ved, hvor meget vand, der egentlig kommer, og hvad det i virkeligheden betyder for fremtiden og for deres bolig. Her på kurset har jeg fået nogle gode redskaber til at give min viden videre til boligejerne, så jeg glæder mig til at komme ud til kunderne.

Nye idéer på tværs af brancheskel
Udover nye løsninger til boligejere har kurset skabt nye samarbejder på tværs af brancher, og det kan forhåbentlig også være med til at skabe vækst hos erhvervslivet.
Kåre Noer er anlægsgartner hos Forstas, ”Jeg har fået bygget oven mere kloakteknisk viden oven på den anlægstekniske viden jeg havde i forvejen. Jeg har fundet nye samarbejdspartnere inden for kloakmestrene her på kurset. De har en anden tilgang og viden end vi har om klimatilpasningsområdet, og det er værdifuldt at gå sammen om opgaverne.

Det er vigtigt for os, at de stigende vandmængder kan ses som en ressource, der kan skabe nye muligheder, både i form af kreative løsninger på såvel kommunens arealer som hos private grundejere og erhvervslivet, ” sagde Knud Erik Langhoff, byrådsmedlem i Kolding og bestyrelsesformand hos BlueKolding i sin tale inden han overrakte diplomer til de nyuddannede fagfolk.

Per Holm, Direktør hos BlueKolding udtaler ”Borgerne spiller en utrolig stor rolle i bekæmpelse af vandmasserne fra klimaforandringerne. Hvis vi kan få vores borgere medinddraget sammen med vores dygtige klimaentreprenører, så kan vi virkelig gøre en forskel.

Om Sammen om Klimatilpasning
Det er projektet ’Sammen om Klimatilpasning’, der står bag kurset. Konsortiet består af Kolding, Middelfart, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns og Odense kommuner, CLEAN Grøn Erhvervsvækst, BlueKolding, Middelfart Spildevand, Vandcenter Syd, HUSET Middelfart og IBC Innovationsfabrikken.

Klimaentreprenørerne er samlet på Håndværkerlisten, hvor boligejere kan søge efter de rette fagfolk.

Konsortiet bag har udgivet en brochure til boligejere om kreative løsninger på håndtering af regnvand på egen grund, Har du regnet den ud?