Aktiviteter

Regnvand som ressource - regnvandsløsninger med merværdi i boligforeninger

I samarbejde med Vandcenter Syd har vi udarbejdet et hæfte, hvor du finder du information og inspiration målrettet private boligudlejere og boligorganisationer om lokal afledning af regnvand - også kaldet LAR.

Priser og retningslinjer tager udgangspunkt i de muligheder, der er hos VandCenter Syd og er målrettet større boligbebyggelser i Odense og Nordfyns kommuner.

Hvis I har til huse i en anden kommune, så tag kontakt til jeres lokale spildevandsselskab for at høre hvilke muligheder, de understøtter. Bagerst i folderen kan du finde links til uddybende materiale, inspiration, retningslinier og vejledninger.

Når merværdi og LAR går hånd i hånd

Etablering af LAR i bebyggelsens grønne arealer giver mulighed for at danne rammen om et mere inspirerende og attraktivt udemiljø med øget biodiversitet til glæde for områdets dyreliv og boligebebyggelsens beboere. Det kan også styrke foreningens grønne profil. Det er langt hen ad vejen kun fantasien, der sætter grænserne - om det er sandunderlaget på en legeplads, der anvendes til nedsivning, en fordybet bålplads, hvor vandet kan samles og nedsive, regnbede, vanding af drivhus, faskiner under overfladen - eller en kombinationsløsning.

Driften behøver ikke at være mere omfattende end den eksisterende løsning, måske endda billigere afhængigt af udgangspunkt og valgte løsninger.

Se hæftet "Regn den ud! - når det regner på etageboligbyggeri" HER

Case hos FAB i Odense

I ovenstående hæfte finder du to eksempler på cases med beskrivelser af de nødvendige forundersøgelser forud for beslutning af etablering af et LAR-anlæg i etageejendomme. Derudover har vi lavet denne folder med enkelt case hos FAB i Odense

Se folderen HER

 

Læs også om FAB's erfaringer med LAR-anlæg i Korsløkkeparken HER

 

 

Klimatilpasning indeholder mange fagligheder hvor samarbejde og inddragelse af aktører på mange niveauer er utroligt vigtigt.

Vand i Byer, KLIKOVAND og CLEAN vil derfor gå dybere ind i udfordringerne omkring samarbejde og hvorfor det ofte er svært at koordinere samarbejdet og tale med aktørerne på de rigtige tidspunkter.

Tid: Torsdag d. 13 juni 2019 kl. 10.00-16.30

Sted: Teknologisk Institut, Gregersensvej 8, 2360 Taastrup, lokale 3.1.2

Tilmeldingsfrist: D. 11 juni 2019 HER

Se invitation og program HER

 Har du lyst til at høre om spændende indlæg om samarbejde og komme med input på workshop, så skal du tilmelde dig temamødet.

 

Arrangementet er gratis for Vand i Byer, KLIKOVAND og CLEAN medlemmer. Prisen er 400 kr. for ikke medlemmer af Vand i Byer, KLIKOVAND eller CLEAN.

Vi inviterer til VINTERKUR i CLEAN Grøn Erhversvækst, hvor fokus vil være på FN's 17 verdensmål og på hvordan de kan omsættes til praksis hos kommuner, forsyninger, virksomheder og i Grøn Erhvervsvækst.

Vi får nogle spændende inspirationsoplæg, der kommer med konkrete bud på løsninger og eksempler på, hvordan man kan arbejde konkret med de 17 verdensmål og ikke mindst HVORFOR man skal gøre det.

F.eks. kommer tværgående klimatilpasningschef i NIRÁS Cathrine J.B. Larsen og fortæller om et SDG screenings- og procesværktøj, når man skal arbejde konkret med målene.

Det vil glæde os at kommuner, forsyninger og virksomheder med interesse for byggeri, energi og miljø. Det er gratis at deltage og alle er velkomne.

Tid: Torsdag d. 28. februar 2019 kl. 10.30 - 15.00

Sted: Phønix - en del af Odense Kommune, Shacksgade 39, 5000 Odense C

Tilmelding: Til Emilie Faber på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Se hele programmet HER

Vel mødt! 

Vinterkuren er et samarbejde med Innovationsnetværket for Miljøteknologi

Nyt indeklimaprojekt får 1.5 mio. kr. som skal gavne de danske skoleelevers sundhed, trivsel og præstationsevne

Hovedpine, svimmelhed og dårlig koncentration. Det er, hvad mange lærere og elever oplever dagligt rundt om på landets skoler. De danske elever opholder sig 20 % mere i skolen end elever på verdensplan, og det er derfor paradoksalt, at de danske skoler sakker bagud på indeklima, i forhold til de øvrige nordiske lande, hvor balanceret ventilation og regelmæssige tilsyn med indeklimaet er mere udbredt.

Men nu skal der gøres noget!

Sammen med Middelfart, Odense og Kolding Kommuner, SDU og Rådgivningsfirmaet MOE er CLEAN netop blevet udvalgt af Realdania til at modtage 1,5 mio. kr. i støtte til at kick-starte arbejdet med indeklima og skabe et grundlag, så kommunerne kan prioritere investering i indeklimatiltag på et velbelyst grundlag. Projektet hedder ”Sunde skoler – sund læring”.

Projektet går kort sagt ud på at lette processen for at vælge og igangsætte robuste og helhedsorienterede indeklimarenoveringsløsninger. Der bliver taget udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra de tre syddanske partnerkommuner, hvor der på 60 % af i alt 76 skoler er udfordringer med indeklimaet. Odense, Kolding og Middelfart kommuner har alle renoveringsvilje til indeklimatiltag på skoler og har i deres budgetter for 2018-2020 samlet afsat i størrelsesordenen 83 mio. kr. til indeklimatiltag.

Ni syddanske skoler bliver projektets omdrejningspunkt

Ni repræsentative skoler bliver udvalgt (to fra Middelfart, tre fra Kolding og fire fra Odense) til en detaljeret kortlægning, hvor der bliver målt på CO2, temperatur, fugt, radon og akustik. Skolerne bliver nøje udvalgt efter om, de har aktuelle problemer, er forskellige fra hinanden og har vilje til indgå i projektet. Skolernes ansatte interviewes om, hvordan de oplever indeklimaet. Denne information bliver sammenholdt med de fysiske målinger.

Når det gælder prioritering omkring indeklimatiltag, er det vigtigt også at forstå, hvor og hvordan beslutningerne bliver taget, - styres renovering fra kommunernes ejendomsforvaltning eller decentralt på skolerne og giver denne organisering udfordringer. For at sikre medejerskab bliver centrale repræsentanter involveret i projektets forløb interviewet.

Projektchef Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN siger:” Det unikke ved projektet er partnerskabet mellem kommuner, som har viljen til videndeling og en god tradition for samarbejde. Projektet er ambitiøst i forhold til videndeling mellem de involverede kommuner, men også i forhold til at ville skabe en metodesamling, som kan anvendes af andre kommuner. Her tænkes på udbudsmateriale for kortlægning af målt og oplevet indeklima, kommunale beslutningsveje og prioriteringskatalog over forskellige indeklimaløsninger.”

Udvikling af strategiske indeklimaplaner til forskellige behov

Med udgangspunkt i projektets kortlægningsfaser, interviews, indeklimamålinger og analyser udvikles individuelle strategiske indeklimaplaner for hver af de 3 kommuner.

Indeklimaplanerne vil indeholde et dokumentationsprogram for målt og oplevet indeklima og et katalog over helhedsorienterede high tech/low tech løsningsforslag til forskelligt ambitionsniveau, økonomi, og skoletype, hvor også fordele og ulemper er belyst.

Koncernkompetencechef Steffen Maagaard, MOE siger: ”Det vigtigste ved en god indeklimaplan er, at der tænkes helhedsorienteret i forhold til indeklimaparametre såsom lys, temperatur, akustik, luftkvalitet, arkitektur, brugeradfærd, mm. Man skal altså sørge for, at der ikke planlægges individuelle tiltag, som modarbejder hinanden. Derimod skal man tage højde for, at indeklimaparametrene både kan påvirke hinanden positivt og negativt - eksempelvis, skal man sikre, at et øget luftskifte ikke giver støj- og trækgener."

Undervejs i udfærdigelsen af de strategiske indeklimaplaner til de tre kommuner vil der være flere workshop mellem de af Realdania 9 støttede projekter i 12 kommuner med henblik på videndeling og skalering til andre kommuner, så indeklima ikke længere er et ’buzzword’ men virkelig får sin plads på den kommunale dagsorden

 

Om projektet:

Projektet ”Sunde skoler – sund læring” er det største af de af Realdania støttede indeklimaprojekter og udmærker sig ved et partnerskab mellem 3 de kommuner, Middelfart, Kolding og Odense med CLEAN som projektleder samt MOE rådgivende Ingeniører som videnspartner på indeklima og SDU som videnspartner på organisation og proces.

CLEAN Grøn Erhvervsvækst er et veletableret lokalt partnerskab, hvor nu tre af kommunerne og en række nye partnere har besluttet at prioritere en indsats indenfor forbedring af indeklima i skoler. Partnerskabet er, med CLEAN ved roret, vant til gennem 8 år at arbejde sammen i forskellige bygnings-, energi-og klimaprojekter med tiltag i region Syddanmark.

Middelfart, Kolding og Odense Kommune indgår i projektet med skoler og bidrager i øvrigt aktivt i koordinering/kortlægning af bygninger/udfordringer, indeklimamålinger, samt interview om oplevet indeklima.

Projektet løber fra januar 2019 – November 2019

Kontakt:

Projektchef Lotte Lindgaard Andersen, CLEAN: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., TLF: 24 22 92 28

 

Links:

Realdanias pressemeddelelse om de udvalgte projekter HER

 

 

Blue Vamdrup 20180908 21
Klimamesse i Vamdrup d. 8 september 2018 Foto: Palle Skov

Allerede inden klokken blev 11 og Arena Syd åbnede dørene for Klimamesse i Vamdrup, stod der folk i kø og ventede på at komme ind. Og det blev symptomatisk for resten af dagen. Omkring 600-700 mennesker mødte op på en regnvåd lørdag for at blive klogere på klimatilpasning.

Store dele af kloaksystemet i Vamdrup står nemlig overfor at skulle renoveres indenfor de næste år, og målet er at få adskilt regn og spildevand i to forskellige systemer, i modsætning til nu, hvor begge dele løber i et fælles kloakrør. Som grundejer har man selv ansvaret for de rør, der er på ens egen grund, og det betyder, at mange borgere skal tage stilling til, hvilken løsning, der er den bedste for dem. Borgerne kan selv vælge, om de vil tilslutte sig det offentlige kloaksystem eller (såfremt deres grund egner sig til det) vælge at håndtere regnvandet på deres egen grund. Og vælger man selv at håndtere regnvandet, kan man få tilslutningsbidraget for regnvand tilbagebetalt fra BlueKolding, som er knap 25.000 kr.

BlueKolding, Kolding Kommune og CLEAN Grøn Erhvervsvækst havde stande, hvor de fremmødte kunne få råd og vejledning om alt fra tilladelser til håndværkerfradrag og ideer til løsninger, og midt i salen var tre Klimaentreprenører mødt op med udstillinger, der kunne inspirere til kreative løsninger på håndtering af regnvandet.

En fælles indsats for fremtiden

Tony og Heidi Dyreby fra Vamdrup var mødt op med en smule undren over kommunens planer om kloakrenovering, men efter en snak med Kolding kommunes udsendte og en tur rundt på messen, var holdningen positiv: ”Vi har aldrig haft problemer med regnvand på vores grund, men vi ved jo godt, at der kommer øgede vandmængder, så selvfølgelig skal der gøres noget.” sagde Heidi Dyreby, og Tony Dyreby supplerede: ”Vi bor i et gammelt byhus, og har ikke de store muligheder for nedsivning, men nu har vi fået nogle ideer til enten et regnbed eller nogle fliser, hvor vandet kan sive ned, som passer til den stil, vores hus har.”

Ægteparret Annie og Benny Thomsen bor også i Vamdrup, og selvom deres grund ikke hører til det område, der skal kloaksaneres, var de alligevel mødt op, og det var der to grunde til. ”Vi har en skråning, hvor der løber vand, og derfor er vi på jagt efter nogle robuste planter, der både kan tåle meget vand og tørke. Og så går vi meget op i klimaet og vil gerne støtte op om det her gode initiativ. ” sagde Annie Thomsen.
Benny Thomsen sorterer affaldet fra hjemmet så omhyggeligt, at der næsten ikke er noget restaffald, og det ligger dem begge meget på sinde at tale miljøets sag ”Vi synes, Kolding Kommune skal have stor ros for at gøre sådan noget her. Vi skal jo tænke på vores børnebørn. ”

 

Tilfredse arrangører og klimaentreprenører

Hos Klimavand, som er et samarbejde mellem Kolding Kommune og BlueKolding, var køen foran standen lang stort set hele dagen, og klimatilpasningskoordinator Kristina Gamst Povlotsky var godt tilfreds med messens forløb:

”Det er gået rigtig godt, der har været et godt fremmøde, og borgerne har været nysgerrige på deres muligheder. ” sagde hun, og fortalte, at mange af borgernes spørgsmål gik på tidsplanen for projektet og for deres muligheder for nedsivning på deres egen grund. Derfor var klimaentreprenørenes stande også yderst velbesøgt.

Jens Christian Latter, der er kloakmester og uddannet klimaentreprenør, havde dagen igennem næsten ikke tid til en pause, men var glad for det store fremmøde. Han fortalte, at omkring 95 procent af dem, han talte med, spurgte til en faskine. Hans råd til grundejere, der har mulighed for selv at håndtere deres regnvand er klart:

”Har du 5 meter fra bygninger og 2 meter fra skel, så spørg dig selv: Vil du have faskine eller regnvandsbed? For der er mange muligheder, og det er værd at overveje. ”

Thøger Oxholm, som er indehaver af Oxholm Aps Anlægsgartnere, og uddannet klimaentreprenør havde også travlt dagen igennem, og han opfordrer til at bruge regnvandet som en ressource i stedet for en byrde: ”Tænk over at se muligheder fremfor begrænsninger, og få en pæn og frodig have”

Sammen om Klimatilpasning

På CLEANs stand gik de fleste spørgsmål om afstandskrav og hvilke løsninger, der passer netop til deres grund og ikke mindst deres behov. Der blev tegnet på grundplaner og snakket om kreative løsninger med regnvandet, og projektchef Lotte Lindgaard Andersen sagde efter dagens messe:
”Det har været fantastisk at opleve, hvor nysgerrige og positive borgerne har været. Det er vigtigt at vi løfter i flok for at komme i mål med klimatilpasning, og vi er stolte af at have uddannet klimaentreprenører, som kan give kvalificeret vejledning i lokal håndtering af regnvand."

Blue Vamdrup 20180908 27
Mange børn på messen i Vamdrup var godt underholdt af lokumsræs Foto: Palle Skov


Vil du læse mere om at håndtere regnvand på din egen grund så se HER

Læs historien og Jonna og Kurts regnbed HER

Overvejer du eller en du kender at blive Klimaentreprenør? Læs om Jens Chr Latter HER

latter på messe 2

”Som kloakmester har man det med at tænke nedad, nedad, nedad i jorden. ” Sådan beskriver Jens Christian Latter sin tankegang, før han blev uddannet Klimaentreprenør.
Inden kurset var hans første indskydelse, når han skulle hjælpe en kunde med at aflede regnvand, som regel at anlægge en faskine – nede i jorden.
”Nu ser jeg på grunden, og tænker: hvad er muligt her? Hvad kan lade sig gøre, og hvad vil kunden gerne have? Og jeg tænker opad siger han.

Et tilbud til danske boligejere fra 2019 med udgangspunkt i energiråd fra Spar-Energi.

I Middelfart, Fredericia, Høje Taastrup, Roskilde, Fredensborg kommuner vil man i januar- februar 2019 teste en softwaremodel, der gør det muligt for kommunerne nemt og uden store ressourcer at sende individuel energivejledning i e-boks til de enkelte borgere. Modellen udvikles af Vigand & Maagøe, og den gør kommunerne i stand til selv at vælge indsatsområde eller vælge af de fastsatte kampagner, som f.eks:

1. Husejere med oliefyr

2. Forskellige typer bygningsejere jf. bygningsatlas (sbi) f.eks. parcelhusejere.

3. Nye brugere af fjernvarme

4. Lejere i udlejnings ejendomme, som man ønsker at give råd om indeklima og reduktion af varmeforbrug

5. Grundejere som har plads til jordvarme.

Realdania støtter projektet, men Energistyrelsen støtter nu også projektet i erkendelse af, at kommunerne har en vigtig rolle i den direkte kontakt til borgerne om individuel energivejledning, samt at der er respekt og nærvær om en besked i e-boks, som man modtager fra sin egen kommune.

Øvrige GE-kommuner, Kolding, Faaborg-Midtfyn, Nordfyn, Odense forventes at være med i næste fase af kommuner, som tager digital individuel energivejledning til sig, som værktøj til at kommunikere med boligejere.

Undersøgelser viser, at et dårligt indeklima påvirker både sundhed, trivsel og præstationsevne.

De danske elever opholder sig 20 % mere i skolen end elever på verdensplan. Det er derfor paradoksalt, at de danske skoler sakker bagud på indeklima, i forhold til de øvrige nordiske lande, hvor balanceret ventilation og regelmæssige tilsyn med indeklimaet er mere udbredt*.

Indeklimaundersøgelser på de danske skoler fra 2009 og 2014 viser, at indeklimaet ikke er forbedret trods investeringer i renoveringer, og i 91 % af de undersøgte klasselokaler overskred CO2-niveauet grænseværdien på 1000 ppm dagligt.
Andre udfordringer er lyd og lys i fyringssæsonen, høje temperaturer udenfor fyringssæsonen samt en hel række andre parametre i forhold til oplevet dårligt indeklima.

En væsentlig udfordring er, at mange kommuner i de seneste år har haft en snæver renoveringsindsats primært med fokus på energisparetiltag. Samtidig har den nye skolereform lille fokus på indeklima og de samspil mellem bygninger og adfærd, som er helt afgørende for at løsningerne virker i praksis. Hverdagen i skolerne ved manuel naturlig ventilation viser to modstridende udfordringer, hvor behovet for koncentration og ro vinder over behovet for frisk luft og en behagelig temperatur.

Det er svært at fastholde en langsigtet adfærdsændring hos de enkelte lærere og klasser, uden en fælles koordineret og organisatorisk indsats på skolerne. Endelig må det erkendes, at der ikke findes en ”one size fits all”-løsning, - og det ikke er muligt at udpege skoler med det værste indeklima alene på baggrund af bygningsterminologi. Der er dog meget som tyder på markant dårligere luftkvalitet i fyringssæsonen og i klasselokaler med manuel naturlig ventilation.

CLEAN er i en positiv dialog med Realdania om flere delprojekter fra en partnerkreds af 4 kommuner (Middelfart, Nordfyn, Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner), Alexandra Instituttet og MOE samt en hel række producenter, som matcher Realdanias kampagner med fokus på:

  1. Erfaringsopsamling
  2. Strategiske indeklimaplaner i kommunerne
  3. Indeklima- Innovation gennem pilotprojekter samt generel netværk og forankring af viden i praksis

Gennem de forskellige delprojekter er det overordnede formål at lette processen for valg og igangsætning af robuste og helhedsorienterede 360 graders indeklimarenoveringsløsninger af danske skoler, hvor både sundhed, teknik og langtidsholdbare adfærdsændringer er tænkt sammen. Ønsket er, at vi på sigt kommer op på et tilfredsstillende og gerne bedre sundhedsniveau end vores nordiske nabolande.

*(Kilde: Indeklima i skoler, publikation af Realdania 2017: DTU, Alexandra instituttet m.fl. Læs den HER)

Netværksarrangementet for Klimaentreprenører bød foruden sparring og netværk på ny viden om kombination af forskellige LAR-løsninger og plantevalg i private haver for de uddannede Klimaentreprenører.

Foruden sparring og netværk blev værktøjkassen udvidet med følgende til stor glæde for de fremmødte klimaentreprenører:
◾Værktøjer til at kunne regne på koblede anlæg
◾Værktøjer til dimensionering af regnvandstank
◾Gode råd til plantevalg, når man har at gøre med forskellige typer af jord.

Tak til Lærke Sangill fra VandCenter Syd, Mona Chor fra Københavns Universitet, Kristoffer Kristensen fra Learnmark og Bjarne Rasmussen fra Middelfart Kommune for spændende oplæg og engagement på dagen.

Se billeder fra Netværksarrangementet herunder:

1Netværksarrangement6Netværksarrangement6Netværksarrangement6Netværksarrangement6Netværksarrangement6Netværksarrangement6

 

Realdania og Sustainia udgiver i dag publikationen Klima100, der samler 100 af de bedste klimaprojekter fra kommuner rundt omkring i landet. I alt 21 syddanske projekter herunder ”Sammen om klimatilpasning”. Publikationen skal øge videndelingen og den grønne omstilling i kommunerne.

Klima100-publikationen, er finansieret af Realdania og udarbejdet af Sustainia, og har til formål at hylde og synliggøre de mange grønne ideer og løsninger, som allerede er realiseret rundt omkring i de danske kommuner – og inspirere til endnu flere.

”Sammen om klimatilpasning” er i publikationen fremhævet som et lokalt kommunesamarbejdsprojekt på tværs af Kolding, Middelfart, Odense, Faaborg Midtfyn og Nordfyns kommuner indenfor Grøn adfærd og oplysning. Projektet er gennemført i tæt samarbejde med BlueKolding, VandcenterSyd, Middelfart Spildevand og Molio. Det er lykkedes at udvikle vigtige redskaber til at skabe et fælles forståelsesgrundlag og engagement, der kan bidrage til et øget kendskab til rekreative regnvandsløsninger i egen have. Ved at uddanne lokale kloakmestre og anlægsgartnere til klimaentreprenører højnes videns- og formidlingsniveauet, så grundejere har adgang til kompetent rådgivning og veludførte løsninger, hvor vandet gøres til en ressource frem for et problem. Gennem bl.a. klimaevents og interessefællesskaber på de sociale medier kan grundejere dele erfaringer til inspiration omkring klimasikring.

klima100

Klimatilpasning og vækst er ikke modsætninger. Tværtimod kan de to ting understøtte hinanden. Klimatilpasning er helt nødvendig for vækst i fremtidens Danmark.” siger Borgmester Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd. Borgmester Jørn Pedersen, Kolding kommune uddyber” Det fine ved projektet er, at det understøtter kommunerne i at løse den vigtige opgave med at klimatilpasse i tæt samarbejde med erhvervslivet og boligejerne."

For Region Syddanmark skal det udover 2 tværkommunale projekter herunder ”Sammen om klimatilpasning” og ”Test en elcykel” fremhæves, at Middelfart Kommune er i spidsen med fem Klima100-projekter herunder et energibesparelsesprojekt med big data, Vejle Kommune har tre projekter inkluderet.”. Sønderborg Kommune har 2 projekter herunder Project Zero, der skal føre kommunen mod CO2 neutralitet i 2029. Også Kolding, Odense markerer sig med et udvalgt projekt udover de tværkommunale projekter.

Se den fulde liste over de danske Klima100-projekter HER.

Det er første gang de danske kommuners klimaindsatser bliver kortlagt på så omfattende vis. I alt 80 kommuner er repræsenteret blandt de 100 klimaprojekter i publikationen.

Realdanias filantropidirektør Anne Skovbro siger om Klima100:
”Aldrig før er der tegnet et så omfangsrigt, grønt samtidsbillede af de danske kommuner. Klima100 er et vidnesbyrd om, at kommunerne hverken mangler ambitioner, opfindsomhed eller handlekraft, når det gælder om at bekæmpe klimaforandringerne lokalt og tilpasse land og by til et foranderligt og uforudsigeligt klima. I en travl kommunal hverdag er det en udfordring at danne sig et overblik over de gode eksempler, man kan blive inspireret af. Med Klima100 ønsker vi at bidrage til videndelingen.”

Direktør i Sustainia, Rasmus Schjødt Pedersen siger: 
”Klima100 viser, hvor meget de enkelte kommuner kan løfte i Danmarks grønne omstilling, og hvor stort potentialet er til at skabe lokal vækst og trivsel gennem klimatiltag. Væbnet med al den inspiration, der ligger i Klima100, ser vi frem til at arbejde med kommunerne for at sætte endnu mere fart i den grønne omstilling.”

KLIMA100 grafik Twitter og Facebook

Der er ingen tvivl om, at cirkulær økonomi er på dagsordenen mange steder i kommunerne – både som praksis, drevet frem af ildsjæle med gode projekter men også som bredere strategier. Ligeledes er der heller ingen tvivl om, at mange gerne vil dele denne viden og agenda.

I marts måned afholdte CLEAN workshop omkring netværksdannelse og cirkulær økonomi for de fremmødte ved Wasteland-udstillingen i Kolding, hvor der var spækket med gode eksempler fra erhvervsfremmeaktører om, hvordan cirkulær økonomi i stigende grad er omdrejningspunkt for erhvervsudvikling. Lendager Group, Kolding kommune og Trekantområdet Danmark satte med udstillingen fokus på, hvordan cirkulær økonomi kan bidrage til vækst og udvikling ved at stille det filantropiske spørgsmål: Hvad hvis de materialer vi anser som forbrugte, kunne blive til nye smukke produkter, huse og byer?

IMG 2583


Fra CLEAN bidrog Projektchef Lotte Lindgaard Andersen og Projektleder Mads Lauritsen til diskussionen i eftermiddagsworkshoppen, hvor der blev arbejdet med konkrete forslag til, hvordan kommuner og erhvervsorganisationer kan understøtte virksomheder omkring de forretningsmuligheder den cirkulære økonomi giver dem, samt hvordan man gennem netværk og samarbejder kan accelerere væksten og udviklingen i industrien.

CLEAN Green Plan giver mulighed for etablering af virksomhedsnetværk for kommuner og virksomheder med cirkulær økonomi på dagsordenen, hvor erhvervscentre og kommuner har mulighed for at indgå som partner og udbyde netværkene lokalt. Som deltagende kommune i projektet, får du gratis netværksdannelse og screening, og som virksomhed i projektet får du professionel og konkret rådgivning til, at realisere virksomhedens potentiale. Projektet giver mulighed for at få refunderet 50% af udgiften til ekstern rådgivning. Rådgiveren vælges selv, ligesom der selv vælges, hvilket indsatsområde, der skal udarbejdes en plan for.

Kontakt Projektleder Mads Lauritsen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. / +45 2789 0985 for mere information.

 

Kom til Nytårskur i Grøn Erhvervsvækst og få inspiration til gode tiltag til klimatilpasning i relation til bygninger og energieffektivisering af bygninger. Det vil glæde os at se både nuværende og eventuel kommende samarbejdspartnere. Alle er velkomne.

Tid: Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 09.00 - 14.30.

Sted: BlueKolding, Kolding Åpark 30, 6000 Kolding.

Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 23. januar 2018 HER.

Se invitation: pdfInvitation_Nytårskur_CLEAN_Grøn_Erhvervsvækst

Vi opfordrer alle med interesse for energi i bygninger om at komme kl. 09.00-12.30 og alle med interesse for klima om at komme kl. 12.30-14.30 - I er selvfølgelig mere end velkomne til at deltage i begge sessions.
Inden for klima er der spændende emner om nyt GIS-værktøj til synliggørelse af klimaudfordringer, indlæg om forsikring for oversvømmelser samt et kig i krystalkuglen. For energi er der spot på handlingsplan og det digitale Boligplan initiativ. Og så vil der være fælles session med fremtidsmusik og synergi mellem projekter samt alternative finansieringsformer.

Vel mødt!