Det er ganske vist. Danmark har fået en ny cleantech-klynge ved navn CLEAN. Den nye klynge er resultatet af fusionen mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. Det blev besluttet på generalforsamlingen d. 9. maj 2014. Med godt 170 medlemmer bliver CLEAN Danmarks stærkeste og største klynge inden for cleantech. CLEANs overordnede formål er at fremme grøn vækst og beskæftigelse i Danmark. De to organisationer bag den nye klynge CLEAN har et stort strategisk arbejde foran sig, hvor input fra medlemmer er vigtige. I løbet af kort tid vil en ny forretningsstrategi, en helt ny imageplatform samt en ny hjemmeside blive lanceret.

Grøn erhvervsvækst er historisk set en del af Lean Energy Cluster - nu CLEAN
Fusionen har også betydning for Grøn erhvervsvækst som brand. Grøn Erhvervsvækst startede som et EU-støttet projekt og blev siden et selvfinansierende offentlig-privat partnerskab. Pr. 1. januar 2014 blev Grøn Erhvervsvækst en del af Lean Energy Cluster. Nu er Lean Energy Cluster så blevet til CLEAN, og Grøn Erhvervsvækst følger med i organisationen under det nye navn, som et af flere spændende projekter i relation til Energieffektive bygninger. 
 
Succesprojekterne fortsætter
Grøn Erhvervsvækst projektet fortsætter med at have fokus på initiativer til fremme af efterspørgsel på energirenovering i form af håndværkeruddannelse, aftenskole, energimesser og events. Desuden vil Lean Energy Cluster projektet "Styr på Energien" og " esco og energi på dagsordenen i almene boliger" fortsætte, og der vil også fremover være projekter med fokus på intelligente bygninger, projektudvikling og synliggørelse af de gode cases. 

Nye muligheder og netværk for partnere
Ved den nye fusion får de oprindelige GE-partnere foruden deltagelse i Grøn Erhvervsvækst projektet samtidigt automatisk et medlemskab af CLEAN, hvilket åbner nye muligheder for netværk og matchmaking med nye interessante samarbejdspartnere, adgang til en række fagspecifikke netværk samt finansieringsmuligheder omkring projektidéer. Der vil i løbet af kort tid blive lagt en beskrivelse af de ydelser, der følger med medlemskabet på hjemmesiden.