Kommuner

Middelfart, Kolding, Odense, Faaborg-Midtfyn,

Erhvervscentre

Middelfart erhvervscenter

Virksomheder

ISOVER,

Forsyningsselskaber

EWII, Fjernvarme Fyn, Blue Kolding, Middelfart Spildevand, VandCenter Syd


  

Blue Kolding

Blue Kolding logo

I 2015 skiftede Kolding Spildevand navn til BlueKolding. Det gjorde vi for at markere, at vi efterhånden gør meget mere end bare at sørge for, at spildevand fra huse og virksomheder bliver ledt væk og renset, og at regnvand bliver ledt tilbage i naturen. Navnet er inspireret af The Blue Economy, en ny økonomi- og bæredygtighedstankegang, der handler om at hæve ambitionsniveauet på miljø-, energi- og klimaområdet. Hvor den grønne tankegang handler meget om at gøre mindre skade, end vi mennesker hidtil har gjort på naturen, så handler den blå tankegang om at gøre mere gavn.

www.bluekolding.dk

 

EWII

EWII logo rgb pos groenerhvervsvaekst

EWII er et af landets største private energiselskaber, og vi går gerne forrest i at styrke samarbejdet mellem offentlige instanser og private virksomheder. Vi ser et stort vækstpotentiale for at udvikle OPS (Offentlig-Private Samarbejder) i forhold til energi og miljø. EWII afsætter ressourcer for at skabe de rigtige relationer og have det rigtige produkt, som giver merværdi for alle parter i samarbejdet.

Den grønne dimension er en del af vores overordnede strategi, og vi tager ansvar for at nå de politiske mål i energiaftalen. Vi har en målsætning om at være fossilfri virksomhed i 2020. EWII deltager aktivt i den grønne omstilling af samfundet.  

http://www.EWII.com/

 

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faab-Midt_logo_rgb_small

I Faaborg Midtfyn Kommune ønsker vi være med til at nå regeringens klima mål og være CO2- neutral i 2050. Det medfører at energiforsyningen skal omlægge til vedvarende energi. Vi vil skabe grøn vækst i kommunen. Det vil vi gøre i service og håndværkserhverv gennem de mange energirenoveringsprojekter. Vi vil sætte fokus på skabelsen af nye produktionsmetoder og energisystemer. Dette resultat kan vi kun opnå gennem et tæt samarbejde med erhvervslivet, landbruget og borgerne. Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker gennem Grøn Erhvervsvækst at styrke udvikling af en mere klimavenlig fremtid, hvor vi sammen med borgere og erhvervsliv, samt andre kommuner kan dele viden og hente inspiration.

www.faaborgmidtfyn.dk

 

Fjernvarme Fyn

Fjernvarme Fyn logo

Fjernvarme Fyn leverer miljøvenlig varme til 200.000 fynboer og er en af de største fjernvarmeforsyninger i Europa. Siden begyndelsen har idéen med fjernvarme været at genbruge overskudsvarme fra industrielle processer. Fjernvarme Fyn har som målsætning at nedsætte mængden af CO2 og sætter ind på flere fronter for et bedre miljø. Ved at udnytte biogasser fra afgasning af gylle og fra nedbrydning af affald på lossepladsen, arbejde med solenergi og mange andre tiltag, reducerer Fjernvarme Fyn CO2-udslippet.

Desuden vil Fjernvarme Fyn gerne hjælpe private og virksomheder. Derfor har vi oprettet en tilskudspulje, hvor der kan søges tilskud til energiforbedringer. 

www.fjernvarmefyn.dk

 

Saint-Gobain ISOVER 

Isover_Logo_m_SG 

Vi udvikler, producerer og samarbejder med vore kunder om innovative og effektive isoleringsløsninger baseret på glasuld. Energiforbruget per produceret ton glasuld på fabrikken i Vamdrup er et af de laveste i verden, og den energi, der bruges til at producere og installere 1 m2 ISOVER, er sparet hjem i reduceret energiforbrug efter ca. 6 måneder.

Mere end 75% af råvarerne til ISOVER glasuld er genbrug. Det er målet for ISOVER konstant at øge andelen af affaldsglas som råvare.

Vi har bl.a. været med til at skabe KOMFORT HUSENE i Skibet ved Vejle – der er Danmarks største en-til-en udviklingsprojekt inden for energioptimeret byggeri uden traditionel opvarmning.

Et nyudviklet system, ISOVER Plus, viser vejen inden for energirenovering i den gamle bygningsmasse  og indgår blandt andet i Projekt Coat House i Kolding. ISOVER Plus kan spare ejere af ældre parcelhuse for op til 80 procent af varmeregningen og samtidig forbedre indeklimaet markant.

www.ISOVER.dk

 

Kolding kommune

KK logo payoff pos

Kolding Kommune er medlem Green Cities, som består af en række kommuner med ambitiøse mål indenfor miljømæssig bæredygtighed. Green Cities arbejder for en CO2-neutral varmeforsyning inden udgangen af 2025 og en reduktion i CO2-udslip med 25% inden 2015.

Kolding Kommune deltager i flere projektgrupper og styregruppe i Grøn erhvervsvækst. Vi byder ind med erfaringer fra tidligere projekter, og kommunens lokale netværk og forankring.

Kolding Kommunes interesse i Grøn erhvervsvækst er at bane vejen mod en CO2-neutral varmeforsyning på samme tid med at der skabes lokale arbejdspladser. Vi har miljøets interesser, borgerens interesser og erhvervslivets interesser, som vi ønsker at imødekomme.

www.kolding.dk

 

Middelfart erhvervscenter

Middelfarterhverv_web

- Vi styrker POTENTIALET

Middelfart Erhvervscenter arbejder for en fortsat stærk erhvervsudvikling i Middelfart Kommune. Middelfart Erhvervscenter ser store muligheder i Grøn Erhvervsvækst og har fra starten bakket op om projektet. Gennemførelsen af rentable energirenoveringer i bygningsmassen har stor betydning for håndværksindustrien i Middelfart Kommune. Og hvad enten der er tale om private boliger, offentlige bygninger eller erhvervsejendomme, ser vi et stort og uudnyttet potentiale for energirenoveringer, hvor netop Grøn Erhvervsvækst kan have afgørende betydning for succes til gavn for væksten i vort lokale erhvervsliv.

www.middelfart-erhverv.dk

 

Middelfart kommune  
Middelfart_komm_logo


Middelfart Kommune satser på grøn vækst, og det betaler sig. Vi fremmer grøn erhvervsvækst og jobskabelse. Det gør vi gennem bæredygtige projekter, partnerskaber og konkret handling, f.eks. gennem energirenoveringer i egne bygninger og krav om nybyggeri i energiklasse 1. Middelfart Kommunes energirenoveringer af offentlige bygninger sparer over 21% på energiforbruget. Den model kan erhvervslivet kopiere. Sammen med partnere i Grøn Erhvervsvækst giver vi en håndrækning til grøn omstilling, samtidig med, at vi skaber job indenfor energirenovering. Det er godt for samfundsøkonomien, CO2, udledningen, indeklimaet og boligens ejendomsværdi.   

www.middelfart.dk

 

Middelfart Spildevand

Middelfart_sparekasse_logo

Selskabets hovedformål er at sørge for at rense dit spildevand, så det igen kan udledes så skånsomt som muligt for miljøet. Vi ser fremad og løser spildevandsproblematikken professionelt og i takt – og så vidt muligt på forkant – med udviklingen.

www.middelfartspildevand.dk

 

Odense kommune   

Odense_komm_logo

I 2012 blev Odense Kommunes nye miljøpolitik vedtaget under overskriften ”Bæredygtig Sammen”. For den bæredygtige udvikling af Odense som storby er et fælles ansvar, som kræver helhedstænkning og en balancegang mellem sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter. Samtidig giver ambitionerne om den bæredygtige storby nye muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser – også i en krisetid. Den nye energihåndværkeruddannelse er et godt eksempel herpå. Det samme gælder de massive investeringer i renovering af kommunens bygninger.

Odense Kommune bakker op om Grøn Erhvervsvækst, fordi vi sammen kan opnå resultater, videndele og inspirere hinanden til en grønnere fremtid.
- Steen Møller, By- og Kulturrådmand, Odense Kommune


 www.odense.dk

 

 VandCenter Syd

VCS logo

VandCenter Syd er et af Danmarks første og største vandselskaber. Vores 218 dygtige medarbejdere sikrer drikkevand af høj kvalitet, bidrager til innovative klimaløsninger og sørger for effektiv og bæredygtig spildevandsrensning.

Vores primære arbejdsområde er Odense og Nordfyn, men vi stiller også vores knowhow til rådighed for andre forsyningsselskaber i både ind- og udland – fra Kolding til Kuala Lumpur.

 

http://www.vandcenter.dk/