I takt med at sommervejrudsigten byder på regn – og nogle steder periodisk MEGET regn, er vi, støttet af Grundejernes Investeringsfond, i gang med at udarbejde informationsmateriale om hvilke forskellige tiltag man med fordel kan etablere for at minimere risikoen for vandskader i sin bolig.

 

Inspiration til regnbede

Hvis sommeren står i havens tegn, kunne anlæggelse af et eller flere regnbede måske også være interessant. Få inspiration til haven på Bolius’: ’Sådan anlægger du et regnbed i haven’.

regnhave