De mest uheldige grundejere har allerede stiftet bekendtskab med det: ekstremregn og grundvandsstigning, hvilket kan betyde store vandskader for huse. Andre er sluppet for skader, men ligger stadig i et udsat område, hvor kloakken ikke har tilstrækkelig kapacitet og fortyndet spildevand derfor strømmer tilbage ind i boligen. Både kommuner og spildevandsselskaber er klar over, at der skal mere til, hvis grundejerne skal kende løsningerne til at skybrudssikre sin ejendom. Men markedet er udfordret af høje priser, få muligheder for valg af kreative løsninger og en uigennemsigtig proces for både grundejere og entreprenører. Derfor er CLEAN med hjælp fra Smith Innovation og 9 partnere i CLEAN Grøn Erhvervsvækst projektet gået sammen om et nyt klimaprojekt "Sammen om Klimatilpasning", der netop har fået 1.5 mio. kr. fra Grundejernes Investeringsfond.

Formålet med klimaprojektet er at løfte kendskabet til alternative klimatilpasningsløsninger hos grundejerne. Der er mange komplekse faktorer, der har indvirkning på, hvilke løsninger, der er bedst i et udsat område. Derfor skal der laves et overskueligt informationsmateriale om klimaløsninger til grundejere, og udvikles kurser om klimasikring af bygninger for lokale kloakmestre og anlægsgartnere, så de kan løfte anlægsopgaver med de nyeste løsninger på området, hvor også kreativ og æstetisk anvendelse af regnvandet tænkes ind.

”-Hver gang at vi oplever ekstremregn er det lig med betydelige samfundsomkostninger og tab af personlige værdier for mange grundejere. Klimatilpasning kræver engagement fra alle led i værdikæden for at lykkes, derfor kalder vi vores projekt ”Sammen om klimatilpasning’(tegnsætning). Udover en offentlig indsats er det nødvendigt at op til 70-80 % af grundejerne i mange af de udsatte områder håndterer regnvand på egen grund. Der er derfor behov for at aktivere den brede masse af bygningsejere, så klimatilpasning når videre fra pionerstadie til reel implementering, ” siger projektchef Lotte Lindgaard Andersen fra CLEAN Grøn Erhvervsvækst.

Projektet starter juni 2017 og de første aktiviteter er udarbejdelse af infomateriale til grundejere, uddannelse af klimaentreprenører og afholdelse af en klimamesse. Aktiviteterne vil finde sted på Fyn/i Trekantsområdet (Kolding, Middelfart, Odense, Nordfyn og Faaborg-Midtfyn).

Se mere i pressemeddelelsen

 oversvømmelse SI fotograf HansRavn web