En ny undersøgelse viser, at der for alvor er kommet blus under kedlerne på energi- og klimaområdet i Kolding kommune. Private boligejere i områder uden for fællesforsyning søger information om udskiftning af oliefyr, energirigtige løsninger og tilskudsordninger som aldrig før. Kommunen har travlt med at holde informationsmøder og klæde borgerne på med den rette viden.

En ny undersøgelse foretaget af CLEAN Grøn Erhvervsvækst blandt ca. 200 deltagere på en række oliefyrsarrangementer i Kolding viser, at 19,4% siden informationsmødet har udskiftet deres oliefyr og fået varmepumpe eller brænde/pillefyr i stedet. Knap halvdelen, 44 % overvejer at skrotte deres oliefyr og finde en mere energivenlig varmekilde inden for det næste år.

Det vækker glæde hos Merete Valbak, Afdelingsleder i Klima og Bæredygtighed hos Kolding Kommune, at borgerne har stor fokus på energi- og klimavenlige løsninger i boligen. 

"Det ligger godt i tråd med kommunens intention om at arbejde for en bæredygtig energiforsyning, der både gavner miljøet, forsyningssikkerhed, komfort og økonomi hos kommunens borgere."

Oliefyrsarrangement1

Billede fra salen i Kolding i efteråret 2016

Stor interesse for energi og klima blandt kommunens borgere
I efteråret deltog 163 borgere i en række informationsmøder om udskiftning af oliefyr i Kolding, Christiansfeld og Lunderskov afholdt i samarbejde med CLEAN Grøn Erhvervsvækst og Kolding Kommune. Og på det netop overståede fællesmøde med Fredericia, Middelfart og Vejle kommuner valgte mere end 300 borgere, at søge information om andre typer af opvarmning. De fire kommuner er gået sammen i det de kalder Energialliancen med det formål at få flere borgere til at søge grønne løsninger, når de forbedrer deres boliger. Den store interesse for at udskifte oliefyr betyder et stort behov for at få mere viden om de alternativer, der findes. Derfor er CLEAN Grøn Erhvervsvækst og Kolding kommune løbende på udkig efter muligheder for at forbedre energiforsyningen, der kan gavne både borgere og miljøet.

Ny abonnementsordning hitter
Blandt de fire kommuners borgere har foreløbigt 1.750 husstande mulighed for at tilmelde sig Energistyrelsens nye populære ordning med at sløjfe oliefyret og få en varmepumpe på abonnement. Den nye ordning er nem at gå til for boligejere, og det er et vigtigt parameter ifølge undersøgelsen:

- "Vores undersøgelse viser, at boligejere ønsker nemme former for opvarmning. Det skal være vedligeholdelsesfrit og overskueligt i hverdagen – og meget gerne miljøvenligt", siger projektchef Lotte Lindgaard Andersen fra CLEAN Grøn Erhvervsvækst. "Det er vigtigt at boligejerne gør noget ved deres oliefyr og olietanke nu. Der findes desværre eksempler på ekstraregninger på op til 400.000 kr. til private boligejere for at skaffe sig at med gamle tanke, der har forårsaget jordforurening. Det er derfor nødvendigt, at ejere af oliefyr finder vej i junglen af løsninger og får mere viden om mulighederne.".

Resultater af undersøgelsen blandt borgere i Kolding Kommune kan ses HER

For yderligere info, kontakt:

Lotte Lindgaard Andersen, Projektchef CLEAN Grøn Erhvervsvækst, +45 2422 9228
Merete Valbak, Afdelingsleder i Klima og Bæredygtighed, Kolding Kommune, +45 3045 3893