På den netop overståede nytårskur for partnere i CLEAN Grøn Erhvervsvækstprojektet kunne vi præsentere et nyt fokus og nye partnere i projektet. 

Klima og energi er vejen frem

Fra 2017 vil CLEAN Grøn Erhvervsvækst arbejde med fremtidssikring af bygninger i to spor: energi og klima. De to indsatser samtænkes mest muligt for at fremme grøn byudvikling og vækst.

Energiindsatsen sker ved at fremme energibesparelser og grøn energiforsyning i udvalgte områder, hvor renoveringsparatheden er stor. Konkret arbejdes der på at opbygge interessefællesskaber på sociale medier og afholde diverse arrangementer i udvalgte områder i Odense, Faaborg-Midtfyn, Kolding og Nordfyns kommune. Desuden er der planlagt energimesser i Billund samt Byg om og forny messe på Huset i Middelfart i løbet af 2017.

På tværs af kommunerne vil der i september 2017 blive tilbudt efteruddannelsesmoduler til energihåndværkere/rådgivere indenfor marketing på Sociale Medier og kundeopfølgning samt teknik/praktik i forhold til vedvarende energi, BR15, intelligent energistyring og LED.

Klimaindsatsen sker som led i grøn byudvikling og målet er at lette processen for klimasikring af bygninger både for grundejere og de udførende. Klimatilpasning kræver engagement fra alle led i værdikæden for at lykkes, derfor kalder vi dette indsats ”Sammen om klimatilpasning". For at klimaindsatsen har en reel indflydelse på minimering af samfundsomkostningerne, er det nødvendigt at 70-80 % af grundejerne indgår i løsningen. I løbet af 2017 vil vi oprette en efteruddannelse til klimaentreprenør, som kan rådgive i klimasikring og som samtidig får viden om markedsføring på social medier. For grundejere vil vi udarbejde formidlingsmateriale og afholde arrangementer, der giver større viden om løsninger.

Nye partnere

Vi byder velkommen til Blue Kolding og Middelfart Spildevand, som fra 2017 indgår som projektpartnere i CLEAN Grøn Erhvervsvækst klimasatsning ”Sammen om klimatilpasning”, hvor de bidrager med viden om skybrudssikring og lokal anvendelse af regnvand i uddannelse af klimaentreprenører, klimaevents samt formidling til grundejere.

Hvad betyder CLEANs indsats lokalt?

For at måle på, hvad CLEANs indsats betyder rent lokalt, har vi kortlagt, hvem vi har kontakt til i de 6 CLEAN Grøn Erhvervsvækst kommuner: Odense, Kolding, Norddfyn, Billund, Faaborg-Midtfyn og Middelfart.

I alt deltager 75 virksomheder aktivt i CLEAN projekter, f.eks. i 1:1 virksomhedsforløb i forbindelse med grønne forretningsplaner i Clean Green Plan projektet eller i form af vækstplaner under ”We Know How You Grow” projektet samt aktiv medvirken i aktiviteter.

Alle aktiviteter skal være med til at fremme forbrugernes efterspørgsel af energirenovering og klimasikring. I de 6 Grøn Erhvervsvækst kommuner er der desuden samarbejde med i alt 113 uddannede energihåndværker og 7 BedreBolig rådgivere om at formidle energivejledning til boligejere i øjenhøjde bl.a. via energievents.