Få svar på dine spørgsmål om sommerlukning af din opvarmning her.  

Hvorfor skal jeg sommerlukke for mit fjernvarmeanlæg?

Husker du at lukke for dit fjernvarmeanlæg, når fyringssæsonen er slut, så sparer du både penge på din varmeregning og skåner klimaet for CO2. Samtidig er du også med til at sikre en bedre udnyttelse af fjernvarmen generelt, hvilket igen er til gavn for både økonomien og miljøet.

Hvilke fordele er der for mig som forbruger?

En sommerlukning af fjernvarmen i en almindelig ejendom eller et parcelhus giver i gennemsnit en besparelse på mellem 3 og 5 % på din varmeregning. Derudover modtager mange en årlig bonus eller merafgift afhængigt af, hvor gode eller dårlige de er til at sende fjernvarmevandet afkølet tilbage til fjernvarmenettet: Jo varmere vand du sender tilbage, desto højere ekstrabetaling. Sommerlukning af dit fjernvarmeanlæg er med til at forbedre din afkøling, fordi du udnytter energien bliver bedre. Der er altså både penge at spare på varmeforbruget og muligvis også på afkølingssiden – afhængig af hvilket fjernvarmeselskab du har.

Hvorfor kan jeg ikke bare lukke for radiatorerne?

Når du lukker for sommerventilen, lukker du både af for radiatorerne og for varmen i rørene mellem dit fjernvarmeanlæg og radiatorerne. I alle ejendomme er der et varmetab i selve installationen, som om sommeren kan udgøre den største del af ens varmeforbrug. Når du bruger sommerventilen, lukker du det rigtige sted, og der er ingen grund til at skrue på termostaterne på radiatorerne.

Hvornår skal jeg sommerlukke?

Når vejret bliver varmere, og du ikke mener, at du har brug for varmen fra dine radiatorer, bør du sommerlukke for fjernvarmen. For mange er den 15. maj det rette tidspunkt, mens andre finder det mere hensigtsmæssigt at vente til begyndelsen af juni, mens der selvfølgelig også er nogle som sommerlukker tidligere end den 15. maj. Hos kampagnen Sommerluk.dk har vi udnævnt 15. maj til den officielle lukkedag i Danmark.

Hvordan sommerlukker jeg?

For at sommerlukke for dit fjernvarmeanlæg skal du lukke for dit anlægs sommerventil og slukke for cirkulationspumpen til radiatoranlægget. Du skal dog være opmærksom på, at der er forskel på de forskellige fjernvarmeanlægs opbygning og hvilke komponenter, som anlægget er udstyret med. Er du i tvivl, bør du kontakte dit lokale VVS-firma eller fjernvarmeselskab.

Hvordan finder jeg sommerventilen?

Alle fjernvarmeanlæg har en sommerventil, men den kan være udformet forskelligt: Den kan være udstyret med et blåt eller rødt håndtag. Sommerventilen lukker for det rør, der forsyner radiatorerne med varme, uden at lukke for det rør, der opvarmer brugsvandet. Ved at følge rørene fra dér, hvor din installation starter, kan du finde ventilen. Ventilen sidder efter en forgrening af rørene, hvor én streng går til brugsvand og en anden går til radiatorer.

Hvordan tjekker jeg, at jeg har sommerlukket rigtig?

Hvis du er usikker på, om du har sommerlukket rigtigt, kan du gå boligen/ejendommen igennem ca. 30 minutter efter, at du har drejet på sommerventilen og slukket for cirkulationspumpen. Læg din hånd på det rør, der går ind i toppen af din radiator lige før det sted, hvor termostaten sidder: Er røret koldt, er der sommerlukket. Er det stadig varmt, er der ikke.

Jeg bor i etageejendom og aner intet om ejendommens fjernvarmeanlæg. Hvem skal jeg tale med?

Hvis du bor i en etageejendom, er det som regel viceværten, der står for drift af ejendommens fjernvarmeanlæg. Det er derfor ham, du bør gøre opmærksom på fordelene ved at sommerlukke, og hvor let det i grunden er.

Kan mit forsyningsselskab mærke at jeg sommerlukker?

Alle fjernvarmekunder sommerlukker ikke på samme tid, så det er sjældent, at forsyningsselskabet kan se lige nu og her, at dets kunder lukker for deres fjernvarmeanlæg. Hos den enkelte forbruger kan man dog som regel aflæse et mindre forbrug samt en bedre afkøling med det samme.

Er det ikke rigtigt, at den varme jeg sparer, bare bliver til overskudsvarme, der ledes ud i havet?

Nej, det er ikke rigtigt. Der er ikke længere overproduktion af varme, som der var tidligere. For vedligeholdelse af fjernvarmenettet er det vigtigt, at forbrugerne sommerlukker for deres anlæg, da varmen ellers løber rundt i rørsystemet uden at blive brugt. Det giver en større belastning af rørene og et større varmetab. Når forbrugerne sommerlukker, spildes der ikke energi på at varme rørsystemet op, og der er mindre vedligeholdelse. Sommerluk er altså win-win for forbrugere, selskaber og miljøet.

Kan jeg sommerlukke, når jeg ikke har fjernvarme?

Ja, det kan du. Alle bygninger med olie-, gas- eller pillefyr kan sommerlukke, ligesom man kan med fjernvarme. Mange fyr sommerlukker dog af sig selv som en del af den automatiske styring. Er dit fyr ikke af den type, skal du blot lukke for sommerventilen og cirkulationspumpen manuelt. Rådfør dig med vejledningen til fyret, eller kontakt forhandleren eller et VVS-firma, hvis du er i tvivl.