Generelle artikler


Dansk version
Engelsk version

Lotte Lindgaard Andersen

Lotte 04 Jonas Fotografi

Projektchef / Chief Project Manager

Jeg har det overordnede ansvar for projektledelse, ressourcer og -udvikling i projekt CLEAN Grøn Erhvervsvækst med involvering af partnere og styregruppe. Jeg koordinerer indsatserne indenfor energi- og klimasporet i tæt samarbejde med resten af teamet og har særlig fokus på uddannelse af håndværksmestre og klimaentreprenører, markedsføringsstøtte samt formidling af de gode resultater. Desuden er jeg CLEAN ansvarlig for et EU-projekt om dybde energirenovering (REFURB). Erfaringerne herfra inddrages i Grøn Erhvervsvækst projekterne. Min baggrund er civilingeniør i miljø samt mange år i rådgiverbranchen.

I am head responsible for project management, resources and development in project CLEAN Green Business Growth involving partners and advisory board. I am coordinating the activities within the energy- and climate track with special attention to education of master craftsmen, climate ambassadors B2B events and communication of the good results. Additionally I am CLEAN responsible for an EU-project about deep energy renovation (REFURB).The experiences from will be drawn into the GBG project. My back ground is Master of Science in environmental engineering and many years in the advisory business.

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mobil: +45 2422 9228


Charlotte Darre

Charlotte 03 Jonas Fotografi

Projektleder / Project Manager

Jeg er den samlende kraft og daglige kontakt i projekt CLEAN Grøn Erhvervsvækst. Jeg står for planlægningen af energi- og klimasporet, samt hvilke events, uddannelser og andre samarbejder, der skal tegne projektet og partnere udadtil. Jeg har fokus på synergi og æstetik gennem mit arbejde med lavenergi og bæredygtighed. Min baggrund er Arkitekt, cand. arc.

I am the gathering force and daily contact in CLEAN Green Business Growth. Responsible for the overall planning of the energy- and climate area within the project as well as events, education and other cooperations respresenting the project and projectpartners externally. I focus on synergy and aesthetics through my work within low energy and sustainability. I have a cand. arc. Architecture degree.  

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mobil: +45 3086 6686


Søren Thornøe

Projektassistent / Project AssistantSøren 03 Jonas Fotografi

Som Projektassistent i CLEAN spænder mine arbejdsopgaver meget bredt - fra udfærdigelse af artikler og mindre publikationer til projektansøgninger og understøttelse af projektaktiviteter. I GE-regi varetager jeg ekstern kommunikation, gennemførelse af kvantitative undersøgelser med efterfølgende udarbejdelse af faktaark, samt en assisterende rolle i forbindelse med events. Desuden assisterer jeg CLEANs EU-projekt om energirenovering (REFURB).

As Project Assistant at CLEAN, my tasks and responsibilities are very diverse – from communication tasks to cover project applications and activities related to different projects in CLEAN. In Green Business Growth, I handle the external communication, quantitative surveys and the preparation and organisation of events. I also assist CLEAN's role at the EU-project about deep energy renovation (REFURB).

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mobil: +45 2857 1553


Kommuner

Middelfart, Kolding, Odense, Faaborg-Midtfyn, Nordfyn, Billund

Erhvervscentre

Business Kolding, Middelfart erhvervscenter

Virksomheder

ISOVER, Molio, Hans Jørgensen & Søn

Forsyningsselskaber

EWII, Fjernvarme Fyn, Blue Kolding, Middelfart Spildevand, VandCenter Syd

Uddannelsesinstitutioner

IBC Kurser

Finansieringsinstitutter

Middelfart Sparekasse

 


 

Billund Kommune

Billund Kommune logo

Billund kommune.

www.billund.dk

 

Blue Kolding

Blue Kolding logo

I 2015 skiftede Kolding Spildevand navn til BlueKolding. Det gjorde vi for at markere, at vi efterhånden gør meget mere end bare at sørge for, at spildevand fra huse og virksomheder bliver ledt væk og renset, og at regnvand bliver ledt tilbage i naturen. Navnet er inspireret af The Blue Economy, en ny økonomi- og bæredygtighedstankegang, der handler om at hæve ambitionsniveauet på miljø-, energi- og klimaområdet. Hvor den grønne tankegang handler meget om at gøre mindre skade, end vi mennesker hidtil har gjort på naturen, så handler den blå tankegang om at gøre mere gavn.

www.bluekolding.dk

 

Business Kolding

Business Kolding logo web

Business Kolding er sat i verden for at skabe vækst og udvikling i Kolding Kommunes erhvervsliv. Vore kunder er de eksisterende virksomheder, iværksættere og de virksomheder, som flytter til. Business Kolding er den samlende og faciliterende partner, der med dedikation og kompetence bringer virksomheder, uddannelser, offentlige aktører, organisationer og netværk sammen. Vi skaber værdi for virksomheder gennem opsøgende og aktive indsatser, events og netværksaktiviteter.

www.businesskolding.dk

 

EWII

EWII logo rgb pos groenerhvervsvaekst

EWII er et af landets største private energiselskaber, og vi går gerne forrest i at styrke samarbejdet mellem offentlige instanser og private virksomheder. Vi ser et stort vækstpotentiale for at udvikle OPS (Offentlig-Private Samarbejder) i forhold til energi og miljø. EWII afsætter ressourcer for at skabe de rigtige relationer og have det rigtige produkt, som giver merværdi for alle parter i samarbejdet.

Den grønne dimension er en del af vores overordnede strategi, og vi tager ansvar for at nå de politiske mål i energiaftalen. Vi har en målsætning om at være fossilfri virksomhed i 2020. EWII deltager aktivt i den grønne omstilling af samfundet.  

http://www.EWII.com/

 

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faab-Midt_logo_rgb_small

I Faaborg Midtfyn Kommune ønsker vi være med til at nå regeringens klima mål og være CO2- neutral i 2050. Det medfører at energiforsyningen skal omlægge til vedvarende energi. Vi vil skabe grøn vækst i kommunen. Det vil vi gøre i service og håndværkserhverv gennem de mange energirenoveringsprojekter. Vi vil sætte fokus på skabelsen af nye produktionsmetoder og energisystemer. Dette resultat kan vi kun opnå gennem et tæt samarbejde med erhvervslivet, landbruget og borgerne. Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker gennem Grøn Erhvervsvækst at styrke udvikling af en mere klimavenlig fremtid, hvor vi sammen med borgere og erhvervsliv, samt andre kommuner kan dele viden og hente inspiration.

www.faaborgmidtfyn.dk

 

Fjernvarme Fyn

Fjernvarme Fyn logo

Fjernvarme Fyn leverer miljøvenlig varme til 200.000 fynboer og er en af de største fjernvarmeforsyninger i Europa. Siden begyndelsen har idéen med fjernvarme været at genbruge overskudsvarme fra industrielle processer. Fjernvarme Fyn har som målsætning at nedsætte mængden af CO2 og sætter ind på flere fronter for et bedre miljø. Ved at udnytte biogasser fra afgasning af gylle og fra nedbrydning af affald på lossepladsen, arbejde med solenergi og mange andre tiltag, reducerer Fjernvarme Fyn CO2-udslippet.

Desuden vil Fjernvarme Fyn gerne hjælpe private og virksomheder. Derfor har vi oprettet en tilskudspulje, hvor der kan søges tilskud til energiforbedringer. 

www.fjernvarmefyn.dk

 

Hans Jørgensen & Søn

Logo Hans Joegensen og Soen web1

Hans Jørgensen & Søn

www.hans-jorgensen-son.dk/

 

IBC Kurser 

IBCKurserweb

IBC Kurser tilbyder kurser ud fra et helhedsperspektiv, uanset om det er faste kurser eller virksomhedstilpassede uddannelser indenfor ledelse, HR, kommunikation, projektledelse og flere andre kategorier.

Kurser og forløb er tilrettelagt med fokus på at konvertere viden til praksis og træning, og det kan foregå i flere kombinationer, herunder fjernundervisning, fysisk undervisning på Innovationsfabrikken eller ude hos virksomhederne.

IBC Kurser har stor erfaring med at levere skræddersyede organisationsudviklingsløsninger inden for en række afgørende områder og forestår uddannelse i Grøn Erhvervsvækst. Her har IBC Kurser blandt andet udviklet og gennemført forløbet "Energirenovering for håndværksvirksomheder" om forretningsudvikling i forbindelse med energirenovering.

Grøn Erhvervsvækst er et enestående projekt, der kombinerer sund fornuft, bæredygtighed, forretningsudvikling og vækst. Vi vil gerne understøtte en udvikling af vores samfund i en bæredygtig retning.

www.kurser.ibc.dk 

 

Saint-Gobain ISOVER 

Isover_Logo_m_SG 

Vi udvikler, producerer og samarbejder med vore kunder om innovative og effektive isoleringsløsninger baseret på glasuld. Energiforbruget per produceret ton glasuld på fabrikken i Vamdrup er et af de laveste i verden, og den energi, der bruges til at producere og installere 1 m2 ISOVER, er sparet hjem i reduceret energiforbrug efter ca. 6 måneder.

Mere end 75% af råvarerne til ISOVER glasuld er genbrug. Det er målet for ISOVER konstant at øge andelen af affaldsglas som råvare.

Vi har bl.a. været med til at skabe KOMFORT HUSENE i Skibet ved Vejle – der er Danmarks største en-til-en udviklingsprojekt inden for energioptimeret byggeri uden traditionel opvarmning.

Et nyudviklet system, ISOVER Plus, viser vejen inden for energirenovering i den gamle bygningsmasse  og indgår blandt andet i Projekt Coat House i Kolding. ISOVER Plus kan spare ejere af ældre parcelhuse for op til 80 procent af varmeregningen og samtidig forbedre indeklimaet markant.

www.ISOVER.dk

 

Kolding kommune

KK logo payoff pos

Kolding Kommune er medlem Green Cities, som består af en række kommuner med ambitiøse mål indenfor miljømæssig bæredygtighed. Green Cities arbejder for en CO2-neutral varmeforsyning inden udgangen af 2025 og en reduktion i CO2-udslip med 25% inden 2015.

Kolding Kommune deltager i flere projektgrupper og styregruppe i Grøn erhvervsvækst. Vi byder ind med erfaringer fra tidligere projekter, og kommunens lokale netværk og forankring.

Kolding Kommunes interesse i Grøn erhvervsvækst er at bane vejen mod en CO2-neutral varmeforsyning på samme tid med at der skabes lokale arbejdspladser. Vi har miljøets interesser, borgerens interesser og erhvervslivets interesser, som vi ønsker at imødekomme.

www.kolding.dk

 

Middelfart erhvervscenter

Middelfarterhverv_web

- Vi styrker POTENTIALET

Middelfart Erhvervscenter arbejder for en fortsat stærk erhvervsudvikling i Middelfart Kommune. Middelfart Erhvervscenter ser store muligheder i Grøn Erhvervsvækst og har fra starten bakket op om projektet. Gennemførelsen af rentable energirenoveringer i bygningsmassen har stor betydning for håndværksindustrien i Middelfart Kommune. Og hvad enten der er tale om private boliger, offentlige bygninger eller erhvervsejendomme, ser vi et stort og uudnyttet potentiale for energirenoveringer, hvor netop Grøn Erhvervsvækst kan have afgørende betydning for succes til gavn for væksten i vort lokale erhvervsliv.

www.middelfart-erhverv.dk

 

Middelfart kommune  
Middelfart_komm_logo


Middelfart Kommune satser på grøn vækst, og det betaler sig. Vi fremmer grøn erhvervsvækst og jobskabelse. Det gør vi gennem bæredygtige projekter, partnerskaber og konkret handling, f.eks. gennem energirenoveringer i egne bygninger og krav om nybyggeri i energiklasse 1. Middelfart Kommunes energirenoveringer af offentlige bygninger sparer over 21% på energiforbruget. Den model kan erhvervslivet kopiere. Sammen med partnere i Grøn Erhvervsvækst giver vi en håndrækning til grøn omstilling, samtidig med, at vi skaber job indenfor energirenovering. Det er godt for samfundsøkonomien, CO2, udledningen, indeklimaet og boligens ejendomsværdi.   

www.middelfart.dk

 

Middelfart Sparekasse

Middelfart_sparekasse_logo

Middelfart Sparekasses primære forretningsområde er bankvirkomshed i Trekantområdet samt Middelfart, Odense og Horsens. Som lokalt pengeinstitut har vi et ansvar for, at bidrage positivt til samfundsudviklignen, og siden grundlæggelsen i 1853 har Sparekassen arbejdet med at skabe samfundsværdi for hele lokalområdet.

 Vi bidrager til Grøn erhvervsvækst med erfaring fra tidligere projekter, og udvikling af et finansielt energiprodukt. Vi ser samarbejdet i Grøn erhvervsvækst som et forum, der skaber værdi gennem erfarings- og kompetenceudveksling.   

www.midspar.dk

 

Middelfart Spildevand

Middelfart_sparekasse_logo

Selskabets hovedformål er at sørge for at rense dit spildevand, så det igen kan udledes så skånsomt som muligt for miljøet. Vi ser fremad og løser spildevandsproblematikken professionelt og i takt – og så vidt muligt på forkant – med udviklingen.

www.middelfartspildevand.dk

 

Molio/HUSET

Huset Middelfart logo

Molio/HUSET er en informationsvirksomhed, som formidler viden om byggeri, energi og miljø. I Middelfart driver vi byggeriets center for inspiration og læring med kursuscenter, efteruddannelse og landets største permanente byggevareudstilling på i alt 28.000 m2 med ca. 200 udstillere. Byggecentrum har mere end 50 års erfaring med at udvikle og afholde kurser og arrangementer og har bl.a. et stort udbud af kurser inden for energi og  miljø. Vi afholder de fleste af vores kurser i eget kursuscenter, som er stedet i Trekantsområdet, der tænker inspiration og læring hver eneste dag.  

www.byggecentrum.dk

 

Nordfyns Kommune

 

Nordfyns-logo_RGB

Med Grøn Erhvervsvækst ønsker Nordfyns Kommune, at der med fokus på at reducere energiforbruget skabes arbejdspladser, der tjener såvel miljøet og borgerens som erhvervslivets interesser. Vi har etableret "Det Grønne Råd", som er et forum for dialog og øget samarbejde mellem borgere, interesse- og erhvervsorganisationer, politikere og administration i Nordfyns Kommune. Nordfyns Kommune arbejder aktivt med en lang række energi- og klimaprojekter. Nordfyns Kommune har vedtaget en ambitiøs investeringsplan, hvor der investeres mere end 50 millioner kroner over de kommende fire år i projekterne, som har tilbagebetalingstider på op til 20 år.

www.nordfynskommune.dk

 

Odense kommune   

Odense_komm_logo

I 2012 blev Odense Kommunes nye miljøpolitik vedtaget under overskriften ”Bæredygtig Sammen”. For den bæredygtige udvikling af Odense som storby er et fælles ansvar, som kræver helhedstænkning og en balancegang mellem sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter. Samtidig giver ambitionerne om den bæredygtige storby nye muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser – også i en krisetid. Den nye energihåndværkeruddannelse er et godt eksempel herpå. Det samme gælder de massive investeringer i renovering af kommunens bygninger.

Odense Kommune bakker op om Grøn Erhvervsvækst, fordi vi sammen kan opnå resultater, videndele og inspirere hinanden til en grønnere fremtid.
- Steen Møller, By- og Kulturrådmand, Odense Kommune


 www.odense.dk

 

 VandCenter Syd

VCS logo

VandCenter Syd er et af Danmarks første og største vandselskaber. Vores 218 dygtige medarbejdere sikrer drikkevand af høj kvalitet, bidrager til innovative klimaløsninger og sørger for effektiv og bæredygtig spildevandsrensning.

Vores primære arbejdsområde er Odense og Nordfyn, men vi stiller også vores knowhow til rådighed for andre forsyningsselskaber i både ind- og udland – fra Kolding til Kuala Lumpur.

 

http://www.vandcenter.dk/

 

 

Her kan der findes hjælp til, hvordan man redigerer sin profil, samt opretter artikler.

rediger-profil-tutorialopret-artikel-tutorial

sådan bruger du editoren

Det er ganske vist. Danmark har fået en ny cleantech-klynge ved navn CLEAN. Den nye klynge er resultatet af fusionen mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. Det blev besluttet på generalforsamlingen d. 9. maj 2014. Med godt 170 medlemmer bliver CLEAN Danmarks stærkeste og største klynge inden for cleantech. CLEANs overordnede formål er at fremme grøn vækst og beskæftigelse i Danmark. De to organisationer bag den nye klynge CLEAN har et stort strategisk arbejde foran sig, hvor input fra medlemmer er vigtige. I løbet af kort tid vil en ny forretningsstrategi, en helt ny imageplatform samt en ny hjemmeside blive lanceret.

Grøn erhvervsvækst er historisk set en del af Lean Energy Cluster - nu CLEAN
Fusionen har også betydning for Grøn erhvervsvækst som brand. Grøn Erhvervsvækst startede som et EU-støttet projekt og blev siden et selvfinansierende offentlig-privat partnerskab. Pr. 1. januar 2014 blev Grøn Erhvervsvækst en del af Lean Energy Cluster. Nu er Lean Energy Cluster så blevet til CLEAN, og Grøn Erhvervsvækst følger med i organisationen under det nye navn, som et af flere spændende projekter i relation til Energieffektive bygninger. 
 
Succesprojekterne fortsætter
Grøn Erhvervsvækst projektet fortsætter med at have fokus på initiativer til fremme af efterspørgsel på energirenovering i form af håndværkeruddannelse, aftenskole, energimesser og events. Desuden vil Lean Energy Cluster projektet "Styr på Energien" og " esco og energi på dagsordenen i almene boliger" fortsætte, og der vil også fremover være projekter med fokus på intelligente bygninger, projektudvikling og synliggørelse af de gode cases. 

Nye muligheder og netværk for partnere
Ved den nye fusion får de oprindelige GE-partnere foruden deltagelse i Grøn Erhvervsvækst projektet samtidigt automatisk et medlemskab af CLEAN, hvilket åbner nye muligheder for netværk og matchmaking med nye interessante samarbejdspartnere, adgang til en række fagspecifikke netværk samt finansieringsmuligheder omkring projektidéer. Der vil i løbet af kort tid blive lagt en beskrivelse af de ydelser, der følger med medlemskabet på hjemmesiden.