Generelle artikler

Grøn Erhvervsvækst er en del af CLEAN, som er en non-profit netværksorganisation. Vores primære opgave i CLEAN er at føre organisationer og interessenter indenfor cleantech sammen i events, projekter og andre samarbejder. Disse aktiviteter kræver at vi kender vores netværk og kan holde kontakt med organisationer og interessenter.

Vi henvender os i udgangspunktet kun til ansatte i organisationer, som har deltaget i vore aktiviteter og vi opbevarer og vedligeholder kontaktdata på disse personer for at kunne servicere vores netværk. Dette kunne eksempelvis være med forslag til potentielle samarbejdsparter til fordel for organisationerne eller som del af vores udvikling og gennemførelse af nye aktiviteter i netværket.

Som udgangspunkt går vi i CLEAN ud fra at alle deltagere i CLEANs aktiviteter er velvidende om at CLEAN opbevarer de data som deltagere udleverer i forbindelse med aktiviteterne og at CLEAN bruger disse til at holde kontakt og til at udvikle nye aktiviteter.

I forbindelse med håndteringen af de af vore projekter som er støttet af forskellige støttegivere skal vi i forskelligt omfang dokumentere vore aktiviteter, og i nogle projekter også vore og partneres omkostninger i projekterne. I disse tilfælde opbevarer vi og håndterer persondata i form af timeregistreringer, lønsedler, ansættelseskontrakter og diverse omkostningsbilag.

Brug af data.

Kontaktdata bliver brugt til:

 • At tage kontakt til personer i netværket som CLEAN vurderer kunne være interesserede i aktiviteter, projekter eller samarbejder i netværket.
 • At dokumentere vore aktiviteter overfor diverse støttegivere som i nogle tilfælde kræver at dokumentation gemmes i mange år frem.

Persondata bliver brugt til:

 • At dokumentere egne og partneres omkostninger ved gennemførelse af projekter med henblik på at afgøre og bekræfte støttens størrelse i de forskellige projekter overfor støttegiver.

Opbevaring af data.

CLEAN bruger udelukkende krypterede online IT systemer til at opbevare kontakt- og persondata og alle systemer er styret med adgangskontrol. Vore primære systemer er:

 • Podio.com af Citrix
 • Box.com

Overførsel af data til 3. part.

Når CLEAN videregiver persondata til 3. part så som støttegivere, offentlige myndigheder eller revisorer bruges altid krypteret forbindelse og kun som anvist i de støtteprogrammer hvor data skal bruges som dokumentation:

 • Emails sendes krypteret når det vurderes nødvendigt
 • Filer deles over krypteret adgang igennem filstyringssystem

CLEAN stiller facilitet til rådighed for partnere til at disse kan videregive persondata til CLEAN over krypteret forbindelse, men i udgangspunkt har partnere selv ansvar for sikker overførsel af egne persondata til CLEAN.

Har du spørgsmål til CLEANs opbevaring og håndtering af persondata er du velkommen til at kontakte Mikkel Larsen-Ledet.

Du kan læse mere om CLEAN HER

Herunder finder du de publikationer, der er udgivet af CLEAN Grøn Erhvervsvækst eller Sammen om Klimatilpasning:

 

 

 

 

 • Hæftet "Regn samarbejdet ud!" - en drejebog til kommuner og forsyninger med ideer og gode råd til, hvordan man kommer i gang med et tværfagligt projekt om klimatilpasning

 

 

For partnere i CLEAN Grøn Erhvervsvækst er der udarbejdet følgende:


ENERGI:

 • Drejebøger til energievents (Åbent Hus, Workshop, Energimesse, Energitjek og Digitalt Kort)
 • Evalueringsrapport på Energitrailer
 • Faktaark som opfølgning på Oliefyrsarrangementer
 • Idékatalog til events
 • Kommunernes virksomheder i CLEAN-projekter
 • Referat og præsentation fra seneste styregruppemøde/partnermøde

KLIMA:

 • Hæftet "Har du regnet den ud?
 • Hæftet "Regn den ud - når det regner på etageboligbyggeri"
 • Postkort "Har du regnet den ud?"
 • Trykfil_roll-up "Har du regnet den ud?"
 • KLIMA100-rapport + artikel om "Sammen om Klimatilpasning" i KLIMA100
 • Kommunernes virksomheder i CLEAN-projekter
 • Idékatalog til events
 • Referat og præsentation fra seneste styregruppemøde/partnermøde
 • Billedarkiv


Få partneradgang til indholdet HER.

I tilfælde af glemt kodeord, kontakt da venligst kommunikationskonsulent Emilie Faber på tlf: 2423 3966 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


 

Dansk version
Engelsk version

Lotte Lindgaard Andersen

Lotte 04 Jonas Fotografi

Projektchef / Chief Project Manager

Jeg har det overordnede ansvar for projektledelse, ressourcer og -udvikling i projekt CLEAN Grøn Erhvervsvækst med involvering af partnere og styregruppe. Jeg koordinerer indsatserne indenfor energi- og klimasporet i tæt samarbejde med resten af teamet og har særlig fokus på uddannelse af håndværksmestre og klimaentreprenører, markedsføringsstøtte samt formidling af de gode resultater. Desuden er jeg CLEAN ansvarlig for et EU-projekt om dybde energirenovering (REFURB). Erfaringerne herfra inddrages i Grøn Erhvervsvækst projekterne. Min baggrund er civilingeniør i miljø samt mange år i rådgiverbranchen.

I am head responsible for project management, resources and development in project CLEAN Green Business Growth involving partners and advisory board. I am coordinating the activities within the energy- and climate track with special attention to education of master craftsmen, climate ambassadors B2B events and communication of the good results. Additionally I am CLEAN responsible for an EU-project about deep energy renovation (REFURB).The experiences from will be drawn into the GBG project. My back ground is Master of Science in environmental engineering and many years in the advisory business.

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mobil: +45 2422 9228


Charlotte Darre

Charlotte sh 140x210px 002

Projektleder / Project Manager

Jeg er den samlende kraft og daglige kontakt i projekt CLEAN Grøn Erhvervsvækst. Jeg står for planlægningen af energi- og klimasporet, samt hvilke events, uddannelser og andre samarbejder, der skal tegne projektet og partnere udadtil. Jeg har fokus på synergi og æstetik gennem mit arbejde med lavenergi og bæredygtighed. Min baggrund er Arkitekt, cand. arch.

I am the gathering force and daily contact in CLEAN Green Business Growth. Responsible for the overall planning of the energy- and climate area within the project as well as events, education and other cooperations respresenting the project and projectpartners externally. I focus on synergy and aesthetics through my work within low energy and sustainability. I have a cand. arch. Architecture degree.  

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mobil: +45 3086 6686


Emilie Faber

Emilie SH2 140x210

Kommunikations- og eventkonsulent / Communications and Event Consultant

Jeg er ansvarlig for den eksterne kommunikation, og har som fokus at fortælle de gode historier, der bliver til i CLEAN Grøn Erhvervsvækst. Jeg står for drift og vedligehold af vores hjemmeside og sociale medier, og derudover er jeg med til at arrangere og gennemføre de events, vi er en del af. Jeg er uddannet journalist.

I am responsible for the external communication, and my focus is to portray the interesting stories that emerge within CLEAN Green Buisiness Growth. I maintain our website and social media accounts, and I also prepare and organise the events, that we are a part of. I have a bachelors degree in jounalism.

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mobil: +45 2423 3966

 


Kommuner

Middelfart, Kolding, Odense, Faaborg-Midtfyn,

Erhvervscentre

Middelfart erhvervscenter

Virksomheder

ISOVER,

Forsyningsselskaber

EWII, Fjernvarme Fyn, BlueKolding, Middelfart Spildevand, VandCenter Syd


  

BlueKolding

Blue Kolding logo

I 2015 skiftede Kolding Spildevand navn til BlueKolding. Det gjorde vi for at markere, at vi efterhånden gør meget mere end bare at sørge for, at spildevand fra huse og virksomheder bliver ledt væk og renset, og at regnvand bliver ledt tilbage i naturen. Navnet er inspireret af The Blue Economy, en ny økonomi- og bæredygtighedstankegang, der handler om at hæve ambitionsniveauet på miljø-, energi- og klimaområdet. Hvor den grønne tankegang handler meget om at gøre mindre skade, end vi mennesker hidtil har gjort på naturen, så handler den blå tankegang om at gøre mere gavn.

www.bluekolding.dk

 

EWII

EWII logo rgb pos groenerhvervsvaekst

EWII er et af landets største private energiselskaber, og vi går gerne forrest i at styrke samarbejdet mellem offentlige instanser og private virksomheder. Vi ser et stort vækstpotentiale for at udvikle OPS (Offentlig-Private Samarbejder) i forhold til energi og miljø. EWII afsætter ressourcer for at skabe de rigtige relationer og have det rigtige produkt, som giver merværdi for alle parter i samarbejdet.

Den grønne dimension er en del af vores overordnede strategi, og vi tager ansvar for at nå de politiske mål i energiaftalen. Vi har en målsætning om at være fossilfri virksomhed i 2020. EWII deltager aktivt i den grønne omstilling af samfundet.  

http://www.EWII.com/

 

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faab-Midt_logo_rgb_small

I Faaborg Midtfyn Kommune ønsker vi være med til at nå regeringens klima mål og være CO2- neutral i 2050. Det medfører at energiforsyningen skal omlægge til vedvarende energi. Vi vil skabe grøn vækst i kommunen. Det vil vi gøre i service og håndværkserhverv gennem de mange energirenoveringsprojekter. Vi vil sætte fokus på skabelsen af nye produktionsmetoder og energisystemer. Dette resultat kan vi kun opnå gennem et tæt samarbejde med erhvervslivet, landbruget og borgerne. Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker gennem Grøn Erhvervsvækst at styrke udvikling af en mere klimavenlig fremtid, hvor vi sammen med borgere og erhvervsliv, samt andre kommuner kan dele viden og hente inspiration.

www.faaborgmidtfyn.dk

 

Fjernvarme Fyn

Fjernvarme Fyn logo

Fjernvarme Fyn leverer miljøvenlig varme til 200.000 fynboer og er en af de største fjernvarmeforsyninger i Europa. Siden begyndelsen har idéen med fjernvarme været at genbruge overskudsvarme fra industrielle processer. Fjernvarme Fyn har som målsætning at nedsætte mængden af CO2 og sætter ind på flere fronter for et bedre miljø. Ved at udnytte biogasser fra afgasning af gylle og fra nedbrydning af affald på lossepladsen, arbejde med solenergi og mange andre tiltag, reducerer Fjernvarme Fyn CO2-udslippet.

Desuden vil Fjernvarme Fyn gerne hjælpe private og virksomheder. Derfor har vi oprettet en tilskudspulje, hvor der kan søges tilskud til energiforbedringer. 

www.fjernvarmefyn.dk

 

Saint-Gobain ISOVER 

Isover_Logo_m_SG 

Vi udvikler, producerer og samarbejder med vore kunder om innovative og effektive isoleringsløsninger baseret på glasuld. Energiforbruget per produceret ton glasuld på fabrikken i Vamdrup er et af de laveste i verden, og den energi, der bruges til at producere og installere 1 m2 ISOVER, er sparet hjem i reduceret energiforbrug efter ca. 6 måneder.

Mere end 75% af råvarerne til ISOVER glasuld er genbrug. Det er målet for ISOVER konstant at øge andelen af affaldsglas som råvare.

Vi har bl.a. været med til at skabe KOMFORT HUSENE i Skibet ved Vejle – der er Danmarks største en-til-en udviklingsprojekt inden for energioptimeret byggeri uden traditionel opvarmning.

Et nyudviklet system, ISOVER Plus, viser vejen inden for energirenovering i den gamle bygningsmasse  og indgår blandt andet i Projekt Coat House i Kolding. ISOVER Plus kan spare ejere af ældre parcelhuse for op til 80 procent af varmeregningen og samtidig forbedre indeklimaet markant.

www.ISOVER.dk

 

Kolding kommune

KK logo payoff pos

Kolding Kommune er medlem Green Cities, som består af en række kommuner med ambitiøse mål indenfor miljømæssig bæredygtighed. Green Cities arbejder for en CO2-neutral varmeforsyning inden udgangen af 2025 og en reduktion i CO2-udslip med 25% inden 2015.

Kolding Kommune deltager i flere projektgrupper og styregruppe i Grøn erhvervsvækst. Vi byder ind med erfaringer fra tidligere projekter, og kommunens lokale netværk og forankring.

Kolding Kommunes interesse i Grøn erhvervsvækst er at bane vejen mod en CO2-neutral varmeforsyning på samme tid med at der skabes lokale arbejdspladser. Vi har miljøets interesser, borgerens interesser og erhvervslivets interesser, som vi ønsker at imødekomme.

www.kolding.dk

 

Middelfart Erhvervscenter

Middelfarterhverv_web

- Vi styrker POTENTIALET

Middelfart Erhvervscenter arbejder for en fortsat stærk erhvervsudvikling i Middelfart Kommune. Middelfart Erhvervscenter ser store muligheder i Grøn Erhvervsvækst og har fra starten bakket op om projektet. Gennemførelsen af rentable energirenoveringer i bygningsmassen har stor betydning for håndværksindustrien i Middelfart Kommune. Og hvad enten der er tale om private boliger, offentlige bygninger eller erhvervsejendomme, ser vi et stort og uudnyttet potentiale for energirenoveringer, hvor netop Grøn Erhvervsvækst kan have afgørende betydning for succes til gavn for væksten i vort lokale erhvervsliv.

www.middelfart-erhverv.dk

 

Middelfart kommune  
Middelfart_komm_logo


Middelfart Kommune satser på grøn vækst, og det betaler sig. Vi fremmer grøn erhvervsvækst og jobskabelse. Det gør vi gennem bæredygtige projekter, partnerskaber og konkret handling, f.eks. gennem energirenoveringer i egne bygninger og krav om nybyggeri i energiklasse 1. Middelfart Kommunes energirenoveringer af offentlige bygninger sparer over 21% på energiforbruget. Den model kan erhvervslivet kopiere. Sammen med partnere i Grøn Erhvervsvækst giver vi en håndrækning til grøn omstilling, samtidig med, at vi skaber job indenfor energirenovering. Det er godt for samfundsøkonomien, CO2, udledningen, indeklimaet og boligens ejendomsværdi.   

www.middelfart.dk

 

Middelfart Spildevand

Middelfart_sparekasse_logo

Selskabets hovedformål er at sørge for at rense dit spildevand, så det igen kan udledes så skånsomt som muligt for miljøet. Vi ser fremad og løser spildevandsproblematikken professionelt og i takt – og så vidt muligt på forkant – med udviklingen.

www.middelfartspildevand.dk

 

Odense kommune   

Odense_komm_logo

I 2012 blev Odense Kommunes nye miljøpolitik vedtaget under overskriften ”Bæredygtig Sammen”. For den bæredygtige udvikling af Odense som storby er et fælles ansvar, som kræver helhedstænkning og en balancegang mellem sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter. Samtidig giver ambitionerne om den bæredygtige storby nye muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser – også i en krisetid. Den nye energihåndværkeruddannelse er et godt eksempel herpå. Det samme gælder de massive investeringer i renovering af kommunens bygninger.

Odense Kommune bakker op om Grøn Erhvervsvækst, fordi vi sammen kan opnå resultater, videndele og inspirere hinanden til en grønnere fremtid.
- Steen Møller, By- og Kulturrådmand, Odense Kommune


 www.odense.dk

 

 VandCenter Syd

VCS logo

VandCenter Syd er et af Danmarks første og største vandselskaber. Vores 218 dygtige medarbejdere sikrer drikkevand af høj kvalitet, bidrager til innovative klimaløsninger og sørger for effektiv og bæredygtig spildevandsrensning.

Vores primære arbejdsområde er Odense og Nordfyn, men vi stiller også vores knowhow til rådighed for andre forsyningsselskaber i både ind- og udland – fra Kolding til Kuala Lumpur.

 

http://www.vandcenter.dk/

 

 

Her kan der findes hjælp til, hvordan man redigerer sin profil, samt opretter artikler.

rediger-profil-tutorialopret-artikel-tutorial

sådan bruger du editoren

Det er ganske vist. Danmark har fået en ny cleantech-klynge ved navn CLEAN. Den nye klynge er resultatet af fusionen mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. Det blev besluttet på generalforsamlingen d. 9. maj 2014. Med godt 170 medlemmer bliver CLEAN Danmarks stærkeste og største klynge inden for cleantech. CLEANs overordnede formål er at fremme grøn vækst og beskæftigelse i Danmark. De to organisationer bag den nye klynge CLEAN har et stort strategisk arbejde foran sig, hvor input fra medlemmer er vigtige. I løbet af kort tid vil en ny forretningsstrategi, en helt ny imageplatform samt en ny hjemmeside blive lanceret.

Grøn erhvervsvækst er historisk set en del af Lean Energy Cluster - nu CLEAN
Fusionen har også betydning for Grøn erhvervsvækst som brand. Grøn Erhvervsvækst startede som et EU-støttet projekt og blev siden et selvfinansierende offentlig-privat partnerskab. Pr. 1. januar 2014 blev Grøn Erhvervsvækst en del af Lean Energy Cluster. Nu er Lean Energy Cluster så blevet til CLEAN, og Grøn Erhvervsvækst følger med i organisationen under det nye navn, som et af flere spændende projekter i relation til Energieffektive bygninger. 
 
Succesprojekterne fortsætter
Grøn Erhvervsvækst projektet fortsætter med at have fokus på initiativer til fremme af efterspørgsel på energirenovering i form af håndværkeruddannelse, aftenskole, energimesser og events. Desuden vil Lean Energy Cluster projektet "Styr på Energien" og " esco og energi på dagsordenen i almene boliger" fortsætte, og der vil også fremover være projekter med fokus på intelligente bygninger, projektudvikling og synliggørelse af de gode cases. 

Nye muligheder og netværk for partnere
Ved den nye fusion får de oprindelige GE-partnere foruden deltagelse i Grøn Erhvervsvækst projektet samtidigt automatisk et medlemskab af CLEAN, hvilket åbner nye muligheder for netværk og matchmaking med nye interessante samarbejdspartnere, adgang til en række fagspecifikke netværk samt finansieringsmuligheder omkring projektidéer. Der vil i løbet af kort tid blive lagt en beskrivelse af de ydelser, der følger med medlemskabet på hjemmesiden.