Som CLEAN medlem har du også mulighed for at blive partner i Grøn erhvervsvækst projekterneBåde kommuner og private virksomheder er velkomne som partnere i CLEAN Grøn Erhvervsvækst. Partnere bliver samtidig automatisk medlemmer i CLEAN uden merbetaling. Kommunale partneres kontingent afhænger af antal indbyggere. Private partneres kontingent afhænger af omsætningen. Ud over kontingent bidrager både kommunale og private partnere med egne timer i aftale med Grøn Erhvervsvækst sekretariatet. Du er velkommen til at kontakte Clean Grøn Erhvervsvækst for et uforpligtende møde.

Et CLEAN Grøn Erhvervsvækst partnerskab åbner for mulighed for deltagelse i forskellige projekter i relation til smart energy and energieffektive bygninger i CLEAN.

Virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder udvikler sig innovativt ved at indgå i partnerskaber og klynger. Det viser performanceregnskabet for klynger fra Cluster Excellence Denmark, der desuden har et løbende opdateret klyngekatalog med oversigt over de danske klynger, herunder CLEAN.

Der udvikles til stadighed nye projekter.  

Kommer du fra en kommune?
Kommer du fra en privat virksomhed?
Kommer du fra en forsyningsvirksomhed, vidensinstitution eller andet, så kontakt os direkte

  

Kommune partner 

Årligt kontigent
ex. moms
< 35.000 indbyggere
Kommunen bidrager med 200 timer/år
kr 100.000,-
35.000-75.000 indbyggere
Kommunen bidrager med 200 timer/år
kr 150.000,-
> 75.000 indbyggere
Kommunen bidrager med 200 timer/år
kr 200.000,-

 

Kommunalt
Partnerskab
CLEAN
medlemskab
Stemmeret til CLEANs generalforsamling (1 stemme)
Deltagelse i 2 årlige partnermøder i projekt Grøn Erhvervsvækst  
Mulighed for deltagelse i styregruppe for projekt Grøn Erhvervsvækst  
Arrangementer og energievents tilpasset lokale forhold  
Fokus på SMV-virksomheder i EU ansøgninger
Prioritet ved fx besøg fra udlandet, PR-aktiviteter, events etc.
Invitation til at deltage i projektmodning
Forretningssamarbejde og netværk til CLEANs 170 medlemmer
Adgang til konceptet for Energihåndværker uddannelse  
Energimesse eller energievent i landsby/boligområde  
Mulighed for lokale arrangementer og events  
Aftenskoleforløb  
Pengeinstitutter (bankrådgivermøder og kundearrangementer)  
Netværksmøder mellem energihåndværkere og BedreBolig rådgivere  
Arrangementer i boligforeninger  
Partnerlogo på cleancluster.dk og grønerhvervsvækst.dk
Virksomhedsprofil cleancluster.dk og grønerhvervsvækst.dk
Brug af CLEAN logo med pay-off og CLEAN Grøn Erhvervsvækst logo
Partnerlogo i CLEAN og CLEAN Grøn Erhvervsvækst profilmateriale
Artikel i nyhedsmail CLEAN
Partnerfokus i CLEAN Grøn Erhvervsvækst nyhedsmails  
Assistance til markedsføring og synliggørelse af cases i kommunen
Brug af uvildige CLEAN Grøn Erhvervsvækst faktaark om energirenovering  
Udlån af roll-ups til brug for events (CLEAN Grøn Erhvervsvækst)  
Nyhedsmails og generel information omkring energirenovering
 Adgang til publikationer på websitet
Effektmåling og dokumentation af indsats  
Synliggørelse af de gode eksempler gennem EnergiForum Danmark task-force og styregruppen i BedreBolig  
Indlæg og videndeling om CLEAN Grøn Erhvervsvækst og CLEAN, adgang til powerpointskabeloner eller oplægsholder  
 1-1-møder mellem CLEAN Grøn Erhvervsvækst partnere og sekretariat  
Personlig key-account kontakt i sekretariatet  
Kontaktperson i sekretariatet
Udmeldelse skal ske med mindst 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår  

 

Privat partner

Årligt kontigent
ex. moms
< 50 mio. kr. i omsætning
Partneren bidrager med 100 timer/år
kr 20.000 - 30.000,-
50-200 mio. kr i omsætning
Partneren bidrager med 100 timer/år
kr 40.000,-
200-500 mio.i omsætning
Partneren bidrager med 100 timer/år
kr 50.000,-
Over 500 mio. i omsætning
Partneren bidrager med 100 timer/år
kr 60.000,-

 

Privat
Partnerskab
CLEAN
medlemskab
Stemmeret til CLEANs generalforsamling (1 stemme)
Deltagelse i 2 årlige partnermøder i projekt Grøn Erhvervsvækst  
Mulighed for deltagelse i styregruppe for projekt Grøn Erhvervsvækst  
Arrangementer og energievents tilpasset lokale forhold  
Fokus på SMV-virksomheder i EU ansøgninger
Prioritet ved fx besøg fra udlandet, PR-aktiviteter, events etc.
Invitation til at deltage i projektmodning
Forretningssamarbejde og netværk til CLEANs 170 medlemmer
Adgang til konceptet for Energihåndværker uddannelse  
Energimesse eller energievent i landsby/boligområde  
Mulighed for lokale arrangementer og events  
Aftenskoleforløb  
Pengeinstitutter (bankrådgivermøder og kundearrangementer)  
Netværksmøder mellem energihåndværkere og BedreBolig rådgivere  
Arrangementer i boligforeninger  
Partnerlogo på cleancluster.dk og grønerhvervsvækst.dk
Virksomhedsprofil cleancluster.dk og grønerhvervsvækst.dk
Brug af CLEAN logo med pay-off og CLEAN Grøn Erhvervsvækst logo
Partnerlogo i CLEAN og CLEAN Grøn Erhvervsvækst profilmateriale
Artikel i nyhedsmail CLEAN
Partnerfokus i CLEAN Grøn Erhvervsvækst nyhedsmails  
Assistance til markedsføring og synliggørelse af cases  
Brug af uvildige CLEAN Grøn Erhvervsvækst faktaark om energirenovering  
Udlån af roll-ups til brug for events (CLEAN Grøn Erhvervsvækst)  
Nyhedsmails og generel information omkring energirenovering
Adgang til publikationer på websitet
Effektmåling og dokumentation af indsats  
Synliggørelse af de gode eksempler gennem EnergiForum Danmark task-force og styregruppen i BedreBolig  
Indlæg og videndeling om CLEAN Grøn Erhvervsvækst og CLEAN, adgang til powerpointskabeloner eller oplægsholder  
 1-1-møder mellem CLEAN Grøn Erhvervsvækst partnere og sekretariat  
Personlig key-account kontakt i sekretariatet  
Kontaktperson i sekretariatet
Udmeldelse skal ske med mindst 6 måneders skriftlig varsel til udgangen af et kalenderår